اطلاعیه نظرسنجی برگزاری دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

نظرسنجی نیازهای آموزشی از طریق کمیسیون آموزش

نظرسنجی نیازهای آموزشی از طریق کمیسیون آموزش


بدینوسیله در اجرای مصوبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان در راستای نیازسنجی و تدارک اجرای جلسات سخنرانی و دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت شغلی و حرفه ای وکلای محترم، از همه همکاران ارجمند وکیل عضو کانون گیلان درخواست و دعوت می شود، نیازهای آموزشی و عملی از میان موضوعات مهم و موثر تعیین شده را جهت برنامه ریزی آموزشی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال جاری از طریق فرم نظرسنجی به نشانی ذیل، اعلام فرمایند.

ورود به سیستم نظر سنجی

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک