استعدادیابی وکلای ورزشکار کانون وکلای دادگستری گیلان

استعدادیابی وکلای ورزشکار کانون وکلای دادگستری گیلان

استعدادیابی وکلای ورزشکار کانون وکلای دادگستری گیلان


در راستای استعدادیابی ورزشی، کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان، با هدف تشکیل تیم های ورزشی در رشته های مختلف (تیمی و انفرادی)، از وکلای علاقه مند عضو کانون وکلای دادگستری گیلان دعوت می نماید تا با تکمیل فرم استعدادیابی، نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

 کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک