اعلام نتایج اولیه پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


بنا بر اعلام هیات نظارت بر انتخابات، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با رأی گیری به عمل آمده و قرائت آراء مطابق ماده ۱۱ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل پنجمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری انتخاب گردیده اند.

متذکر می گردد مطابق ماده ۱۲ قانون آئین نامه لایحه استقلال مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می باشد و شکایت از کسانی که حق رأی دارند پذیرفته است و مطابق ماده ۱۳ همان قانون مرجع رسیدگی به شکایت هیأت نظارت بر انتخابات می باشد.

اعضای اصلی:
۱) آقای مهرداد محمدی
۲) آقای تقی مبینی
۳) آقای بابک بهرامی
۴) آقای کریم جهانبازی
۵) خانم مرضیه حکمت پناه

اعضای علی البدل:
۱) آقای سعید عباسی
۲) آقای حسین نادری
۳) آقای بهرام بردخونی

/وکلاپرس

خدمات الکترونیک