اطلاعیه


به آگاهی وکلای محترم عضو صندوق حمایت می‌رسد:
با توجه به تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین بانک ملّی ایران و صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مبنی بر اعطای تسهیلات به همکاران وکیل به نسبت سهمیه وکلای عضو هر کانون، از همکاران محترمی که متقاضی اخذ تسهیلات خرید دفتر و یا تجهیزات دفتر می‌باشند، دعوت می‌گردد جهت ثبت درخواست وام به پروفایل شخصی خود در سامانه صندوق حمایت وکلای دادگستری مراجعه کنند.

خدمات الکترونیک