امکانات جدید سامانه عدل ایران


در خدمتی جدید از سامانه عدل ایران، امکان ابطال الکترونیکی تمبر مالیاتی، سهم کانون و صندوق حمایت وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، فراهم شد.

به گزارش وکلاپرس، از روز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲، امکان ابطال تمبر مالیاتی وکلا همراه با لایحه اعلام وکالت‌، از طریق سامانه خودکاربری وکلا، فراهم شد.

با این اقدام از این پس وکلای دادگستری می‌توانند در زمان تقدیم لایحه اعلام وکالت، پس از پیوست نمودن قرارداد الکترونیک وکالت، مبلغ تمبر مالیاتی و سایر مبالغ قانونی را از طریق درگاه قوه قضائیه پرداخت کنند.

در خصوص وکلایی که تمبر را به صورت جداگانه پرداخت کرده اما برای لایحه اعلام وکالت این هزینه ها را مجددا پرداخت کرده اند، تکلیف تمبری که جداگانه باطل کرده اند چه خواهد بود؟

از مدیر دفتر شعبه رسیدگی ‌کننده درخواست کنید پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر کرده و وکیل می ‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های سایر دادخواست‌ ها، به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده کند و یا در صورت عدم استفاده از تمبر مالیاتی، گواهی مذکور را هنگام درخواست مفاصا حساب به اداره مالیاتی ارائه کنید تا از میزان تمبرهای مالیاتی شما کسر شود.

خدمات الکترونیک