اسامی کارآموزان واجد شرایط در آزمون اختبار


قابل توجه کارآموزان محترم ورودی سال ۱۳۹۹ : نظر به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ پنجاه و پنجمین جلسه هیأت‌مدیره محترم کانون وکلای دادگستری گیلان «بند د» ماده هجده شرح وظایف کارآموزی، کارآموزان محترم ورودی سال ۱۳۹۹، درس حقوق عمومی از یکی از مواد آزمون اختبار حذف گردیده است، لذا زمان و مکان اختبار کتبی و شفاهی کارآموزان محترم به شرح ذیل تغییر و اعلام می‌گردد:

  1. اختبار کتبی

پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴؛

ساعت ۱۰ الی ۱۲:  حقوق مدنی

ساعت ۱۳ الی ۱۵:  آیین دادرسی مدنی

ساعت ۱۶ الی ۱۸:  ثبت و امور حسبی

جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵؛

ساعت ۱۰ الی ۱۲:  حقوق جزا

ساعت ۱۳ الی ۱۵:  آیین دادرسی کیفری

ساعت ۱۶ الی ۱۸:  حقوق تجارت

محل برگزاری اختبار کتبی:

دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، واقع در بلوار آزادی (خیابان منظریه)

  1. اختبار شفاهی

پنجشنبه ۱۱/۰۸/۱۴۰۲ ، شروع آزمون از ساعت ۱۰ صبح

دروس: حقوق مدنی – آیین دادرسی مدنی – مقررات وکالت – ثبت و امور حسبی

جمعه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۲، شروع آزمون از ساعت ۱۰ صبح

دروس: حقوق جزا – آیین دادرسی کیفری – حقوق تجارت

محل برگزاری اختبار شفاهی:

رشت، میدان دفاع مقدس (فلکه لاکانی)، ابتدای بلوار آیت‌الله رودباری، کوچه لیفکوهی (ساختمان شماره دو کانون وکلا)

 

خدمات الکترونیک