اطلاعیه وام صندوق حمایت

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


اطلاعیه وام صندوق حمایت : (پیرو تفاهم نامه فی ما بین بانک ملی ایران و صندوق حمایت وکلا به شماره ۹۹۲۵/۱۹/۱۱۴۹ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ و بر اساس الحاقیه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹) به اطلاع همکاران محترمی که متقاضی دریافت وام بوده و معرفی نامه مربوطه صادر شده است ، می‌رسد : لطفا جهت تشکیل پرونده و سایر مراتب اداری ، به بانک ملی شعبه مرکزی رشت ( واقع در بلوار امام خمینی، میدان دکتر حشمت ) مراجعه نمایند . (( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))

خدمات الکترونیک