اطلاعیه


به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت ورودی سال ۱۳۹۸ می رساند:
به موجب جلسه مشترک کمیسیون کارآموزی شماره ۱ و ۳ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
تاریخ برگزاری اختبار از تاریخ ۲۱، ۲۲، ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ به تاریخ ۱۱، ۱۲ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ تغییر نموده است.
در ساعات اختبار و دروس مورد امتحان تغییری ایجاد نشده است.

کمیسیون کارآموزی شماره ۱ و ۳

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک