اطلاعیه


به اطلاع میرساند همکاران محترمی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده دارند می توانند به صندوق حمایت مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند
مدارک لازم جهت انتقال و احتساب سوابق:
۱-نداشتن بدهی جاری
۲-درخواست کتبی در سربرگ حاوی: ازچه سالی تاچه سالی- درچه شرکت یا سازمانی- شماره بیمه –تعیین شعبه تامین اجتماعی
۳-در صورت دولتی بودن آن سازمان، ضمیمه نمودن آخرین حکم کارگزینی از جمله بازخرید،استعفا یا انفصال که در آن آخرین سمت مشخص باشد.
۶-درمورد خدمت وظیفه عمومی تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت .
۷-سوابق اختیاری ، مشاغل آزاد و دوران بیکاری قابل احتساب نیست.

خدمات الکترونیک