اگر خواهان این هستیم که وکیل حرف حق بزند باید وکیل در مقام دفاع استقلال داشته باشد

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در افتتاحیه سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون اصفهان گفت: احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عامه تاکنون به خوبی از سوی دستگاه قضایی اجرایی شده است و این در حالیست که وکلا گام موثری در این عرصه برنداشته اند.

وی گفت: تفاهم نامه همکاری با موضوع صیانت از حقوق عامه میان دادگستری و دادستانی، کانون وکلا و دانشگاه منعقد گردید که یک اتفاق میمون در راستای استقلال وکلا هست.

وی در ادامه بیان داشت: اگر خواهان این هستیم که وکیل حرف حق بزند باید وکیل در مقام دفاع استقلال داشته باشد .

اصفهانی گفت: کانون وکلا باید هم راستا با دستگاه قضایی به سمت تحول برود، تحولی که به سمت احسن الحال باشد نه سقوط کانون وکلا .

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان گفت: وکیل باید در احقاق حق منافع خود یا دستگاهش خود را تنها نبیند.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک