آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


مصوبه شماره۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ ‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۳۶۴، مواد۵۲۰، ۵۲۸ و ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و با لحاظ سند تحول قضایی مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به شرح زیر است‌.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعاریف، اصول و اهمّ تشکیلات

ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛

ب ـ مؤسسه کیفری: که در این آیین‌نـامه به اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شود، واحدی زیرمجموعه سازمان است که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آن‌جا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان‌ ­های بسته، نیمه­باز، مرکز حرفه­آموزی و اشتغال یا زندان‌ باز، بازداشتگاه، اردوگاه کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، ؛

۱ـ زندان‌ بسته: زندان‌ محصور با برج‌های دیده‏بانی که دارای دو پوسته یا حصار داخلی و خارجی و برخوردار از شرایط و ضوابط امنیتی و حفاظتی کامل است. در این نوع از زندان‌ ، خوابگاه، هواخوری، مکان فرهنگی، آموزشی و کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال، همگی در پوسته داخلی قرار دارد؛

۲ـ زندان‌ نیمه­ باز: مکان محصوری است با حفاظت مناسب در حد فاصل حصار داخلی و خارجی زندان‌ بسته، که در آن­جا محکومان، در زمان معین و تحت نظارت مامور مراقب مسلح، به کار گمارده می‌شوند و پس از خاتمه کار، مجدداً به خوابگاه­ گروهی یا اختصاصی بازگشت داده می‌شوند. این نوع زندان‌ ، بخشی از کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و عمرانی درون یا محوطه زندان‌ بسته را نیز شامل می‌شود؛

۳ـ بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تامین کیفری که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی می‌باشد؛

۴ـ اردوگاه کاردرمانی: محلی است برای نگهداری، اصلاح و تربیت محکومان جرایم مواد مخدر و روانگردان که در اجرای ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب۱۳۸۹)، تشکیل می‌شود؛

۵ ـ کانون: کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان، مرکز اقدامات تامینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومانی است که سن آن‌ها در زمان ارتکاب جرم تا هجده سال تمام شمسی می‌باشد؛

۶ ـ مرکز حرفه­آموزی و اشتغال یا زندان‌ باز: یکی از اقسام ندامتگاه عمومی است که محکومان به موجب رای دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی، با سپردن تامین مناسب، محکومیت خود را در آن‌جا با حرفه آموزی یا اشتغال به‌کار در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌گذرانند. این اماکن بدون مامور مراقب مسلح بوده و محکومان پس از اتمام ساعت کار، برای استراحت به خوابگاه گروهی درون ندامتگاه و یا بیرون از آن، که تحت نظارت سازمان می‌باشد، باز می­گردند؛

پ ـ ندامتگاه عمومی: مکان نگهداری عموم محکومان به تحمل حبس و دیگر الزامات قانونی(شامل زندان‌ بسته، نیمه‌باز و مرکز حرفه‌آموزی) به جز مواردی که فرد باید در دیگر انواع مؤسسه های کیفری مانند اردوگاه کاردرمانی و کانون نگهداری شود.

ت ـ اندرزگاه: هر ندامتگاه، اردوگاه و بازداشتگاه، بر اساس ظرفیت اسمی آن، متشکل از یک یا چند اندرزگاه است که حسب مورد، زندان‌ یان یا متهمان، در آن نگهداری و طبقه‌بندی می‌شوند؛

ث ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا هر مقام قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهد؛

ج ـ زندان‌ ی: محکومی که به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، در یکی از انواع مؤسسه‌های کیفری، نگهداری می‌شود.

چ ـ مددجو: متهم یا محکوم دارای سن کم ­ تر از هجده سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم که مطابق قانون و این آیین‌نامه باید در کانون نگهداری شود؛

ح ـ حالت خطرناک: وضعیت متهم یا محکومی است که پیشینه، ویژگی‌های روانشناختی، شخصیتی و رفتاری وی و ماهیت جرم یا جرائم ارتکابی یا کیفیت ارتکاب آن، او را در مظان ارتکاب جرایم خشن یا مهم در آینده قرار می‌دهد. تشخیص این امر به عهده شورای طبقه‌بندی است. (مصادیق جرایم خشن و مهم، مطابق با تعاریف مذکور در ماده یک دستورالعمل اجرائی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مصوب ۲۶/۰۴/ ۱۳۹۷ می‌باشد.)

خ ـ پرونده وضعیت: پرونده‌ای است، متشکل از مجموعه اطلاعات مربوط به متهم بازداشتی ، زندان‌ ی و یا مددجو که مشتمل بر بخش­های اجرای احکام، شخصیت، سلامت و مددکاری اجتماعی می‌باشد؛

د ـ پرونده رفتاری: پرونده‌ای است برای ثبت مجموعه اطلاعات مربوط به رفتارها و سوابق عملکردی متهم یا محکوم در طول مدت بازداشت یا حبس، از حیث انجام تکالیف و مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت مؤسسه؛

ذ ـ پرونده نظارتی: پرونده‌ای است جهت ثبت درخواست‌های زندان‌ یان از قاضی اجرا (ناظر زندان‌ ) و همچنین ثبت پاسخ‌ها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت مواعد و ارفاق‌های قانونی، که با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل و تکمیل می‌شود؛

ر ـ طبقه‌بندی: تفکیک انواع مؤسسه‌های­ کیفری بر اساس جنس، سن، پیشینه کیفری، نوع اتهام متهمان و زندان‌ یان، میزان مجازات آن­ها، ظرفیت پذیرش مؤسسه‌ها و نیازمندی­های هر استان و همچنین تقسیم‌بندی زندان‌ یان در مؤسسه‌های­ کیفری بر مبنای منشاء یا علت اصلی ارتکاب جرم (مانند بیکاری، اعتیاد، اختلالات روانی و عادت) و با لحاظ پیشینه کیفری، وجود حالت خطرناک، شخصیت و پیشنهاد سامانه سجازا بر اساس نمره اعتباری حاصل از آخرین وضعیت رفتاری آن­ها، با هدف صیانت از شرایط جسمی و روانی آنان و تامین مقدمات لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاح و تربیت؛ مطابق با مصوبات و سیاست­های ابلاغی شورای مرکزی طبقه‌بندی؛

ز ـ نمره اعتباری: نمره‌ای است که به هر زندان‌ ی متناسب با انجام تکالیف و نتایج حاصله از شرکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی تعلق می‌گیرد که موجب تعیین درجه اعتباری زندان‌ ی و بهره‌مندی وی از نهادهای ارفاقی از قبیل مرخصی، ملاقات حضوری، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق و آزادی تحت مراقبت الکترونیکی می‌شود.

ژ ـ امتیاز رفاهی: نوعی درآمد یا عائدی مجازی اختصاص یافته به محکوم در ازای اشتغال یا ارائه خدمات عام‌المنفعه و یا مشارکت در برنامه‌های اجرایی مؤسسه کیفری است که قابلیت هزینه کرد در موارد مشخص شده برای برخورداری از امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی فوق‌العاده (بیشتر از حداقل سرانه­ها) در مؤسسه را دارد؛

س ـ سامانه سجازا: «سامانه جامع اطلاعات زندان‌ یان ایران»، سامانه‌ای است هوشمند با کمترین اعمال سلیقه شخصی، حاوی اطلاعات پرونده‌های وضعیت، رفتاری و نظارتی متهم یا محکوم، که طبقه‌بندی، برنامه اصلاح و تربیت، دریافت خدمات یا امور رفاهی درون زندان‌ ، مواعد قانونی، استفاده از ارفاق‌ها، اعمال محدودیت‌ها و تنبیهات و خدمات پس از خروج را برای هر یک از آنان در یک فرآیند مشخص از زمان ورود به مؤسسه تا یک سال پس از خروج، بررسی، تحلیل و به بخش‌های ذی‌ربط پیشنهاد می‌ ‎ دهد.

ش ـ انجمن: «انجمن حمایت از زندان‌ یان و خانواده‌‌های آنان» که مؤسسه‌ای است غیر انتفاعی تحت نظارت دفتر اقدامات حمایتی سازمان، در راستای حمایت مادی و معنوی از زندان‌ یان نیازمند و خانواده آنها؛

ص ـ مرکز مراقبت: «مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج» که به عنوان زیرمجموعه دفتر اقدامات حمایتی سازمان، ضمن نظارت بر انجمن و مددکاران اجتماعی، حمایت از زندان‌ یان آزاد شده واجد شرایط را بر عهده دارد؛

ض ـ بنیاد: «بنیاد تعاون زندان‌ یان»، مؤسسه‌ای است غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که با هماهنگی رئیس سازمان در راستای حرفه آموزی و اشتغال، ایجاد خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی زندان‌ یان،کمک به امرار معاش خانواده آنان و آزادی زندان‌ یان با تعیین اولویت‌‌ها توسط سازمان، در چارچوب مفاد اساسنامه خود فعالیت می‌نماید.

ماده۲ـ در اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه‌ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با کلیه بازداشت‌شدگان، زندان‌ یان، خانواده‌های آنان و کارکنان سازمان، مبتنی بر رعایت اصول زیر است:

الف ـ احترام به عزّت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع؛

ب ـ اتکا به تعلیم و تربیت دینی و ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت روحیه خداپرستی، مهرورزی و ایثار؛

پ ـ تامین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه‌های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات؛

ت ـ ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی؛

ث ـ توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد؛

ج ـ برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هر گونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، قومیت، نسب، طبقه اجتماعی ، ثروت یا تمکن مالی و قدرت جسمی؛

چ ـ احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات؛

ح ـ شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیت‌ها؛

خ ـ بنا نهادن امور بر پایه «احترام و محبت» به عنوان اولین حلقه زنجیره اصلاح و تربیت و اهتمام ویژه بر «حرفه آموزی و اشتغال» به عنوان حلقه ضروری زنجیره مذکور؛

د ـ حمایت از زندان‌ یان نیازمند و خانواده ایشان به منظور اصلاح و تربیت، جامعه‌پذیر شدن زندان‌ ی و بازگشت به زندگی شرافتمندانه؛

ذ ـ ارائه الگوهای رفتاری مثبت و سازنده از سوی کارکنان مؤسسه و انجام وظایف مطابق با موازین قانونی و اخلاق اسلامی و به روش حرفه‌ای، متعهدانه و منصفانه‌.

ماده۳ـ تاسیس، احداث و اداره کلیه مؤسسه‌‌های کیفری و تغییر محل آن از وظایف و اختیارات سازمان است. تشکیل زندان‌ و بازداشتگاه اختصاصی توسط مراجع قضایی، اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.

تبصره۱ـ تاسیس و اداره بازداشتگاه‌های عمومی و نظامی مطابق مقررات این آیین‌نامه و بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی مطابق آیین‌نـامه‌های اختصاصی مربوط است و درموضوعاتی که آیین‌نامه‌های مذکور مسکوت است، مقررات این آیین‌نامه حاکم می‌باشد. تحت‌نظرگاه‌های ضابطان قضایی و بازداشتگاه‌های انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نـامه خارج است.

تبصره۲ـ سازمان برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای اعزام هیات‌های بازرسی (در سطوح معاونان سازمان، مدیران کل ستادی و استانی و مسؤولان واحد بازرسی زندان‌ ‌های هر استان) حداقل هر سه ماه یک‌بار از تمام بخش‌های بازداشتگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی به عمل می‌آورد و نتایج حاصله از کل بازرسی‌های مربوط در سطح کشور را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. مسؤولان بازداشتگاه‌های مذکور موظفند حداکثر همکاری لازم را جهت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع به استعلامات مسؤولان سازمان و مدیران کل زندان‌ ‌های سراسر کشور و همچنین ثبت فوری اطلاعات بازداشت شدگان در سامانه سجازا (با دسترسی محدود، صرفاً برای دادستان کل کشور، رئیس و معاون قضایی سازمان زندان‌ ‌ها، دادستان‌های مراکز استان و مدیران کل زندان‌ ‌ها) به عمل آورند. در غیر این صورت سازمان به قید فوریت ضمن انعکاس موضوع به رئیس قوه قضائیه و بالاترین مقام نهاد امنیتی، نظامی و یا انتظامی مربوط، حسب مورد نسبت به اعلام جرم علیه شخص یا اشخاص خاطی، تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی آن مرکز اقدام نماید.

ماده۴ـ سازمان در سیاست ‌ گذاری ‌ ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندان‌ یان ناتوان و نیازمند به حمایت بیشتر از قبیل زنان و افراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی، بیمار و سالمند را مورد نظر قرار می‌دهد و همچنین باید بر اساس نظر کارشناسان فنی و با استفاده از تجارب دیگر کشورها و با هدف رعایت اصل بازدارندگی مجازات حبس، تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ یان، به حداقل رساندن تجمع زندان‌ یان در کنار یکدیگر، بهره‌گیری از نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، حفظ بهداشت فردی و عمومی، رعایت نظم و انضباط و کنترل زندان‌ یان، الگوهای مناسبی را در امر ساخت و مدیریت مؤسسه‌‌های کیفری طراحی و اجرا کند.

ماده۵ ـ سازمان در صورت تامین اعتبار از سوی دولت باید نسبت به باز مهندسی معماری مؤسسه‌‌های تابعه متناسب با ویژگی‌‌های هر زندان‌ ی و طبقه‌بندی آن‌ها، با اهداف اصلاح محکومان و توسعه حرفه آموزی، کار و اشتغال زندان‌ یان اقدام کند، به طوری که فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و کارگاه‌‌های تولیدی نسبت به فضای خوابگاهی غلبه داشته باشد.

