اظهارنظر پیرامون درخواست پروانه وکالت

اظهارنظر پیرامون درخواست پروانه وکالت

اظهارنظر پیرامون درخواست پروانه وکالت


اشخاص ذیل الذکر از کانون وکلای دادگستری گیلان، تقاضای پروانه وکالت نموده اند. موضوع، جهت ملاحظه همکاران و هرگونه اظهارنظر به اطلاع می رسد.

آقای شهریار سپهری نیا؛ دادرس علی البدل (سابق) دادگاه حقوقی ۲ مستقل گیلانغرب.

خانم مریم السادات لشگری؛ معاون قضائی (سابق) رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان رشت.

آقای ناصر عبدی؛ رئیس (سابق) شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی«حقوقی» تهران.

آقای میلاد خالقی هندخاله؛ رئیس (سابق) شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) و رئیس (سابق) دادگستری بخش سنگر.

سیدغفار میرکریم پور؛ رئیس(سابق)شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان.

خدمات الکترونیک