اطلاعیه کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا درخصوص ارائه خدمات حقوقی داوطلبانه به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال


اطلاعیه کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا درخصوص ارائه خدمات حقوقی داوطلبانه به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال

در موارد : بزه‌دیدگی مانند کودک‌آزاری، استثمار کودکان و …

دعاوی حقوقی مرتبط با کودکان مانند اخذ اوراق هویت، اثبات نسب، اثبات زوجیت والدین برای دریافت شناسنامه و …

تعارض کودکان و نوجوانان با قانون مانند جرائم مستوجب قصاص، جرائم مواد مخدر و در بازداشت بودن کودکان و نوجوانان

با شماره تماس زیر از حمایت‌های وکلای داوطلب کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا بهره‌مند شوید
۰۹۰۱۶۰۰۰۲۰۶

خدمات الکترونیک