اداره حقوقی کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری مرکز تأسیس شد

اداره حقوقی کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری مرکز تأسیس شد

اداره حقوقی کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری مرکز تأسیس شد

اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت رسمی همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت رسمی همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه افتتاح شد.

این اداره حقوقی با اهداف بلندمدت به ریاست محمد شیوایی تشکیل شده که البته اعضای این اداره و نایب‌رئیس نیز مشخص شده است.

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در افتتاح اداره حقوقی کانون وکلا گفت: اداره حقوقی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین اقدامات هیئت مدیره دوره سی‌و‌یکم است که با نظر کارشناسی و ضرورت‌سنجی تأسیس شد.

حکم رئیس اداره حقوقی در حضور نواب رئیس و تنی چند از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و نیز جمعی از وکلای دادگستری به محمد شیوایی اعطا شد.

اداره حقوقی کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری مرکز تأسیس شد

اداره حقوقی کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری مرکز تأسیس شد

اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت رسمی همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه افتتاح شد.

اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت رسمی همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه افتتاح شد.

این اداره حقوقی با اهداف بلندمدت به ریاست محمد شیوایی تشکیل شده که البته اعضای این اداره و نایب‌رئیس نیز مشخص شده است.

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در افتتاح اداره حقوقی کانون وکلا گفت: اداره حقوقی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین اقدامات هیئت مدیره دوره سی‌و‌یکم است که با نظر کارشناسی و ضرورت‌سنجی تأسیس شد.

حکم رئیس اداره حقوقی در حضور نواب رئیس و تنی چند از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و نیز جمعی از وکلای دادگستری به محمد شیوایی اعطا شد.

تسنیم

خدمات الکترونیک