استعلام شعبه کمیسیون کارآموزی تعیین شده آزمون اخیر کارآموزی وکالت

استعلام شعبه کمیسیون کارآموزی تعیین شده آزمون اخیر کارآموزی وکالت

استعلام شعبه کمیسیون کارآموزی تعیین شده آزمون اخیر کارآموزی وکالت


قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون اخیر کارآموزی وکالت از طریق لینک ذیل در سایت کانون وکلای دادگستری گیلان و وارد نمودن کدملی خود، از شعبه کمیسیون کارآموزی تعیین شده، جهت طی دوره و انجام تکالیف کارآموزی مطلع شوید:

www.guilanbar.ir/division

خدمات الکترونیک