ماده۶ ـ سازمان ضمن مشورت با صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، هر سه سال یک بار شاخص­ها و استانداردهای زندان‌ و زندان‌ ‌بانی مانند حداقل و حداکثر سرانه‌‌های اسکان، بهداشت و درمان، امور رفاهی و شاخص­های اشتغال، اصلاح و تربیت، ایمنی و امنیت را متناسب با اصول طبقه‌بندی در هر یک از انواع مؤسسه‌های تابعه تعریف، تعیین و جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌نماید.

ماده۷ـ اهمّ واحدهای مؤسسه کیفری به شرح زیر است:

الف ـ واحد امور قضایی: واحدی است مشتمل بر بخش­های پذیرش، تشخیص، اجرای احکام و مددکاری قضایی، به منظور پذیرش زندان‌ ی، تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات اولیه، نظارت بر عملکرد سایر واحدها از حیث ثبت اطلاعات تخصصی و تکمیلی در بخشهای مختلف «پرونده وضعیت» اتخاذ تمهیدات لازم برای طبقه‌بندی و تفکیک زندان‌ یان مطابق با مصوبات شورای طبقه‌بندی، به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی، محاسبه مدت و تقویم محکومیت در پرونده اجرای احکام و سامانه سجازا، معاضدت قضایی و اجرای دستورها و آراء قضایی در مؤسسه؛

ب ـ واحد آمار و فناوری اطلاعات: به منظور پشتیبانی و اداره سامانه سجازا و نظارت فنی بر ثبت صحیح کلیه اطلاعات از جمله اطلاعات پرونده وضعیت، پرونده رفتاری، برنامه اصلاح و تربیت، امتیاز رفاهی، نمره اعتباری، شکایات و اعتراضات زندان‌ یان و همچنین آموزش کاربران، هوشمندسازی برنامه‌ها با استفاده از ابزارهای نوین، حفظ اطلاعات و تهیه آمار زندان‌ یان و انعکاس به موقع گزارش به رئیس مؤسسه و امکان برقراری ارتباط سامانه‌ای با دیگر مراجع ذی‌ربط؛

پ ـ واحد اصلاح و تربیت: به منظور اجرای برنامه‌های اصلاح وتربیت، مدیریت و برنامه ریزی در امور آموزشی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، هنری، ورزشی، حرفه­آموزی و اشتغال با هدف بازاجتماعی کردن، توانمندسازی زندان‌ یان و حمایت مادی و معنوی از زندان‌ یان نیازمند و خانواده­های آنان توسط مددکاران اجتماعی و همچنین مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت و تهیه و به‌روزرسانی پرونده رفتاری؛

ت ـ واحد بهداشت و درمان: به منظور حفظ و تامین سلامت جسمی، روانی و نیازهای پزشکی و دارویی زندان‌ یان و همچنین نظارت بر بهداشت عمومی و فردی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذیه و مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت از حیث بخش‌‌های سلامت و شخصیت؛

ث ـ یگان حفاظت: به منظور تامین امنیت و حفاظت از مؤسسه و اعزام زندان‌ ی در حوزه قضایی مربوط و سایر امور محوله، براساس دستورالعمل تشکیل یگان‌‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی (مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۶)؛

ج ـ واحد حفاظت و اطلاعات: به منظور جمع­آوری محرمانه اخبار و اطلاعات و بررسی گزارش­های دریافتی و نظارت بر رفتار کلیه کارکنان مؤسسه، برای تامین امنیت مؤسسه و تضمین اجرای مقررات و صیانت از شان و مسؤولیت کارکنان مؤسسه و گزارش جرایم و تخلفات کشف شده طبق ضوابط؛

چ ـ واحد ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات: به منظور بازرسی و نظارت بر اجرای مقررات در تمام واحدها، ارزیابی عملکرد کارکنان مؤسسه و بررسی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و همچنین گزارش جرایم و تخلفات کشف شده به نحو مستدل و مستند، جهت انعکاس به مراجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری؛

تبصره ـ تاسیس واحدهای دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده، از قبیل واحد مبارزه با مواد مخدر، واحد مشاوره و خدمات روانشناختی، واحد ترک اعتیاد (اعم از دولتی و غیر دولتی)، واحد مددکاری اجتماعی، واحد مددکاری قضایی و واحد اشتغال، متناسب با نیازها و در حدود امکانات، با تشخیص مدیرکل زندان‌ ‌های هر استان و تایید دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری در ستاد سازمان است.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

مبحث اول: قاضی اجرای احکام

ماده۸ ـ علاوه بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، برای قاضی اجرای احکام پیش‌بینی شده است، انجام اقدام‌های زیر در خصوص زندان‌ یان نیز به عهده قاضی اجرا است:

الف ـ شرکت در جلسات شورای طبقه‌بندی؛

ب ـ اظهار نظر فوری نسبت به موضوعات مطرح‌شده در شورای طبقه‌بندی و مصوبات شورای انضباطی؛

پ ـ بازدید برنامه‌ریزی شده به طور روزانه یا حداقل هفته‌ای دو نوبت از تمام سالن‌ها و اندرزگاه‌های مؤسسه­ به منظور ملاقات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندان‌ ی یا متهم بازداشتی و رسیدگی به درخواست‌های قانونی و مشکلات قضایی او و ابلاغ کتبی و سیستمی نتیجه اقدام حداکثر ظرف یک هفته به وی. کمیت وکیفیت بازرسی قضات و اسامی زندان‌ یان ملاقات شده، با ذکر مشکلات یا درخواست‌های ابرازی، توسط مقام قضایی مربوط صورتجلسه و در پرونده نظارتی زندان‌ ی در سامانه سجازا ثبت و جهت درج در سوابق زندان‌ ی، تحویل مسؤول واحد امور قضایی می‌شود.

ت ـ نظارت بر مؤسسه­ کیفری در امور راجع به حقوق قانونی زندان‌ یان و متهمان بازداشتی؛

ث ـ نظارت بر انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه طلاق و تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات، در مؤسسه که یک طرف آن متهم یا زندان‌ ی است، پس از هماهنگی با مقام قضایی مربوط و به وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق، معرفی شده از سوی اداره ثبت اسناد محل؛

ج ـ اظهار نظر ظرف یک­هفته درباره متهمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی و بررسی ادعای توبه و پیگیری مقتضی در مراجع قضایی و اعلام نتیجه به مؤسسه، پس از ثبت در سامانه مربوط؛

چ ـ نظارت بر اعزام زندان‌ ی به خارج از مؤسسه و عودت وی؛

ح ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری­های روانی، جسمی و همچنین دیگر محکومان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آن‌ها در مراکز درمانی، صدور دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات؛

خ ـ صدور مجوز خروج زندان‌ ی بیمار از مؤسسه به منظور معالجه و درمان به استثناء موارد اورژانسی و اضطراری که مؤسسه راساً اقدام می‌کند؛

د ـ اظهار نظر ظرف سه روز و اخذ تامین مناسب برای اعزام زندان‌ ی به مرخصی و همچنین اخذ تامین برای زندان‌ یان شاغل در مراکز حرفه­آموزی و اشتغال یا زندان‌ باز، پس از تصویب شورای طبقه‌بندی و اعلام مراتب به مؤسسه، از طریق ثبت در پرونده نظارتی؛

ذ ـ اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی و اشتغال، صدور دستور دستگیری زندان‌ ی فراری و یا زندان‌ یانی که پس از خاتمه مرخصی یا در حین اشتغال در خارج از زندان‌ یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، مرتکب غیبت شده‌اند ­ و همچنین گزارش غیبت زندان‌ ی به دادستان و قاضی اجرای احکام دادسرا و اعلام نتیجه اقدام‌های صورت گرفته به مؤسسه به منظور ثبت در سابقه زندان‌ ی؛

ر ـ نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازنگری در قرار تامین و ارائه گزارش ماهانه به مراجع قضایی و نظارتی؛

ز ـ اجرای تکلیف مقرر در ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛

تبصره۱ـ چنانچه قاضی اجرای احکام در راستای تکالیف خود با قرارها و احکام نامتناسب منجر به بازداشت مواجه شود، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند.

تبصره۲ـ به منظور ثبت درخواست‌های زندان‌ یان از قاضی اجرا (ناظر زندان‌ ) و همچنین ثبت پاسخ‌ها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت هوشمند مواعد و ارفاق‌های قانونی، در سامانه سجازا، برای هر زندان‌ ی پرونده‌ای تحت عنوان «پرونده نظارتی» با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل می‌شود.

مبحث دوم ـ مدیران مؤسسه

ماده۹ـ اهمّ وظایف «رئیس مؤسسه کیفری»، به شرح زیر است:

الف ـ اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها و دیگر مقررات مربوط و دستورهای سلسله مراتب سازمانی و مقام‌های قضایی یا قانونی ­صلاحیت‌دار و نظارت بر همه بخش‌‌ها و فرآیندهای تحت امر در مؤسسه؛

ب­ ـ اجرای تصمیمات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی؛

پ ـ همکاری، مساعدت و نظارت بر اجرای برنامه‌های بنیاد، انجمن و ستاد دیه؛

ت­ ـ نظارت بر عملکرد کارکنان مؤسسه از حیث رعایت حقوق زندان‌ یان و نحوه رفتار آن‌ها با زندان‌ یان و خانواده‌های آنان و پاسخگویی در قبال اعتراضات و درخواست‌های دریافتی؛

ث ـ تامین امنیت و محافظت از مؤسسه و زندان‌ یان و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیش ‌ گیری از وقوع تخلفات و جرائم در مؤسسه و جلوگیری از فرار زندان‌ یان و همچنین جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه و مواد مخدر به مؤسسه؛

ج ـ برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر آموزش، اصلاح و تربیت، تامین سلامت، بهداشت، تغذیه، تربیت بدنی و تفریحات سالم زندان‌ یان؛

چ ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای توسعه اشتغال زندان‌ یان و نظارت بر مراکز اشتغال مربوط و همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص حرفه آموزی و اشتغال در زندان‌ بسته اعم از اشتغال در کارگاه‌‌های داخلی و یا اشتغال نشسته در خوابگاه‌‌های مؤسسه؛

ح ـ گزارش فوری تخلف یا جرایم ارتکابی توسط زندان‌ یان و موارد فوت، خودکشی و خودزنی در مؤسسه به سلسله مراتب سازمانی و حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛

خ ـ بهره­مندی از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین در اداره امور مؤسسه و به ­ویژه کنترل زندان‌ یان، آمار و اطلاعات، مکاتبات و ثبت سوابق و اتخاذ تدابیر لازم در جهت توسعه و به­روز رسانی سامانه­ها؛

د ـ نظارت بر وضعیت عمومی و فردی زندان‌ یان و رسیدگی به امور آنان و نظارت بر اجرای برنامه‌های روزانه، آمارگیری از زندان‌ یان، کنترل دفتر ثبت وقایع و تهیه و ارسال گزارش روزانه آمارهای مذکور برای مقام­های ذی‌ربط؛

ذ ـ جذب کمک‌های مردمی با اجرای برنامه‌های انگیزشی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم­نهاد در زمینه‌های مختلف از قبیل مالی، معاضدتی، فرهنگی، حرفه‌آموزی، اشتغال و اصلاح و تربیت و تامین ویا ارتقای زیرساخت‌های عمرانی با هدف بهبود امور زندان‌ ، تامین نیازهای زندان‌ یان، مساعدت به آن‌ها یا خانواده‌هایشان حسب دستورالعمل سازمان؛

ر ـ راه‌اندازی تارنما یا سامانه الکترونیکی مختص مؤسسه با همکاری و هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان، برای اطلاع‌رسانی عمومی، جلب مشارکت و همکاری تشکل‌های مردم ­نهاد ونهادهای حمایتی، ارتقاء نظام پاسخگویی و ارائه خدمات الکترونیکی و معاضدت قضایی و اجتماعی به خانواده زندان‌ یان.

تبصره۱ـ رئیس اندرزگاه نیز مطابق با اختیارات و وظایف تفویضی، مسؤولیت‌های رئیس مؤسسه را در محدوده اندرزگاه بر عهده دارد .

تبصره۲ـ رئیس مؤسسه حقوق متهمان بازداشتی را با رعایت حداکثر استانداردها، تامین می‌نماید.

ماده۱۰ـ رئیس مؤسسه با موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان، برای زمانی که در مرخصی یا ماموریت است، یکی از معاونان خود را به عنوان جانشین و برای روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقت اداری، حداقل سه نفر را ترجیحاً از میان رؤسای اندرزگاه­ها ، مراقبان مسؤول و یا افسر نگهبان به عنوان جانشین خود تعیین می‌کند تا به صورت نوبت­کاری انجام وظیفه نمایند.

ماده۱۱ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تمام رؤسا، معاونان و ماموران مؤسسه‌ها که وظیفه ضابطیت را برعهده دارند، از سوی سازمان جهت طی دوره آموزشی لازم و اخذ کارت ضابطیت به دادستان مربوط معرفی می شوند. رؤسا، معاونان و ماموران مؤسسه‌ها که دارای کارت ضابطیت هستند، در اجرای قرارهای صادرشده و احکام حبس در مؤسسه، مطابق احکام یا دستور مقام قضایی اقدام می‌نمایند. چنانچه متهمان یا محکومان از بازداشتگاه یا زندان‌ ‌های بسته و نیمه باز و یا حین اعزام و بدرقه فرار کنند و یا مرتکب جرمی شوند، رئیس، معاونان و ماموران مؤسسه با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص انجام وظیفه می­کنند.

ماده۱۲ـ در هر مؤسسه «مراقب مسؤول» زیر نظر رئیس مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه انجام وظیفه می‌کند. اهمّ وظایف مراقب مسؤول در مؤسسه به شرح زیر است:

الف ـ سرشماری و تهیه آمار زندان‌ یان و ثبت موارد آزادی، جابجایی و انتقال زندان‌ یان و تحویل گرفتن زندان‌ یان جدید؛

ب ـ نظارت و کنترل ورود و خروج زندان‌ یان و ثبت وقایع و گزارش فوری حوادث و رویدادها از قبیل قانون‌شکنی، درگیری و نزاع، اغتشاش، تجمع غیر عادی، قدرت­نمایی، بهره­کشی و اجیرکردن دیگران، قماربازی، ایجاد سر و صدا و بی­نظمی، اعتصاب غذا، فرار، خودزنی، خودکشی، بیماری و فوت زندان‌ ی به مقام مافوق؛

پ ـ نظارت بر تحویل و تحول نوبت کاری و جابجایی کارکنان داخل اندرزگاه و تنظیم لوح نگهبانی نوبت کاری مراقبان داخل اندرزگاه؛

ت ـ نظارت بر اعزام زندان‌ یان به مراجع و مراکزی مانند بهداری، سالن ملاقات، واحد اصلاح و تربیت و کارگاه‌‌های حرفه آموزی و اشتغال و انجام هماهنگی و مراقبت­های لازم؛

ث ـ دریافت درخواست‌های قانونی زندان‌ یان، رسیدگی به این درخواست ­ ها، گزارش آن به مقام مافوق و اعلام نتیجه به زندان‌ ی؛

ج ـ نظارت بر امر توزیع خوراک، پوشاک، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و ارائه خدمات رفاهی و فروشگاه­ها؛

چ ـ کنترل و پیش ­ گیری از هر گونه تخلف در درون اندرزگاه و نظارت بر تقسیم کار عادلانه بین زندان‌ یان؛

ح ـ بازرسی و کنترل تمام بخش ­ های اندرزگاه، اعم از بازرسی نوبه­ای و سرزده به ویژه در شب به همراه ماموران یگان و همچنین نظارت از طریق تجهیزات و دوربین­های مداربسته؛

خ ـ نظارت بر عملکرد مراقبان و دیگر کارکنان اندرزگاه؛

د ـ انجام وظایف رئیس اندرزگاه در غیاب وی؛

ذ ـ نظارت بر اجرای برنامه روزانه زندان‌ یان؛

ر ـ همکاری و تبادل اطلاعات با فرمانده یگان حفاظت در امور مربوط به تامین امنیت مؤسسه؛

ز ـ انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مافوق و شرح وظایف سازمانی .

ماده۱۳ـ وظایف دیگر مسؤولان و کارکنان مؤسسه بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مصوب و امور محوله از سوی مقام مافوق است.

مبحث سوم ـ یگان حفاظت

ماده۱۴ـ یگان حفاظت سازمان، وظیفه حفاظت فیزیکی از مؤسسه‌های تابعه، اعزام زندان‌ یان، استقرار نظم و تامین امنیت، پیش­گیری و جلوگیری از فرار زندان‌ ی، کنترل هرگونه اغتشاش، شورش یا اقدام­های مخل امنیت و همچنین آموزش و مدیریت پاسیاران و سربازان و دیگر نیروهای تحت امر را بر عهده دارد. اعزام خارج از حوزه قضایی تا تامین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد.

ماده۱۵ـ مسئولیت اداره یگان حفاظت بر عهده رئیس سازمان است؛ این امر مانع از نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نیست.

ماده۱۶ـ اهم وظایف فرمانده یگان حفاظت مؤسسه به شرح زیر است:

الف ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های حفاظت فیزیکی و نظم و امنیت مؤسسه در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و پیش‌بینی وسایل، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز؛

ب ـ نظارت مستمر بر امور حفاظت فیزیکی و برقراری نظم و امنیت مؤسسه و محوطه پیرامونی، بررسی دفتر وقایع، رسیدگی به گزارش­های رسیده از اتفاقات، تایید لوحه نگهبانی و پاسداری و گزارش امور به مقامات مافوق؛

پ ـ برنامه‌ریزی و نظارت برای کنترل ورود و خروج و بازرسی از تمامی وسایل نقلیه، اشیاء و وسایلی که به مؤسسه وارد یا از آن خارج می‌شود و ثبت وقایع مربوط؛

ت ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر ورود و خروج مراجعان و بازرسی بدنی دقیق از زندان‌ یان، کارکنان و مراجعان به هنگام ورود به مؤسسه یا خروج از آن به نحوی که اقلام ممنوع وارد یا خارج نشود؛

ث ـ نظارت بر حضور و غیاب کارکنان یگان و نیروهای وظیفه در نوبت کاری یگان، امور نگهبانی و گشت­ها؛

ج ـ بازدید و بررسی وضع ظاهری کارکنان یگان و نیروهای وظیفه به هنگام برگزاری مراسم صبحگاهی و حین انجام وظیفه و ارائه آموزش­ و تذکرات ضروری به آن‌ها و در صورت لزوم تنبیه انضباطی کارکنان و نیروهای وظیفه یگان مطابق مقررات حاکم؛

چ ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر آموزش و تمرین کارکنان یگان نسبت به وظایف مقرر و اجرای طرح­های دفاعی، امنیتی و انضباطی مؤسسه؛

ح ـ بازدید مستمر از کلیه اماکن مؤسسه، بازرسی و تفتیش نوبه‌ای و موردی با هماهنگی رئیس مؤسسه از داخل سالن‌ها و اندرزگاه‌های آن مؤسسه جهت کشف اشیای ممنوعه و دستور جمع‌آوری اشیای زائد در محل، نظارت بر تجهیزات دوربین‌های مداربسته و عملکرد متصدیان آن، پست‌های نگهبانی و انبار سلاح، مهمات و تجهیزات و نظارت و کنترل امر تحویل سلاح و مهمات و استفاده صحیح از آن‌ها مطابق مقررات حاکم؛

خ ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی در مورد نحوه اعزام و انتقال زندان‌ یان و یا متهمان بازداشتی به مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی توسط ماموران ناجا و یا کارکنان یگان حفاظت سازمان؛

د ـ ابلاغ دستور مقامات مافوق و بخشنامه‌های اداری و انتظامی به ماموران مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن­ها؛

ذ ـ انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مافوق و شرح وظایف سازمانی.

تبصره ـ مقام­های رسمی به تشخیص رئیس مؤسسه و همچنین مقام­های قضایی از اقدام موضوع بند«ت» مستثنی هستند.

ماده۱۷ـ افسر نگهبان مؤسسه تحت نظر فرمانده یگان حفاظت انجام وظیفه می‌کند. اهم وظایف افسر نگهبان به شرح زیر است:

الف ـ مطالعه وقایع ثبت شده در گذشته و پیگیری دستورهای صادره از سوی مقام مافوق و ارائه گزارش به مقام مذکور؛

ب ـ نظارت بر عوامل نگهبانی از قبیل کنترل حضور و غیاب آن­ها، تحویل اسلحه و مهمات؛

پ ـ نظارت بر امور نگهبانی و تحویل و تحول این امر و گزارش وقایع نوبت کاری قبلی و آخرین وضعیت موجود؛

ت ـ بازدید مستمر از عوامل نگهبانی و اماکن انتظامی؛

ث ـ نظارت بر وضعیت ظاهری کارکنان یگان حفاظت؛

ج ـ اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه؛

چ ـ تنظیم و ثبت وقایع و گزارش­های نهایی در دفاتر و سامانه مربوط به ‌صورت‌ صحیح و بدون امکان تغییر و خط‌خوردگی مطابق دستورالعمل­های صادره؛

ح ـ نظارت بر نحوه بازرسی در درب ورودی، درج اطلاعات زندان‌ یان و مراجعان و بازرسی دقیق بدنی آن‌ها، ورود و خروج وسایل نقلیه و بازرسی آن‌ها بدون لحاظ هر گونه استثناء و همچنین بازرسی دیگر تجهیزات و جلوگیری از ورود اشیاء و اقلام ممنوع به مؤسسه و نظارت بر امر نگهداری اشیای امانی دریافتی از مراجعان، در محل صندوق یا کیسه اختصاصی با درج مشخصات یا کد صاحب اشیاء؛

خ ـ ارائه گزارش از وضعیت حفاظت فیزیکی مؤسسه در زمینه مشکلات، ایرادها و نقایص به رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و پیگیری تا رفع کامل این موارد؛

د ـ نظارت بر امور محوطه داخلی بین پوسته اول و دوم مؤسسه، مانند نظافت کلیه اماکن انتظامی و اطمینان از نبود ضعف حفاظتی در ساختمان و تاسیسات؛

ذ ـ گزارش فوری حوادث و رویدادهای داخل مؤسسه به مقام مافوق؛

ر ـ عهده­دار شدن امور در غیاب رئیس و جانشین مؤسسه در صورت تفویض اختیار؛

ز ـ کنترل و نظارت بر عملکرد دوربین­های مداربسته؛

ژ ـ انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور مقام مافوق و شرح وظایف سازمانی.

تبصره ـ کلیه نیروهای یگان حفاظت در زمان نگهبانی یا اعزام و انتقال زندان‌ ی، به دلیل ملاحظات امنیتی باید از رفتارهای زیر اجتناب نمایند: ترک نگهبانی، خوابیدن، غذا خوردن، استعمال دخانیات، صحبت کردن با زندان‌ ی و انجام افعالی که باعث انصراف خاطر آنان ازخدمت و مراقبت از زندان‌ یان در تکالیف مقرره شود. نگهبانان باید همیشه مجهز و ملبس به لباس رسمی و تمیز و مرتب بوده و مواقعی که در داخل مؤسسه‌ها ماموریت داشته باشند، بدون اسلحه انجام وظیفه نمایند.

ماده۱۸ـ کارکنان یگان حفاظت به جز کارکنان مامور به خدمت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ضوابط اداری، مالی و استخدامی تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط سازمان هستند. کلیه کارکنان این یگان در راستای وظایف حفاظتی، انتظامی و به­کارگیری سلاح، مهمات و تجهیزات انتظامی تابع آیین‌نـامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحت امر فرمانده یگان حفاظت سازمان، هستند.

ماده۱۹ـ ضابطان دادگستری مکلف­اند در مواقع اضطراری با درخواست مؤسسه و هماهنگی با مقام قضایی ذی‌ربط، همکاری لازم را با یگان­ حفاظت مؤسسه به عمل آورند.

مبحث چهارم ـ واحد امور قضایی مؤسسه

ماده۲۰ـ اهم وظایف مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه به شرح زیر است:

الف ـ مدیریت و نظارت بر اجرای فرایند پذیرش زندان‌ ی؛

ب ـ ثبت اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی زندان‌ ی و یا نظارت بر ثبت این اطلاعات از سوی مددکاران قضایی یا کارشناسان اجرای احکام مؤسسه؛

پ ـ ثبت و یا نظارت بر ورود سیستمی اطلاعات قرارها، احکام، اوراق و دستورات قضایی از سامانه‌های قوه قضاییه به سامانه سجازا و درج اوراق قضایی در پرونده مربوط، به‌روزرسانی و تطبیق اطلاعات سامانه و پرونده زندان‌ ی با وضعیت وی، خلاصه ‌ نویسی، اسکن و برگ ‌ شماری اوراق پرونده کاغذی و تکمیل پرونده الکترونیکی؛

ت ـ نظارت بر مدیریت بخش تشخیص مؤسسه و کیفیت تکمیل اطلاعات پرونده وضعیت زندان‌ ی توسط واحدهای ذی‌ربط؛

ث ـ تهیه خلاصه گزارش از وضعیت قضایی مؤسسه به منظور بهره­برداری در جلسات شوراهای طبقه‌بندی و انضباطی؛

ج ـ پیگیری درخواست‌های قانونی زندان‌ ی ازجمله تقاضای انتقال به زندان‌ محل اقامتگاه و همچنین نظارت بر عملکرد مددکاران قضایی در راستای اعمال به موقع معاضدت قضایی و ارفاق‌های قانونی و حسب مورد انعکاس به شورای طبقه‌بندی و مراجع قضایی؛

چ ـ ابلاغ به ­موقع دادنامه، احضاریه، اخطاریه و دیگر اوراق قضایی یا اداری به زندان‌ ی و ارسال نتیجه ابلاغ به مرجع قضایی، مطابق قوانین و مقررات؛

ح ـ اجرای فوری دستورهای قضایی از قبیل دستورهای راجع به حبس، حبس بدل از جزای نقدی یا ناشی از محکومیت‌های مالی، عفو و تخفیف مجازات، آزادی مشروط و یا تعلیق و توقف اجرای حکم؛

خ ـ نظارت بر اعمال تقویم و ثبت محکومیت‌ها در پرونده الکترونیکی و آزادی به ­ موقع زندان‌ ی و در صورت لزوم پیگیری از طریق مراجع قضایی؛

د ـ پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان دارای محکومیت غیر قطعی، از طریق مکاتبه با مراجع قضایی در خصوص رعایت مواعد قانونی برای بازنگری در قرار تامین؛

ذ ـ گزارش اجرای محکومیت یا اعلام آزادی به مراجع ذی‌ربط و درخواست رفع ابهامات مربوط به اجرا از قاضی اجرا و اعلام محکومیت‌های متعدد به منظور اعمال مقررات تعدد؛

ر ـ فراهم کردن مقدمات لازم برای اعزام به ­موقع زندان‌ ی به مراجع قضایی، قانونی، درمانی، پزشکی قانونی و یا محل اجرای مجازات، خروج زندان‌ ی از مؤسسه و تحویل به مراجع انتظامی یا اطلاعاتی و نظارت و پیگیری عودت زندان‌ ی به مؤسسه در مواعد مقرر؛

ز ـ همکاری با بهداری در امور مربوط به زندان‌ ی بیمار و گزارش وضعیت وی به مقام مافوق؛

ژ ـ فراهم کردن تمهید­های لازم به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه­گذار، در وقت اداری و یا خارج از آن. در این موارد واحد کشیک قضایی مستقر در مؤسسه باید حتی­المقدور بدون مطالبه پرونده اقدام کند.

س ـ نظارت بر حضور کارشناسان اجرای احکام یا مددکاران قضایی به صورت نوبت­کاری شبانه­روزی در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل، جهت ارائه خدمات مستمر در واحد امور قضایی مؤسسه در موارد فوری و ضروری.

تبصره ـ چنانچه مسؤول واحد امور قضایی در راستای تکالیف خود با حکم یا قرار غیر قانونی یا نامتناسب منجر به بازداشت و یا دستور قضایی مغایر با سیاست­های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی ویا مغایر با مصوبات شورای طبقه‌بندی مواجه شود، مراتب را به رئیس مؤسسه اعلام می‌کند.

ماده۲۱ـ «پرونده اجرای احکام» هر زندان‌ ی یا متهم بازداشتی، شامل اطلاعات زیر است:

اطلاعات سجلی، کد ملی، تصویر چهره زندان‌ ی، آدرس محل سکونت و کدپستی آن، نشانی وتلفن محل اقامت والدین یا یکی از بستگان درجه یک، برگ قرار یا محکومیت، صورتجلسه لباس و اشیاء زندان‌ ی، رسید تحویل زندان‌ ی، اعلام بازداشتی به مرجع ذی‌ربط، مستندات و اطلاعات پرونده قضایی، مکاتبات زندان‌ با مراجع مذکور، اطلاعات مربوط به درجه قانونی جرایم، انگشت­نگاری، سوابق کیفری، تصویر آراء قضایی، ابلاغیه‌‌ها و دستورهای قضایی صادر‌شده، عنوان اتهامی، نوع محکومیت، نوع و میزان قرار تامین کیفری، شماره قرار یا حکم و تاریخ آن، میزان مجازات و محکومیت مالی، تاریخ شروع بازداشت، ایام بازداشت قبلی، تاریخ آزادی، سوابق برخورداری از ارفاق­ها و معاضدت قضایی، خلاصه وضعیت آراء، سوابق مرخصی، غیبت از مرخصی، غیبت از محل اشتغال خارج از مؤسسه و صورتجلسات شورای طبقه‌بندی و شورای انضباطی و تصمیمات رئیس مؤسسه یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت در خصوص اجرای ماده ۲۷ این آیین‌نـامه و تبصره­های آن؛

فصل سوم ـ طبقه‌بندی زندان‌ یان و شورای طبقه‌بندی

ماده۲۲ـ به منظور ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان‌ ‌های هر استان، برنامه‌ریزی و نظارت در امر طبقه‌بندی زندان‌ یان در چارچوب این آیین نامه، « شورای مرکزی طبقه‌بندی» با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان، معاون قضایی، معاون اصلاح و تربیت و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، تشکیل می­گردد. معاون اصلاح و تربیت سازمان به عنوان دبیر این شورا، برگزاری جلسات را حداقل برای هر سه ماه یک­بار هماهنگ می­نماید. هر یک از مدیران کل زندان‌ ‌های سراسر کشور به هنگام بررسی وضعیت طبقه‌بندی زندان‌ یان استان مربوط، با هماهنگی قبلی در جلسات شورا شرکت می­کنند.

تبصره ـ مصوبات این شورا برای اجرا، توسط دادستان کل کشور به دادستان­های سراسر کشور و توسط رئیس سازمان به مدیران کل زندان‌ ‌ها ابلاغ و در سامانه سجازا ثبت می‌شود.

ماده۲۳ـ در هر مؤسسه، «شورای طبقه‌بندی» با ترکیب زیر و با حضور قاضی اجرا تشکیل می‌شود:

الف ـ قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان‌ ) به عنوان رئیس شورا؛

ب ـ رئیس مؤسسه یا یکی از معاونان وی؛

پ ـ مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه یا یک نفر از مددکاران قضایی به عنوان دبیر شورا؛

ت ـ رئیس اندرزگاه مربوط؛

ث ـ مسؤول واحد اصلاح و تربیت یا واحد فرهنگی مؤسسه؛

ج ـ مسؤول واحد حفاظت و اطلاعات موسسه؛

چ ـ مسؤول واحد بهداشت و درمان و یا روان­شناس مؤسسه.

ماده۲۴ـ وظایف شورای طبقه‌بندی به شرح زیر است:

الف ـ اتخاذ تصمیمات کلی برای تفکیک و طبقه‌بندی برای متهمان و محکومان جدیدالورود، با رعایت مصوبات شورای مرکزی طبقه‌بندی و همچنین اتخاذ تصمیم موردی در خصوص مواردی که رئیس مؤسسه با پیشنهاد سامانه سجازا برای طبقه‌بندی مخالفت کرده و یا در مواردی که زندان‌ ی اعتراض نموده است ؛

ب ـ اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم برای اجرای سیاست­ها و دستورالعمل­های ابلاغی از سوی سازمان در خصوص سطح امور رفاهی و خصوصیات تفصیلی هر طبقه یا هر بخش از مؤسسه؛

پ ـ بررسی وضعیت زندان‌ یان دارای شرایط انتقال به انواع مؤسسه‌های کیفری؛

ت ـ بررسی درخواست‌های مرخصی زندان‌ یان؛

ث ـ بررسی درخواست‌های اشتغال یا عدم اشتغال در زندان‌ نیمه باز و همچنین در مراکز حرفه ­ آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است؛

ج ـ بررسی ادعای توبه متهمان بازداشتی بر اساس گزارش مشروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب رئیس مؤسسه و همچنین بررسی ادعای توبه محکومان، مبتنی بر درجه اعتباری زندان‌ ی و صدور گواهی مستدل مبنی بر تنبه زندان‌ ی و مقرون به صحت بودن ادعای توبه وی، برای ارائه به مرجع قضایی مربوط؛

چ ـ پیشنهاد و اظهار نظر نسبت به درخواست آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات محکوم؛

ح ـ پیشنهاد تبدیل مجازات حبس به نظام نیمه­آزادی و یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، موضوع مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛

تبصره۱ـ مصوبات این شورا با لحاظ پیشنهادهای سامانه سجازا و درجه اعتباری زندان‌ ی، مبتنی بر رای اکثریت است و در سامانه سجازا ثبت و به زندان‌ ی ابلاغ می‌شود. اجرای این مصوبات، در خصوص طبقه‌بندی، انتقال، اشتغال خارج از زندان‌ بسته و مرخصی زندان‌ یان، منوط به موافقت قاضی اجرا است و در سایر موارد، رئیس مؤسسه مراتب را به همراه صورتجلسه مصوبه، جهت اتخاذ تصمیم قضایی، به واحد اجرای احکام دادسرا یا مرجع قضایی ذی‌ربط گزارش می­نماید. صورتجلسات مذکور با درج تاریخ و بدون خط خوردگی تنظیم و امضاء کنندگان نام و نام خانوادگی، سمت و نظر خود را به صراحت اعلام می‌کنند.

تبصره۲ـ در صورتی که شورای طبقه‌بندی، درخواست طرح‌شده و یا پیشنهاد سامانه هوشمند سجازا را نپذیرفت، علت مخالفت را به طور کتبی و مستدل در سامانه مذکور و پرونده اجرای احکام ثبت می‌کند.

تبصره۳ـ سامانه براساس درصد پیشنهاد­هایی که توسط شورای طبقه‌بندی در هر مؤسسه تایید نمی‌شود به صورت تصادفی درصدی از موارد عدم تایید را جهت تحلیل و بررسی به مدیرکل زندان‌ ‌های استان ارجاع می‌دهد و او نتایج این بررسی را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به معاون قضایی سازمان و دادستان مرکز استان اعلام می‌کند.

ماده۲۵ـ در مؤسسه‌هایی که بیش از یک قاضی اجرا حضور دارد، انتخاب قاضی عضو شورا بر عهده دادستان شهرستان مربوط است. در ندامتگاه عمومی و مؤسسه‌هایی که از حوزه­های مختلف قضایی یک استان، زندان‌ ی می­پذیرد، حسب مورد یکی از معاونان دادستان مرکز استان یا قضات اجرا، توسط دادستان مرکز استان به عنوان سرپرست واحد نظارت و رئیس شورای طبقه‌بندی مؤسسه تعیین می‌شود و در خصوص کلیه امور مربوط به ارفاقات قانونی و درخواست‌های زندان‌ یان تمام حوزه‌‌ها اتخاذ تصمیم می‌نمایند. این امر مانع از نظارت دادستان­های حوزه­های قضایی مربوط به امور زندان‌ یان آن حوزه نیست.

ماده۲۶ـ جلسات شورای طبقه‌بندی در مؤسسه‌های دارای بیش از پانصد زندان‌ ی حداقل دو روز در هفته و در مؤسسه‌های دارای کمتر از این تعداد زندان‌ ی، حداقل یک روز در هفته به دعوت دبیر شورا تشکیل می‌شود. در هر حال شورای طبقه‌بندی باید حداکثر ظرف یک­ماه حسب گزارش­های رسیده یا تقاضای زندان‌ یان، نسبت به هر یک از موضوعات مطرح، نفیاً یا اثباتاً تصمیم‌گیری مجدد نماید و باید نظر مکتوب و مستدل خود را به زندان‌ ی ابلاغ و در سامانه مذکور و پرونده اجرای احکام ثبت کند.

ماده۲۷ـ پس از تکمیل پرونده وضعیت، رئیس مؤسسه، با رعایت مصوبات کلی شورای طبقه‌بندی و پیشنهاد سامانه سجازا، برای بهره‌مندی زندان‌ یان از برنامه اصلاح و تربیت معیّن و مناسب، نسبت به تطبیق و ابلاغ طبقه هر زندان‌ ی و تفکیک و انتقال وی به بخش­ مربوط در مؤسسه، اقدام می­نماید. چنانچه تصمیم رئیس مؤسسه مغایر با شورای طبقه‌بندی ارجاع می‌شود. پیشنهاد سامانه سجازا باشد یا زندان‌ ی به تصمیم رئیس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به

تبصره۱ـ رئیس مؤسسه می‌تواند این وظیفه را به «کمیته تخصصی اصلاح و تربیت مؤسسه» تفویض نماید. این کمیته متشکل است از: مسؤول واحد اصلاح و تربیت یا مسؤول واحد فرهنگی مؤسسه و دو نفر کارشناس در زمینه‌‌های روانشناسی و علوم تربیتی با انتخاب رئیس مؤسسه‌.

تبصره۲ـ هر یک از متهمان بازداشتی و محکومان زندان‌ ی می­توانند ظرف یک­هفته از تاریخ طبقه‌بندی و یا جداسازی، به تصمیم اتخاذ شده از سوی رئیس مؤسسه یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت، اعتراض نمایند. به اعتراضات مطروحه در اولین جلسه شورای طبقه‌بندی، حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و تعیین تکلیف می‌گردد.

تبصره۳ـ هرگونه تصمیم‌گیری برای تعیین یا تغییر طبقه‌بندی و تفکیک هر یک از زندان‌ یان توسط شورای طبقه‌بندی یا رئیس مؤسسه و یا کمیته تخصصی اصلاح و تربیت، ضمن ابلاغ به زندان‌ ی، باید کتبی صورتجلسه و ضم پرونده اجرای احکام زندان‌ ی گردد و تصویر آن در پرونده رفتاری زندان‌ ی منعکس گردد.

ماده۲۸ـ زندان‌ یان هر یک از مؤسسه‌های کیفری به جز کانون، در صورتی که به علت ارتکاب تخلف، در شورای انضباطی محکوم شوند و اخلاق و رفتار و سوابق آنان حکایت از وجود حالت خطرناک باشد، به تشخیص و تصویب شورای طبقه‌بندی در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز در محل جداگانه (عندالاقتضاء در اتاق‌‌های یک یا چند نفره) در آن مؤسسه نگهداری می‌شوند. اختصاص سالن جداگانه برای نگهداری این زندان‌ یان بلامانع است.

تبصره ـ کلیه محکومان جرایم مواد مخدر و روان­گردان در «اردوگاه‌های کاردرمانی»، نگهداری می‌شوند. در استان‌هایی که این اردوگاه‌ها تاکنون از سوی دولت احداث نگردیده است، این محکومان، مطابق با ضوابط این آیین‌نامه، در ندامتگاه‌های عمومی نگهداری می‌شوند.

ماده۲۹ـ رئیس مؤسسه و در غیاب وی بالاترین مقام مسؤول در مؤسسه می‌تـواند زندان‌ یانی را که در نظم مؤسسه اخلال کرده­اند، حداکثر به مدت ۲۴ ساعت جداسازی و در اول وقت اداری مراتب را به شورای طبقه‌بندی و شورای انضباطی گزارش کند. شورای طبقه‌بندی بر اساس ماده ۲۸ اتخاذ تصمیم می‌کند. وضعیت زندان‌ یان یا متهمانی که به دلیل داشتن حالت خطرناک و یا اخلال در نظم عمومی و اذیت و آزار دیگر زندان‌ یان، مطابق تصمیم شورای طبقه‌بندی مؤسسه، جداسازی شده و در محل جداگانه در مؤسسه نگهداری می‌شوند، بلافاصله به مسؤول واحد بهداری و واحد مشاوره مؤسسه و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به قاضی اجرا و دادستان شهرستان گزارش می‌شود. لازم است زندان‌ ی در این شرایط نیز به­ صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب­ خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) جدا از دیگران، بهره مند باشد‌.

ماده۳۰ـ زندان‌ یان در حال تحمل محکومیت که به دلیل داشتن پرونده اتهامی دیگر تحت قرار می‌باشند (محکومان دارای قرار باز) در مؤسسه کیفری مربوط نگهداری می‌شوند، مگر آنکه طبق دستور صریح مقام قضایی صلاحیت‌دار، حضور آن‌ها برای مدت معین در نزدیکترین بازداشتگاه به مرجع قضایی، ضرورت داشته باشد.

ماده۳۱ـ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان صورت می‌گیرد. متهم بازداشتی حداکثر تا زمان صدور رای دادگاه در بازداشتگاه عمومی نگهداری می‌شود، مگر آنکه به دستور مقام قضایی یا مطابق با مصوبات کلی شورای مرکزی طبقه‌بندی، نگهداری وی در بازداشتگاه امنیتی، نظامی و یا انتظامی که زیر نظر سازمان تشکیل شده و تحت نظارت سازمان می‌باشد، ضروری تشخیص داده شود‌. حضور محکومان در بازداشتگاه مطلقاً ممنوع است. متهم، زندان‌ ی محسوب نمی‌گردد و محل نگهداری او در هر حال حتی در قرنطینه یا واحد تشخیص و محوطه هواخوری باید جدا از محکومان باشد. تا هنگامی که بازداشتگاه‌های موضوع این آیین‌نـامه ایجاد نشده است، در نزدیکترین مؤسسه، محل جداگانه و طبقه‌بندی شده­ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود. کلیه ضوابط و مقررات اداری، امنیتی، انضباطی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مشاوره و مددکاری و اصول طبقه‌بندی مربوط به مؤسسه‌های کیفری، با رعایت حداکثری حقوق متهمان و حداقل محدودیت‌ها، در بازداشتگاه‌ها نیز حاکم است. بازداشتگاه‌ها باید از حیث امکانات و امور رفاهی، در مقایسه با زندان‌ ‌ها از حداکثر امکانات برخوردار باشند. به محض ابلاغ رای یا برگ اعلام محکومیت اعم از قطعی و غیر قطعی، محکومٌ‌علیه حسب مورد از بازداشتگاه به ندامتگاه عمومی و یا اردوگاه کار­­درمانی منتقل می‌شود.

ماده۳۲ـ سازمان می‌تواند برای ایجاد بازداشتگاه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر‌ دولتی استفاده کند.

ماده۳۳ـ در هر یک از مؤسسه‌ها، ضمن رعایت مصوبات شورای طبقه‌بندی، در هر حال زندان‌ یان زیر جدای از دیگر زندان‌ یان نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومان دارای بیش از هجده سال تا بیست و پنج سال سن؛

ب ـ محکومان جرایم سیاسی؛

پ ـ محکومان روحانی و نظامی؛

ت ـ محکومان مالی در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛

ث ـ محکومان اتباع خارجی تا حد امکان؛

ج ـ محکومان دارای ناتوانی جسمی، روانی یا اختلال­های هویت جنسیتی؛

چ ـ محکومان دارای بیماری‌های و‌اگیردار بر اساس دستورالعمل­های معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان؛

تبصره۱ـ جداسازی موضوع این ماده به معنای نگهداری زندان‌ ی در بند انفرادی نیست و طبقه‌بندی باید به نحوی اجرا گردد که محکومان مشمول این ماده از همه حقوق خود بهره مند شوند.

تبصره۲ـ هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط فوق ممنوع است، مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس مؤسسه با احراز ضرورت، راساً نسبت به جداسازی این دسته از زندان‌ یان اقدام و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورای طبقه‌بندی و قاضی اجرا اعلام می‌کند.

تبصره۳ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی و پس از تامین بودجه و نیروی انسانی متخصص، سازمان در حوزه قضایی مرکز استان، برای نگهداری افراد دارای اختلال روانی که فاقد مسؤولیت کیفری هستند، مرکز اقدام تامینی ایجاد ­می‌کند.

تبصره۴ـ جوانان بالای هجده سال که به هر علتی (جسمی، فکری و ظاهری) شرایط یا ظاهری متناسب با همسالان خود ندارند و کمتر از هجده سال به نظر می­رسند، با تایید مسؤول بهداری یا روانشناس مؤسسه، در بخش جوانان کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. انتقال این افراد از بخش مذکور، صرفاً با توصیه پزشک مؤسسه و مصوبه شورای طبقه‌بندی صورت می­پذیرد.

ماده۳۴ـ چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی فعلی مؤسسه، قابلیت اجرای مطلوب طرح طبقه‌بندی، بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای مرکزی طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر مؤسسه با هماهنگی مدیرکل زندان‌ ‌های استان و دفتر فنی و عمرانی سازمان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از طریق تغییر معماری، نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی اقدام می‌نماید.

ماده۳۵ـ جابجایی زندان‌ ی داخل مؤسسه، با رعایت مصوبات شورای طبقه‌بندی، در اختیار رئیس آن مؤسسه است. رئیس مؤسسه­ می­تواند زندان‌ یان شاغل در بخش خدمات مؤسسه را در خوابگاه جداگانه­ نگهداری کند.

ماده۳۶ـ شورای طبقه‌بندی در خصوص زندان‌ یان سالمند و زندان‌ یانی که به سبب ناتوانی جسمی و روانی یا داشتن اختلال­های هویت جنسیتی نیازمند نگهداری در شرایط و امکانات خاص هستند، بلافاصله ضمن اخذ نظر پزشک، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم می‌کند و برنامه‌هایی متناسب با مشکلات و نیازهای آنان و منطبق با سیاست­ها و رویه­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می‌کند. این زندان‌ یان تا حد امکان جدای از دیگر زندان‌ یان و یا در اتاق مستقل که مجهز به امکانات لازم است نگهداری می‌شوند. در این صورت زندان‌ ی حق شرکت در برنامه‌های روزانه و اصلاح و تربیت و هواخوری مؤسسه را دارد و از هر گونه اقدامی که تبعیض ناروا محسوب می‌شود نسبت به این گونه زندان‌ یان باید اجتناب شود.

تبصره ـ در موارد اضطراری و دارای فوریت، رئیس مؤسسه با احراز ضرورت، راساً نسبت به جداسازی این دسته از زندان‌ یان از بدو پذیرش و تشخیص اقدام و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورای طبقه‌بندی اعلام می‌کند.

ماده۳۷ـ مصوبات شورای طبقه‌بندی هر مؤسسه در خصوص نحوه تفکیک بخش­های مختلف مؤسسه و طبقه‌بندی زندان‌ یان و متهمان، باید در سامانه مربوط، ثبت و در تابلوی اعلانات همه اندرزگاه­ها نصب گردد. هرگونه تخطی از مقررات و ضوابط مربوط به طبقه‌بندی متهمان و محکومان، تخلف محسوب و مرتکب اعم از رئیس زندان‌ ، رئیس اندرزگاه و دیگر مدیرانی که مسؤولیت نظارت بر این امر را دارند، مشمول تنبیهات اداری مذکور در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شوند.

فصل چهارم ـ شورای انضباطی

ماده۳۸ـ در هر مؤسسه به منظور رسیدگی به تخلفات زندان‌ یان، شورای انضباطی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ رئیس یا جانشین مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛

ب ـ مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه؛

پ ـ مسؤول واحد حفاظت و اطلاعات؛

ت ـ مسؤول واحد اصلاح و تربیت یا یک نفر از مددکاران اجتماعی مؤسسه؛

ث ـ رئیس اندرزگاه و یا مراقب مسؤول مربوط؛

ج ـ مسؤول واحد بهداشت و درمان؛

چ ـ مسؤول یا نماینده واحد بازرسی مؤسسه به عنوان دبیر شورا که امور اداری مصوبات شورا را نیز انجام خواهد داد.

ماده۳۹ـ جلسات شورای انضباطی حسب مورد به درخواست رئیس مؤسسه یا دبیر شورا تشکیل می‌شود.

ماده۴۰ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر توسط زندان‌ ی یا متهم بازداشتی ممنوع است و تخلف انضباطی محسوب می‌شود:

الف ـ هرگونه گفتار و رفتار مغایر با نظم و عفت عمومی یا متضمن توهین، افترا و تهدید.

ب ـ عدم اطاعت از دستورهای قانونی مسؤولان، مراقبان و ماموران مؤسسه و عدم همکاری نسبت به بازرسی ‌ های موردی و گروهی در داخل کارگاه ­ ها، سالن‌ها و اتاق ­ ها؛

پ ـ روشن کردن آتش، نگهداری نفت، بنزین و دیگر مواد آتش­زا و محترقه و لوازم برقی به جز رادیو، تلویزیون و یخچال و استفاده از چراغ‌‌های خوراک پزی بدون مجوز مؤسسه ؛

ت ـ استفاده از لباس­های ممنوع در داخل مؤسسه یا امتناع از پوشیدن لباس متحدالشکل زندان‌ ی یا عدم نصب اتیکت بر روی لباس در داخل یا هنگام اعزام به خارج از مؤسسه مگر در موارد استثنایی به شرح مذکور در ماده ۷۳ این آیین‌نـامه؛

ث ـ شکستن شیشه، تخریب دیوار، میخ زدن یا نوشتن روی دیوارها، نقاشی، ترسیم و الصاق عکس در آسایشگاه به جز عکس‌های متعارف مانند عکس والدین و فرزندان‌ ؛

ج ـ استنکاف کامل یا خودداری از شرکت در کلیه امور خدماتی و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی، حرفه ­ آموزی یا اشتغال در داخل مؤسسه؛

چ ـ هر گونه درگیری، صدمه زدن به دیگران، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به آن یا ترغیب دیگران به هر یک از این اقدام­ها؛

ح ـ مزاحمت تلفنی از داخل مؤسسه برای شاهد، مطلع، شکات، مقام ­ های قضایی یا هر شخص دیگر؛

خ ـ دستکاری کابل و سیم ­ کشی برقی و تاسیسات و تغییر و جابجایی کلید، پریز و محل لامپ و مانند آن؛

د ـ پرت کردن اشیاء از داخل مؤسسه به بیرون یا برقراری ارتباط غیرمجاز با بیرون از مؤسسه؛

ذ ـ قمار، شرط­بندی، هر گونه کسب درآمد نامشروع و همچنین استفاده غیر مجاز از کارت بانکی دیگر زندان‌ یان؛

ر ـ نگهداری وسایل بیش از آن چه در ماده ۶۹ این آیین‌نـامه مشخص شده است؛

ز ـ کوتاه نکردن موی غیر متعارف سر و صورت به تشخیص رئیس مؤسسه؛

ژ ـ هرگونه اعتصاب و یا اعتراض دسته جمعی ؛

س ـ نگهداری اشیای قیمتی، اوراق بهادار، وجه نقد و اشیای غیر متعارف؛

ش ـ خارج کردن وسایل از کارگاه ­ ها و سالن‌های ورزشی و مانند آن؛

ص ـ عدم ارائه مشخصات صحیح و کامل هویتی خود در هنگام پذیرش؛

ض ـ نصب پرده به تخت و یا پنجره بدون مجوز مؤسسه؛

ط ـ نگهداری و یا استفاده از تلفن همراه و همچنین سوء استفاده از کارت تلفن؛

ظ ـ استعمال دخانیات در مکان ­ های سرپوشیده و ممنوع؛

ع ـ سلطه گری، بهره کشی و استثمار یا اجیر کردن دیگر زندان‌ یان برای انجام کارهای شخصی و همچنین سلطه پذیری و اجیر شدن برای امورات شخصی دیگران؛

غ ـ خالکوبی و هر گونه عدم رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی؛

ف ـ فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند و مشاجره؛

ق ـ تغییر و جابجایی خودسرانه اتاق و تخت؛

ک ـ عدم انجام وظایف محوله و یا عدم همکاری با ماموران اعزام و بدرقه، بدون عذر موجه؛

گ ـ ساخت، نگهداری، حمل یا خرید و فروش آلات و اشیای ممنوع؛

ل ـ ساخت یا حمل و نگهداری چاقو یا تیزی، هرگونه آلات ضرب و جرح، طناب، کمربند و اقلام مشابه؛

م ـ عدم رعایت ساعت خاموشی وهرگونه اذیت و آزار نسبت به سایرین؛

ن ـ تمارض، غیبت از مرخصی و هرگونه رفتار مغایر با مقررات و نظم و انضباط مؤسسه؛

ماده۴۱ـ در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندان‌ ی یا متهم بازداشتی، شورای انضباطی پس از تفهیم موضوع به زندان‌ ی و استماع دفاعیات او، در صورت احراز تخلف، با لحاظ پیشنهاد سامانه سجازا، یکی از تنبیه‌‌های زیر را با رعایت تناسب انتخاب می‌نمایدکه پس از تایید قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود:

الف ـ محرومیت از انواع ملاقات­ها حداکثر تا سه نوبت(به استثنای ملاقات با وکیل و مقامات رسمی)؛

ب ـ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه؛

پ ـ انتقال از مراکز حرفه ­ آموزی و اشتغال به زندان‌ بسته یا نیمه ­ باز؛

ت ـ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه.

تبصره۱ـ در صورت احراز تخلف، علاوه بر تنبیهات انضباطی فوق الذکر تمام یا بخشی از امتیاز رفاهی یا نمره اعتباری زندان‌ ی، طبق دستورالعمل مربوط، کسر می­گردد.

تبصره۲ـ شورای انضباطی همچنین می­تواند به عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، نسبت به ایجاد محدودیت در بهره­مندی زندان‌ ی متخلف از امتیازاتی مانند امکانات فوق­ العاده مؤسسه از جمله استفاده از اماکن ورزشی تفریحی، ملاقات در فضای مجازی، تماس تلفنی، استفاده از کارت بانکی در داخل مؤسسه، حداکثر برای مدت یک­ماه اقدام نماید. همچنین می­تواند ضرورت جابجایی محل نگهداری زندان‌ ی در داخل مؤسسه را به شورای طبقه‌بندی منعکس نماید.

ماده۴۲ـ تنبیه­های انضباطی و محدودیت­ها و تصمیم­های موضوع مواد ۲۸،۲۹ و ۴۱ این آیین‌نـامه نباید سبب قطع یا محدود کردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان­شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود. نگهداری جداگانه در اتاق یک نفره برای زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه ممنوع است.

ماده۴۳ـ شورای انضباطی می­تواند، تنبیه­های مقرر در ماده۴۱ را از ابتدا یا حین اجرای آن حداکثر تا مدت شش ماه تعلیق و یا با رضایت زندان‌ ی متخلف، به انجام خدمات عام المنفعه در مؤسسه تبدیل­کند. چنانچه زندان‌ ی در مدت تعلیق یا انجام خدمات عام‌المنفعه، مرتکب تخلف دیگری شود، تعلیق و یا تبدیل، لغو و علاوه بر اعمال تنبیه مقرر قبلی، تنبیه تخلف جدید نیز نسبت به وی اعمال می‌شود. در مواردی که تنبیه در حال اجرا است، تعلیق یا تبدیل تنبیه منوط به تایید قاضی اجرا است . انجام خدمات عام‌المنفعه به جایگزینی از تنبیه اولیه، باید به نحو متناسب، متعارف، عادلانه و حداکثر به مدت شش ماه باشد.

ماده۴۴ـ هرگاه رفتار زندان‌ ی علاوه بر تخلف انضباطی، واجد وصف کیفری باشد، ضمن اعمال تنبیه‌های موضوع این آیین‌نامه، مراتب به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می­شود.

ماده۴۵ـ زندان‌ ی مکلف است به محض اطلاع از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء‌ و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی مؤسسه می‌شود و یا تهیه مقدمات فرار یا اغتشاش توسط زندان‌ یان دیگر، مراتب را فوراً به مسؤول امور نگهبانی یا دیگر مقام­های مؤسسه گزارش دهد. اطلاع زندان‌ ی از موارد فوق و عدم اعلام به مسؤولان، تخلف انضباطی محسوب و موجب تنبیه انضباطی و اعلام به موقع و مؤثر، نیز موجب تشویق خواهد بود.

ماده۴۶ ـ زندان‌ ی مکلف به جبران خسارت­هایی است که به صورت عمدی و یا ناشی از تقصیر به مؤسسه وارد نموده و در صورت عدم جبران ظرف ده روز، جهت اقدام قانونی به قاضی اجرا معرفی می‌شود. در صورتی که زندان‌ ی تقصیر خود را بپذیرد و میزان خسارت نیز تا صد میلیون ریال باشد، رئیس مؤسسه می­تواند با موافقت قاضی اجرا معادل خسارت را از حساب­های بانکی زندان‌ ی برداشت کند و موضوع را به طور کتبی به وی ابلاغ کند. مفاد این ماده در ابتدای ورود به زندان‌ ی تفهیم و از وی رضایت کتبی اخذ می‌شود.

بخش دوم ـ پذیرش، برنامه‌ها و امور داخلی مؤسسه

فصل اول ـ پذیرش و تشخیص

ماده۴۷ـ پذیرش زندان‌ ی یا متهم بازداشتی، از هنگامی آغاز می‌شود که وی به موجب برگ قرار یا محکومیت لازم­الاجرا به وسیله مامور صلاحیت‌دار با کارت شناسایی رسمی، به مؤسسه معرفی ‌­شود. برگ بازداشت یا محکومیت هر یک از متهمان یا محکومان باید ضمن ثبت در سامانه، به صورت جداگانه صادر شود و در آن علاوه بر درج امضاء و مهر مقام قضایی رسیدگی­کننده، باید مشخصات کامل زندان‌ ی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، جنس، سن، شماره شناسنامه، شماره ملی، شماره گذرنامه یا ویزای تبعه خارجی، وضعیت تاهل، دین و مذهب، تابعیت، میزان تحصیلات، شغل، وضعیت ظاهر جسمانی، نشانی محل سکونت و کدپستی آن، جرم موضوع اتهام یا محکومیت، درجات قانونی و قضایی مجازات تعزیری، نوع و میزان قرار تامین، شماره قرار یا حکم و تاریخ آن، میزان مجازات و محکومیت مالی، تاریخ شروع بازداشت، روزهای بازداشت قبلی و سوابق کیفری و ساعت تحویل زندان‌ ی به مامور، ذکر شود.

تبصره ـ پذیرش زندان‌ ی در مؤسسه از ساعت ۸ لغایت ۲۲ انجام می­پذیرد.

ماده۴۸ـ در خصوص زندان‌ یانی که وفق قوانین و مقررات از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی یا بازرس کل استان، به مؤسسه معرفی و اعزام می‌شوند، برگ اعزام باید حسب مورد به مهر و امضای رئیس شعبه رسیدگی‌کننده و یا بازرس قضایی، رسیده باشد.

ماده۴۹ـ در مواردی که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع اتهام، شماره و تاریخ برگ بازداشت یا محکومیت، نوع و میزان قرار یا محکومیت به صورت کامل به سامانه سجازا ارسال نشود و یا به دلیل قلم خوردگی یا لاک گرفتگی مخدوش باشد و همچنین در مواردی که برگ معرفی بدون مهر یا امضای مقام قضایی یا مرجع قانونی صلاحیت‌دار باشد و امکان پیگیری و رفع نقص فوری فراهم نباشد، در آن صورت مؤسسه باید ضمن خودداری از پذیرش فرد، علت عدم پذیرش را منعکس کند. چنانچه فرد معرفی شده مجهول ‌ الهویه باشد، عدم ذکر مشخصات هویتی مانع پذیرش نخواهد بود و مؤسسه و مقام قضایی باید به هر نحو ممکن مشخصات دقیق را به دست آورده و در سوابق ثبت کنند. در مواردی که برگ قرار یا محکومیت از طریق شبکه ارتباطی بین مراجع قضایی و مؤسسه ارسال می‌شود، اوراق مذکور باید حاوی مشخصات کامل زندان‌ ی با مهر و امضای الکترونیکی مقام قضایی بازداشت‌کننده باشد و رونوشتی از آن در اختیار مامور بدرقه قرار گیرد.

ماده۵۰ ـ مدیرکل زندان‌ ‌های هر استان فهرست مراجع صلاحیت­دار قانونی که به موجب قوانین مجاز به معرفی اشخاص به مؤسسه‌های کیفری هستند را به مراکز و مسؤولان محلی مربوط و مؤسسه‌‌های تابعه اعلام می‌کند و همچنین میزان فضای آزاد یا ظرفیت پذیرش مؤسسه‌‌های استان را به صورت برخط و با رعایت ملاحظات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری استان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان قرار می‌ دهد.

ماده۵۱ ـ در ابتدای ورود متهم یا محکوم به مؤسسه، ابتدا تحت نظارت افسر نگهبان، بازرسی کامل بدنی انجام و وسایل ممنوع و اشیای قیمتی و وجه نقد، ضمن عکسبرداری و تنظیم صورتجلسه و ثبت در سامانه، اخذ و سپس رسید وسایل و همچنین کارت اعتباری در اختیار وی قرار می‌گیرد تا در محدوده مقررات و ضوابط مؤسسه، در طول مدت حبس یا بازداشت، بتواند از فروشگاه‌‌های داخل مؤسسه، مایحتاج خود را تهیه کند. وجوه باقی­مانده در کارت اعتباری هنگام آزادی زندان‌ ی به وی مسترد می‌شود. چنانچه در زمان آزادی زندان‌ ی پرداخت وجه امکان‌پذیر نباشد، بانک عامل موظف است در کلیه شعب خود در سراسر کشور، با درخواست زندان‌ ی آزاد شده، باقی­مانده موجودی حساب بانکی وی در مؤسسه را مسترد و یا در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت، این وجوه را به شماره حسابی که زندان‌ ی هنگام پذیرش اعلام کرده است واریز کند.

ماده۵۲ ـ در خصوص اشیاء و لوازم همراه زندان‌ ی به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ تحویل به یکی از بستگان یا آشنایان زندان‌ ی به درخواست وی و با ثبت صورت مجلس در دفاتر نگهبانی، انبار مؤسسه و پرونده زندان‌ ی؛

ب ـ ارسال از طریق پست یا به هر وسیله مطمئن دیگری برای بستگان زندان‌ ی به درخواست کتبی و با پرداخت هزینه توسط وی و اقدام به بسته بندی و لاک و مهر مرسوله و تنظیم صورت مجلس و ذکر مشخصات و محتویات و اخذ اثرانگشت زندان‌ ی توسط مؤسسه و تایید مراتب توسط مسؤول امور نگهبانی و انبارداری؛

پ ـ نگهداری اسناد، اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی زندان‌ ی در محلی غیر از مؤسسه مانند صندوق امانات و یا توسط بانک‌‌ها یا بخش خصوصی طرف قرارداد و تفاهم با مؤسسه، به درخواست کتبی زندان‌ ی و پرداخت هزینه توسط وی و پس از موافقت رئیس مؤسسه، منوط به آن که تحویل، ارسال و یا نگهداری لوازم زندان‌ ی در مکانی غیر از مؤسسه فاقد منع قانونی باشد یا به دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی مربوط منع نشده باشد؛

ت ـ در غیر از موارد فوق، مسؤول اموال زندان‌ یان مکلف به دریافت وسایل و امانت‌‌های زندان‌ ی و تنظیم و ارائه رسید در سه نسخه برای تسلیم به زندان‌ ی،درج در پرونده و نگهداری در صندوق یا کیسه پلمب شده اموال و همچنین مکلف به نگهداری مناسب وسایل و امانت‌‌ها است تا در هنگام آزادی یا انتقال یا مرخصی، با اخذ رسید به وی مسترد شود‌. ثبت اموال زندان‌ ی برابر فرم ابلاغی سازمان انجام می‌شود‌. واحد مذکور مجهز به دوربین مداربسته بوده و موظف به ارائه خدمات مستمر است‌.

ماده۵۳ ـ بازرسی بدنی و همچنین بازرسی از لوازم همراه زندان‌ ی هنگام ورود و خروج از مؤسسه و آسایشگاه الزامی است و این بازرسی و تحویل لوازم باید در اتاقی مجهز به دوربین و توسط ماموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده هم جنس و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صورت گیرد‌. بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیص مسؤول بخش پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی‌.

ماده۵۴ ـ هنگام تحویل زندان‌ ی به مؤسسه، وضعیت ظاهری و جسمانی وی کنترل و در فرم رسید زندان‌ ی درج می‌شود. فرم رسید پس از پذیرش زندان‌ ی، با ذکر تاریخ و ساعت تحویل در سه نسخه تهیه و یک نسخه آن حضوراً به مامور بدرقه تحویل، یک نسخه در پرونده زندان‌ ی درج و نسخه دیگر به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت داشتن بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم یا هر گونه جراحت و صدمه بدنی، ناتوانی، خال­کوبی، علائم ویژه و ویژگی ­ های غیر طبیعی در بدن زندان‌ ی، مراتب در صورت ­ جلسه ثبت می‌شود و در صورت وجود آثار ضرب و جرح و صدمه جدی و یا طرح ادعایی از سوی متهم یا محکوم در این خصوص، پیش از پذیرش ضمن گرفتن عکس از آثار صدمات و جراحات، به بهداری مؤسسه معرفی، معاینه و مراتب صورت­جلسه می‌شود و به امضا و اثرانگشت مامور بدرقه می­رسد و موارد بلافاصله به نحو مکتوب به رئیس مؤسسه گزارش می‌شود تا ضمن ثبت موضوع، به مرجع قضایی ذی‌ربط نیز اعلام شود.

ماده۵۵ ـ به همراه زندان‌ ی مجروح، مصدوم و بیمار که از بیمارستان ترخیص و برای پذیرش به مؤسسه معرفی می‌شود، باید خلاصه پرونده پزشکی نیز تحویل شود. در صورت لزوم مراجع قضایی ذی‌ربط مراکز درمانی و بیمارستانی را مکلف به تحویل می­کنند. زندان‌ ی واجد بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک مؤسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبت ­ های پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمی‌شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.

ماده۵۶ ـ به محض ورود متهم یا محکوم به بخش پذیرش، اطلاعات هویتی و قضایی وی به صورت سیستمی از سامانه سمپ به سامانه مؤسسه ارسال و برای تهیه کارت شناسایی داخلی از وی عکسبرداری می­گردد و سپس نماینده مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی مستقر در مؤسسه، ضمن عکس‌برداری و احراز هویت از زندان‌ ی(محکوم)، ترجیحاً با استفاده از روش­های نوین و مناسب مانند روش­های الکترونیک و زیست­سنجی (بیومتریک) و انگشت‌نگاری از تمامی انگشتان هر دو دست و به صورت الکترونیکی به عمل می‌آورد و متعاقباً نسخه دیجیتال تهیه شده نهایی قابل رؤیت و دسترسی در سامانه سجازا، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضاییه و مرکز تشخیص هویت ناجا می‌باشد.

تبصره۱ـ انگشت­نگاری از «متهمان»، ممنوع است مگر این که از طریق شماره ملی یا راه‌کار مشابه مانند استفاده از روش­های نوین و مناسب و شیوه­های مدرن مانند روش­های الکترونیک و زیست‌سنجی (بیومتریک) احراز هویت ممکن نباشد. در صورت محکومیت متهم و پس از ابلاغ رای محکومیت یا وصول برگ اعلام محکومیت، اعم از قطعی و غیر قطعی، محکومٌ­علیه از بازداشتگاه حسب مورد به یکی از مؤسسه‌های کیفری منتقل و در مرحله پذیرش، انگشت­نگاری می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی که متهم یا محکوم فاقد کارت ملی هوشمند باشد، مؤسسه هماهنگی‌های لازم را با اداره ثبت احوال به منظور ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند انجام می‌دهد.

ماده۵۷ ـ نیروی انتظامی به صورت مستمر نسبت به استقرار ماموران تشخیص هویت در مؤسسه اقدام می‌کند. نماینده تشخیص هویت نیروی انتظامی مستقر در مؤسسه، پس از بررسی­های لازم در صورت داشتن سابقه زندان‌ ی یا شناسایی هویت واقعی وی، مراتب را حداکثر ظرف یک هفته به مؤسسه و به مرجع قضایی ذی‌ربط اعلام می‌کند. در صورت انگشت­نگاری زندان‌ ی و وصول محکومیت جدید برای وی، مؤسسه باید بدون اقدام به انگشت­نگاری مجدد، مراتب را ضمن ثبت در سامانه زندان‌ ، جهت درج در سوابق سجل کیفری، به مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی اعلام نماید.

ماده۵۸ ـ زندان‌ ی مکلف است هنگام ورود مشخصات هویتی و شماره ملی خود را به واحد پذیرش ارائه دهد و رئیس مؤسسه پس از احراز هویت، مراتب را به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند. زندان‌ ی همچنین باید مشخصات، نشانی و شماره تماس حداقل یک نفر از بستگان یا آشنایان خود را اعلام کند تا در موارد ضروری با وی تماس گرفته شود.

ماده۵۹ ـ پس از اتمام مرحله پذیرش، به منظور تشکیل پرونده وضعیت، شناسایی بیماریهای حاد و یا واگیردار، شناخت شخصیت و وضعیت جسمی و روانی، بررسی علل ارتکاب جرم و فراهم شدن مقدمات طبقه‌بندی، زندان‌ ی و یا متهم بازداشتی، حداقل به مدت یک هفته و حداکثر سه هفته، در بخش «تشخیص» نگهداری می‌شود.

تبصره۱ـ در ابتدای ورود به بخش «تشخیص»، زندان‌ ی مجدداً مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرد و اقلام ضروری از قبیل لباس زیر، دو تخته پتوی مناسب، حوله متوسط دست و استحمام، مسواک و خمیردندان، شامپو و صابون، یک جفت دمپایی، تحویل وی می‌شود. در این بخش، استحمام و تعویض لباس الزامی است.

تبصره۲ـ به منظور تسهیل در سازگاری با محیط و راهنمایی زندان‌ ی در بدو ورود، استقرار حداقل یک مددکار اجتماعی یا روان­شناس و یک مددکار قضایی در بخش تشخیص الزامی است‌. رئیس مؤسسه تامین امکانات لازم در واحد تشخیص و همچنین در بازداشتگاه‌ها را در اولویت قرار می‌ دهد و امکان تماس تلفنی متهم یا زندان‌ ی با خانواده و وکیلش را به صورت رایگان و شبانه روزی طی ۴۸ ساعت اول، فراهم نماید.

تبصره۳ـ در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در بخش تشخیص، تمهیدات لازم برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند، فراهم می‌شود. همچنین در صورت اعتراض به اصل قرار، حسب مورد مراتب به مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک اعلام می‌شود.

ماده۶۰ ـ در بخش «تشخیص» در اسرع وقت زندان‌ ی یا متهم بازداشتی برای بررسی مقدماتی، توسط پزشک و روانشناس مؤسسه مورد معاینه و مصاحبه قرار می‌گیرد و در صورت لزوم به تشخیص پزشک یا روان‌شناس مؤسسه برای بررسی تکمیلی و تخصصی مورد آزمایش­های پزشکی، روان­پزشکی و آزمون‌های روان­شناسی قرار می‌گیرد و وضعیت سلامت جسمی و روانی، علائم حیاتی، قد، وزن، بیماری فعلی، سوابق بیماری ­ های قبلی، داروهای مصرفی، احتمال ابتلا به بیماری ­ های مسری، واکسیناسیون، پوست و مو، دهان و دندان، بینایی، شنوایی و موارد حساسیت (آلرژی)، نوع ناتوانی، وضعیت بارداری و سایر شاخص­های پزشکی و روان‌کاوی مطابق ضوابط، بررسی و در پرونده سلامت زندان‌ ی ثبت و شرایط مناسب و ایمن برای نگهداری زندان‌ ی ناتوان یا بیمار فراهم می­گردد و در صورت لزوم نسبت به مراقبت­های پزشکی، درمان بیماری و یا پیشگیری از هرگونه عوارض سوء، اقدام می‌شود.

تبصره۱ـ هرگاه بنا بر نتایج بررسی­ها و مستندات بدست آمده، برای پزشک یا روان­شناس مؤسسه، مشخص گردد که زندان‌ ی دارای ناتوانی، بیماری جسمی یا روانی است و نگهداری زندان‌ ی ناتوان در محیط مؤسسه، همراه با مخاطرات جسمی و روانی برای او یا دیگر زندان‌ یان باشد یا شرایط مناسب و ایمن برای اقامت زندان‌ ی ناتوان فراهم نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تاخیر در بهبودی بیماری زندان‌ ی می­گردد و یا چنانچه بیماری به نحوی است که مانع اجرای حبس باشد و مداوای زندان‌ ی در خارج از مؤسسه ضروری بوده یا امیدی به بهبودی بیمار نباشد، مراتب فوراً به رئیس مؤسسه اعلام می‌گردد تا در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش شود و مطابق مقررات مواد۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی صورت گیرد .

تبصره۲ـ در موارد فوری (اورژانسی)، زندان‌ یان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن‌ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال می­یابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا اطلاع داده می‌شود.

ماده۶۱ ـ مددکاران اجتماعی در دوره تشخیص، در مورد پیشینه خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، اطلاعات مذهبی، علمی و مهارتی زندان‌ ی تحقیق کرده و ضمن تکمیل اطلاعات پرونده مربوط، راجع به وضعیت وی اظهار نظر می­کنند.

ماده۶۲ ـ رئیس مؤسسه یا با تفویض وی، مسؤول واحد امور قضایی یا مسؤول بخش تشخیص، روزانه در ابتدای وقت اداری با زندان‌ یان تازه­وارد ملاقات می‌کند و با تفهیم حقوق و تکالیف زندان‌ یان اعم از ضوابط امنیتی، بهداشتی، رفاهی و انضباطی، نظام­های اعتباری، امتیازی و مالی، شرایط و شیوه طبقه‌بندی و برخورداری از ارفاق‌های قانونی، شیوه مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و اشتغال و شیوه ثبت و پیگیری درخواست، اعتراض و گزارش در سامانه‌های مربوط را به نحو فردی یا گروهی و متناسب با وضعیت تحصیلی و سنی به آن‌ها آموزش می‌دهد. همچنین در دوره تشخیص از طرق مختلف مانند نمایش فیلم، نصب بنر، تهیه و توزیع جزوه­های آموزشی مشتمل بر خلاصه آیین‌نامه سازمان، مقررات و حقوق و تکالیف زندان‌ یان، در اختیار گذاشتن امکانات مخابراتی (تلفن­ های گویای مشاوره قضایی با همکاری مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا کانون وکلای دادگستری در قالب انعقاد تفاهم­نامه)، آموزش و آگاه سازی زندان‌ یان به طور مستمر انجام می‌گیرد.

ماده۶۳ ـ هر مؤسسه با ثبت و به‌روز رسانی اطلاعات لازم در «سامانه جامع اطلاعات زندان‌ یان» برای هر زندان‌ ی یا مددجو سه پرونده اصلی تحت عناوین «پرونده وضعیت»، «پرونده رفتاری» و «پرونده نظارتی» تهیه می‌نماید. «پرونده وضعیت» مشتمل بر بخش‌‌های فرعی و تخصصی زیر است که در بخش«پذیرش و تشخیص» تشکیل و متعاقباً تکمیل می­گردد:

الف ـ «پرونده اجرای احکام» با مسؤولیت واحد امورقضایی مؤسسه؛

ب ـ «پرونده شخصیت» با مسؤولیت واحد بهداشت و درمان؛

پ ـ «پرونده سلامت» با مسؤولیت واحد بهداشت و درمان؛

ت ـ «پرونده مددکاری اجتماعی» شامل بخش­های مالی، خانوادگی، اجتماعی، آموزشی، شغلی و مهارتی، با مسؤولیت واحد اصلاح و تربیت؛

تبصره ـ پرونده­های فوق باید در مرحله پذیرش و تشخیص به صورت الکترونیکی توسط کارشناسان ذیصلاح واحد ذی‌ربط تشکیل گردد و تا زمانی که زیرساخت فنی مناسب، برای سامانه الکترونیکی پرونده­های مذکور فراهم نشده باشد، الزاماً باید پرونده­ها به صورت کاغذی تهیه و نگهداری شود. در هر حال پرونده اجرای احکام به دو صورت الکترونیکی و کاغذی تهیه می­گردد؛

فصل دوم ـ برنامه روزانه و امور داخلی زندان‌ یان

ماده۶۴ ـ برنامه روزانه زندان‌ یان در مؤسسه به شرح زیر است:

الف ـ بیدارباش پیش از طلوع آفتاب با مراعات حال افراد معذور؛

ب ـ انجام امور مذهبی، استحمام، نظافت شخصی و نظافت آسایشگاه تا طلوع آفتاب؛

پ ـ سرشماری و شروع ورزش صبحگاهی هنگام طلوع آفتاب؛

ت ـ صرف صبحانه؛

ث ـ حسب مورد شرکت در کلاس­های آموزشی، کارگاه­های اشتغال و حرفه آموزی و سایر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی؛

ج ـ انجام فرایض دینی، صرف ناهار و استراحت از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۴:۳۰؛

چ ـ شرکت در برنامه‌ها و فعالیتهای فوق‌العاده اصلاحی و تربیتی از ساعت ۱۴:۳۰ به بعد؛

ح ـ سرشماری عصرگاهی و انجام فریضه­های دینی هنگام مغرب و سپس صرف شام.

تبصره۱ـ حضور در هواخوری بر اساس برنامه مؤسسه است که حداقل دو نوبت در روز و مدت آن نباید کمتر از یک ساعت باشد.

تبصره۲ـ اجرای برنامه ورزش صبحگاهی در هوای آزاد، سالن ورزش و یا مکان مناسب دیگر به مدت حداقل نیم ساعت در روز برای زندان‌ یانی که قادر به انجام ورزش هستند الزامی است‌.

ماده۶۵ ـ در تمامی مؤسسه‌‌ها امکان برگزاری نماز جماعت فراهم می‌شود‌. پخش اذان در اوقات شرعی الزامی است.

ماده۶۶ ـ خاموشی در شش ماه اول سال راس ساعت ۲۲ و در شش ماه دوم راس ساعت ۲۱ خواهد بود. در مواقع خاص، تماشای برنامه‌های مهم تلویزیون حداکثر به مدت دو ساعت پس از ساعت خاموشی با مجوز رئیس مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه با ثبت مجوز در دفتر وقایع مؤسسه و در اتاق زندان‌ یان، همراه با خاموشی و رعایت حال دیگران مجاز است.

ماده۶۷ ـ جهت نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و مقررات، کلیه اتاق­ها، سالن‌ها، اندرزگاه­ها و اماکن عمومی مؤسسه مجهز به دوربین مداربسته هوشمند بوده و در طول ساعات شبانه­روز باید اقدام به ضبط صدا و تصویر نموده و در راهروها و محیط ­ های عمومی نور کافی وجود داشته و اماکن مؤسسه با استفاده از نظر کارشناسان از رنگ­آمیزی و تجهیزات مناسب برخوردار باشد.

تبصره۱ـ رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و مسؤول حفاظت و اطلاعات به کلیه تصاویر دوربین‌‌های مداربسته دسترسی و نظارت و امکان بازبینی تصاویر را خواهند داشت، همزمان رئیس اندرزگاه و مراقب­مسؤول نیز در حیطه وظایف محوله، به تصاویر مربوط به بخش­های مختلف اندرزگاه و بند مربوط نظارت می‌نمایند. استخراج هرگونه صوت و تصویر دوربین­های مؤسسه با رعایت مقررات مربوط به محرمانگی و طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات، منوط به هماهنگی با حفاظت و اطلاعات سازمان خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورت بروز هر گونه حادثه، تخلف و یا جرم در مؤسسه اگر به دلایلی نظیر نقص و عیب فنی تجهیزات، امکان استفاده از داده­های صوتی و تصویری دوربین­های مداربسته برای بررسی و تحلیل مورد مذکور، وجود نداشته و یا در موعد مقرر توسط مؤسسه به مقامات صلاحیت‌دار ارائه نگردد، مسؤولیت قانونی برای پاسخگویی نزد مراجع قضایی و اداری بر عهده رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت است.

