اعلام داوطلبی عضو نماینده کمیسیون آموزش اسکودا


روسای محترم کانون های وکلای دادگستری ایران

با سلام

احتراما نظر به این که انتخاب اعضای کمیسیون آموزش در دستور جلسه شورای اجرایی بهمن ماه قرار دارد، مستدعی است ضمن اطلاع رسانی به وکلای محترم عضو، اسامی و درخواست داوطلب احتمالی از حوزه آن کانون را همراه با رزومه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به این اتحادیه اعلام فرمایید. مقتضی است هر کانون یک داوطلب معرفی نماید.

نظرسنجی اعلام داوطلبی عضو نماینده کمیسیون آموزش اسکودا

خدمات الکترونیک