اطلاعیه


نظر به آنکه جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ وکلا و کارآموزان جلسه آموزشی با حضور احدی از کارشناسان امور مالیاتی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ ساعت ۱۰ تا ۱۱ در سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان، برگزار میگردد از کلیه همکاران محترم جهت حضور در این جلسه آموزشی دعوت به عمل می آید.

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک