باطل‌شدن معاملات قولنامه‌ای مخالفتی با شرع ندارد


به گزارش تسنیم، آیت الله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وجود و گسترش معاملات اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی منشاء فساد و اخلال است و مطابق اصول و قواعد فقه، در تزاحم حکم  اولیه و حکم ملزمه و مصلحت عامه، حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از خلل و فساد در آن مرجح و اهم است. بنابراین حتی حکم به بطلان معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول به نظر ما بلااشکال و مخالفتی با شرع ندارد.

خدمات الکترونیک