انتصاب مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری گیلان بعنوان مشاور رئیس اسکودا

انتصاب مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری گیلان بعنوان مشاور رئیس اسکودا در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، بموجب ابلاغ حکمی از ناحیه ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران «اسکودا»، جناب آقای دکتر محمد خان میرزائی، مدیر داخلی و ICT کانون وکلای دادگستری گیلان بعنوان مشاور رئیس اتحادیه در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات این نهاد منصوب شدند .
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پژوهشگر مقطع پسادکتری را می توان بعنوان بخشی از رزومه علمی نامبرده مورد اشاره قرار داد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک