ابطال مصوبه‌ الزام به ساخت پارکینگ خارج از ساختمان


معاون قضایی دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه‌ای که سازندگان را ملزم می‌کرد تعداد پارکینگ لازم را در محلی دیگر خارج از ساختمان تامین کنند، خبر داد.

به گزارش صداوسیما، فرد محمدیان با بیان این که این رای هیات عمومی در جریان شکایت فردی به دیوان عدالت اداری، از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مندرج در طرح توسعه و عمران طرح جامع شهر مرند صادر شد، گفت: شاکی مدعی بود با وجود اراده‌ای که هنگام احداث بنا بر ایجاد پارکینگ جهت اخذ پروانه ساختمانی داشته، بنا بر الزام قانونی دیگری امکان این کار از او سلب و موظف به تامین پارکینگ در مکان دیگر شده و طبق مصوبه فوق نتوانسته است پروانه ساختمانی خود را اخذ کند.

بنا بر مواد ۱، ۳ و ۴ ذیل بند (الف) ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر، مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازنده و مالک مکلف است در صورت عدم امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان، برای احداث و ایجاد و تامین پارکینگ در محلی دیگر با فاصله ۷۰ متری یا فواصل دیگر اقدام کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: از آنجا که شاکی ادعا کرد این مصوبه موجب تحدید و سلب حقوق مالکانه می‌شود، موضوع در جلسه هیات عمومی و با دعوت از نماینده مطرح شد و پس از استماع اظهارات وی، در نهایت هیات عمومی با این استدلال که اولا پارکینگ هر ساختمان متعلق به همان ساختمان و در همان محل باید تامین شود و ثانیا الزام مالک به عملی که توسط الزام قانونی دیگری مانند رعایت حقوق عمومی از آن منع شده است مغایر با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی است با اکثریت آراء، رای ابطال این مصوبه در قالب توسعه و عمران طرح جامع شهر مرند را صادر کردند.

خدمات الکترونیک