اطلاعیه


از کلیه همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری گیلان تقاضا می شود:

با ورود به لینک زیر، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ارسال اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند:

www.guilanbar.ir/say

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک