از نظر اعضای شورای نگهبان اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها خلاف شرع و قانون اساسی دانسته نشد


سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعلام کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها خلاف شرع و قانون اساسی دانسته نشد.

هادی طحان نظیف در پاسخ به خبرنگار دفاع پرس درباره کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت و اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها گفت: بحث کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت در قانون تسهیل مورد بحث و اختلاف نظر بود که مربوط به قبل است. اما اعضای شورای نگهبان درباره اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها نظر مخالفی نداشتند و آن را صرفا یک مساله شکلی می‌دانند و دخالتی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اختیارات دستگاه‌ها از طریق قوانین و مقررات باقی است و طبق این مصوبه مجلس صرفا مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌ها صادر خواهد شد که این موضوع در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: از نظر اعضای شورای نگهبان مصوبه اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها [تحت نظر وزارت اقتصاد] خلاف شرع و قانون اساسی دانسته نشد.

خدمات الکترونیک