ایجاد وحدت رویه در آرای صادره


از کلیه وکلا و کارآموزان محترم وکالت عضو کانون وکلای دادگستری گیلان، دعوت می گردد در صورت مواجهه با آراء متعارض در موارد مشابه، به صورت مستند و با ذکر مشخصات لازم و کامل، موارد را به کانون وکلای دادگستری گیلان اعلام نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی ایجاد وحدت رویه در آرای صادره

خدمات الکترونیک