اطلاعیه اجرای بخشنامه رسیدگی الکترونیکی پرونده‌های قضایی


دادگستری کل استان گیلان طی نامه‌ای اعلام کرد: «با توجه به اجرای بخشنامه رسیدگی الکترونیکی پرونده‌های قضایی، رسیدگی به پرونده‌ها بصورت تمام الکترونیک میباشد، لذا به وکلای عضو کانون یادآوری می‌شود در خصوص ارسال لوایح از سامانه خودکاربری و یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده و از ارسال لوایح دستی خودداری نمایند.

خدمات الکترونیک