اطلاعیه


بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و با توجه به مصوبه عمومی کشور به منظور مدیریت مصرف برق در تابستان ساعات کاری کارکنان قوه قضاییه از ۲۱ خرداد ماه تا ۳ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ ظهر خواهد بود.

خدمات الکترونیک