اطلاعیه

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


به اطلاع همکاران گرامی میرساند مهلت ارسال الکترونیکی اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۱۵ تیر ماه سال جاری تمدید گردید.

خدمات الکترونیک