تبصره۳ـ دوربین‌ها همه باید دارای شماره باشد به گونه­ای که برای زندان‌ یان و گزارشگران تخلف، امکان آدرسی‌دهی به آن‌ها با هدف استناد به داده‌‌های صوتی و تصویری وجود داشته باشد.

تبصره۴ـ دستورالعمل شیوه به­کارگیری و بهره­برداری از دوربین­های هوشمند و تعیین بازه زمانی حفظ داده‌های صوتی و تصویری مربوط، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه می‌گردد.

ماده۶۸ ـ بیماران و افراد سالخورده با تایید پزشک مؤسسه از اجرای تمام یا برخی از برنامه‌هایی که انجام آن برای دیگر زندان‌ یان الزامی است معاف هستند.

ماده۶۹ ـ اشیاء و لوازم مجاز برای نگهداری توسط زندان‌ ی در داخل مؤسسه عبارت است از: کتاب و نشریه‌های مجاز، خمیر دندان و مسواک غیر فلزی، جای صابون غیر فلزی، صابون، شامپو و پودر لباس‌شویی، کیسه حمام، شانه غیر فلزی، حوله متوسط دست و حمام، یک جفت دمپایی، دو جفت جوراب، لباس زیر به تعداد کافی، دو عدد پیراهن مناسب فصل و یا لباس متحدالشکل مخصوص مؤسسه، یک عدد شلوار و زیرشلواری، عینک طبی، ناخن­گیر فاقد چاقو، لوازم و وسایل غذاخوری شامل بشقاب غیر فلزی، لیوان غیر شیشه‌ای و قاشق.

تبصره ـ نگهداری و داشتن وسایل دیگر، ممنوع و تخلف انضباطی محسوب می‌شود مگر به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تایید مدیر کل زندان‌ ‌های استان­، که در این صورت اشیای مذکور هنگام ورود با ذکر مشخصات کامل در دو نسخه صورت­مجلس شده و یک نسخه در اختیار آورنده قرار می‌گیرد و نسخه دیگر در پرونده زندان‌ ی ثبت می‌شود.

ماده۷۰ـ زندان‌ یانی که خارج از زندان‌ بسته کار و شب‌ها در آسایشگاه مرکز حرفه­آموزی و اشتغال و زندان‌ نیمه­باز به استراحت می‌پردازند و همچنین زندان‌ یانی که در محوطه زندان‌ بسته کار و شب‌ها در آسایشگاه اندرزگاه کارگری استراحت می­کنند، می­توانند علاوه بر داشتن لباس کار، در فصل سرما نیز البسه گرم مانند کاپشن، دستکش، کلاه و شلوار گرم­کن از هر کدام یک دست همراه خود داشته باشند.

ماده۷۱ـ نگهداری و استفاده از کفش یا کتانی در داخل زندان‌ ‌های بسته ممنوع است. رئیس مؤسسه با تشخیص و اعلام واحد اصلاح و تربیت آن مؤسسه، کفش و لباس ورزشی مورد نیاز زندان‌ یانی که در تیم‌های ورزشی عضویت دارند را برای زمان تمرین یا برگزاری مسابقه و نیز کفش ورزشی برای استفاده دیگر زندان‌ یان به هنگام ورزش را تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد.

ماده۷۲ـ هنگام انتقال زندان‌ ی به اندرزگاه یا مؤسسه دیگر، تشریفات قانونی برای تحویل و بسته­بندی لوازم و اشیای زندان‌ ی که در انبار نگهداری می‌شود انجام می‌گیرد و یک نسخه از صورت­مجلس در سوابق نگهداری و نسخه­ دیگر به محل نگهداری جدید ارسال می‌شود.

ماده۷۳ـ به پیشنهاد مدیر کل زندان‌ ‌های هر استان برای کارکنان مؤسسه‌ها و همچنین متهمان، محکومان و مددجویان به استثنای محکومانی که در مراکز حرفه­آموزی و اشتغال خارج از مؤسسه هستند، با نظر کارشناسان، حسب مورد لباس­های متحدالشکل با برچسب مشخصات هویتی، متناسب با نوع مؤسسه، طبقه‌بندی، فصول سال، آب و هوای استان و با رعایت کرامت انسانی و شئونات عرفی، طراحی و با تصویب رئیس سازمان تامین می‌شود. پوشیدن این لباس­ها الزامی است. در موارد اعزام به خارج از مؤسسه نمی‌توان زنان را به استفاده از چادر و زندان‌ یان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، محکومان مالی(حقوقی) و مددجویان کانون را به استفاده از لباس مؤسسه ملزم کرد.

ماده۷۴ـ سرشماری زندان‌ یان در دو نوبت صبح و عصر صورت می‌گیرد. ثبت آمار در دفتر وقایع و مقایسه آن با سامانه اطلاعات و تنظیم صورت­جلسه توسط مراقب مسؤول الزامی است. در صورت لزوم و حسب مورد به هنگام جابجایی شیفت کاری نیز سرشماری انجام می‌شود.

تبصره ـ سازمان با ایجاد زیرساخت لازم، شرایط را برای سرشماری زندان‌ یان و حضور و غیاب آنان در بخش‌های مختلف مؤسسه، با استفاده از فناوری‌‌های نوین از جمله انگشت نگاری الکترونیکی، اسکن، مچ‌بند یا بازشناسی از طریق امواج رادیویی فراهم می­ آورد، در این صورت ثبت آمار و وقایع باید به­ صورت برخط در سامانه سجازا انجام گیرد.

ماده۷۵ـ حداقل ماهی یک­بار اماکن و لوازم زندان‌ یان توسط ماموران یگان حفاظت مؤسسه و تحت تعلیم و نظارت فرمانده یگان، بازرسی و گزارش آن تهیه و پس از ملاحظه رئیس مؤسسه و صدور دستورهای لازم در سامانه مربوط ثبت و بایگانی می‌شود. در صورت کشف اشیاء یا مواد ممنوع، با تنظیم صورت­جلسه مراتب در سوابق مربوط به زندان‌ ی متخلف در سامانه مربوط ثبت و شورای انضباطی مطرح و در صورت داشتن وصف مجرمانه، موضوع به مرجع قضایی صلاحیت‌دار گزارش می‌شود. ممانعت زندان‌ ی از انجام بازرسی و مقاومت وی در برابر ماموران زندان‌ ، تمرد محسوب و مراتب ضمن گزارش به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، در شورای انضباطی نیز مطرح می‌شود.

ماده۷۶ـ به منظور جلب مشارکت زندان‌ یان در پیشبرد اهداف و برنامه‌های مؤسسه، زندان‌ یان هر سالن یا هر بند، در هر سال ۳ یا ۵ نفر را که دارای درجه اعتباری کافی هستند، از میان خود به عنوان «شورای زندان‌ یان» انتخاب می­نمایند و رئیس مؤسسه یکی از اعضای شورای مذکور را با تایید حفاظت و اطلاعات مؤسسه، برای مدت شش­ماه به عنوان «وکیل بند» منصوب می‌کند تا به عنوان نماینده زندان‌ یان آن بخش، نسبت به انعکاس و پیگیری مشکلات زندان‌ یان و پیشبرد برنامه‌های اجرایی، با مسؤولان مؤسسه همکاری و مشارکت داشته باشد.

تبصره ـ واگذاری تکالیف زندان‌ ­بانان یا ماموران مراقب، به وکیل بند و سایر زندان‌ یان ممنوع است.

ماده۷۷ـ زندان‌ یان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای قانونی مسؤولان، مراقبان و ماموران مؤسسه و رعایت تمام مقررات داخلی هستند و در صورت ارتکاب تخلف، مراتب در شورای انضباطی مطرح و در پرونده رفتاری زندان‌ ی ثبت می‌شود.

ماده۷۸ـ در صورت بروز اغتشاش در مؤسسه، رئیس مؤسسه بلافاصله مراتب را به مدیر کل زندان‌ ‌های استان و حسب مورد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و نیروهای انتظامی یا نظامی محل اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با استفاده از نیروهای انتظامی یا نظامی در جهت برقراری آرامش و جلوگیری از بروز حوادث یا ایراد خسارت‌ به افراد و اموال اقدام و متخلف را حسب مورد به مرجع قضایی یا شورای انضباطی معرفی می‌کند . مدیر کل زندان‌ ‌های استان بدون فوت وقت مراتب را به سازمان اعلام و برابر تدابیر سازمانی و وفق قوانین و مقررات اقدام خواهد کرد.

فصل سوم ـ برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی

ماده۷۹ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که هر طبقه از زندان‌ یان و مددجویان بر اساس اصول طبقه‌بندی و با توجه به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مدون، از دوره­های آموزشی تخصصی و تفکیکی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی از قبیل آموزش­های رسمی و غیر رسمی علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری و مانند آن به صورت داوطلبانه برخوردار شوند. در هر مؤسسه مجموعه اقدامات و برنامه‌های تفصیلی اصلاحی و تربیتی مختص هر طبقه که تعیین‌کننده رفتارهای مطلوب آنان است، بر اساس «منشاهای ارتکاب جرم» که در پرونده وضعیت زندان‌ ی، شناسایی شده، مبتنی بر اصول علمی و با هدف رفع یا تعدیل این منشاها و با در نظر گرفتن طول مدت اقامت زندان‌ یان در مؤسسه و دیگر اوضاع و احوال مؤثر، توسط کمیته تخصصی اصلاح و تربیت (موضوع تبصره یک ماده۲۷ این آیین‌نامه)، تصویب و جهت اجرا به رئیس مؤسسه اعلام می‌گردد. رئیس مؤسسه شرایط مناسب برای انجام این برنامه‌ها را فراهم می‌کند و بر اجرای صحیح آن از طریق واحد اصلاح و تربیت مؤسسه، نظارت دارد. کمیته می‌تواند به درخواست هر یک از زندان‌ یان یا مددکاران، با بررسی میزان اثرگذاری برنامه‌های اصلاحی، نسبت به بازنگری در برنامه‌ها، اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان مکلف است فهرست عناوین، سرفصل­ها و تقویم اجرایی انواع برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی قابل اجرا، حسب مورد در بخش­های مختلف مؤسسه یا برای طبقات متنوع زندان‌ یان را سالانه، تهیه و به مؤسسه‌‌های کیفری سراسر کشور ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت کند.

ماده۸۰ ـ کلیه فعالیت­های زندان‌ ی در برنامه‌های روزانه مؤسسه از جمله انجام تکالیف، مشارکت در اشتغال یا در بخش خدمات مؤسسه و نیز مشارکت وی در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در پرونده رفتاری وی ثبت می‌گردد. در پرونده رفتاری زندان‌ ی، در ازای میزان مشارکت وی در اشتغال مولد یا مشارکت در بخش خدمات عام المنفعه مؤسسه، علاوه بر دستمزد پرداختی در اشتغال مولد، به زندان‌ ی «امتیاز رفاهی» نیز تعلق می‌گیرد و در ازای انجام تکالیف و مشارکت در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، به زندان‌ ی «نمره اعتباری» اعطاء می‌گردد‌.

تبصره۱ـ بهره‌مندی زندان‌ ی از امور رفاهی فوق‌العاده در مؤسسه (بیشتر از حقوق اولیه هر زندان‌ ی، نظیر: افزایش سقف اعتباری کارت بانکی، افزایش دفعات تماس تلفنی یا ملاقات تصویری (الکترونیکی)، فراهم شدن امکان خرید اقلام رفاهی خاص از فروشگاه مؤسسه ) و امکان بهره‌مندی وی از خدمات آموزشی و فرهنگی فوق‌العاده، تنها از طریق مصرف «امتیاز رفاهی»، امکان‌پذیر است.

تبصره۲ـ بهره‌مندی زندان‌ ی از ارفاق‌های قانونی مانند مرخصی، انتقال به زندان‌ نیمه باز، اعزام به کار در خارج از زندان‌ (رای باز یا مرکز حرفه آموزی و اشتغال)، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه­آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و خدمات پس از خروج، بر اساس «درجه اعتباری» کسب شده خواهد بود‌. زندان‌ یان متناسب با نمره اعتباری مکتسبه، به چهار درجه “ضعیف، متوسط، خوب و عالی” تقسیم می‌شوند.

تبصره۳ـ احصاء و ثبت فعالیتهای زندان‌ ی و اعطای امتیاز و نمره اعتباری در پرونده رفتاری وی، حتی المقدور با بهره‌گیری از سیستم­های هوشمند و فناوری­های نوین و با حداقل مداخله و اعمال سلیقه انسانی در سامانه سجازا ثبت و اعمال می‌گردد.

تبصره۴ـ پول، امتیاز و نمره اعتباری، قابل تبدیل به یکدیگر نیست. در هر مؤسسه تا زمانی که زیر ساخت‌‌های اجرایی و سامانه لازم برای اشتغال و خدمات عام­المنفعه متناسب با تعداد زندان‌ یان متقاضی فراهم نشده است، سطح برخورداری زندان‌ یان از امور رفاهی، تابع نمره اعتباری است.

تبصره۵ ـ دستورالعمل اجرایی سازکار ثبت رفتارهای زندان‌ ی در پرونده رفتاری و ارزیابی مجدد شخصیت زندان‌ ی در مقاطع زمانی مختلف و اعطای درجه اعتباری و همچنین نحوه کسب و مصرف امتیاز رفاهی و کیفیت تاثیر آن‌ها در برخورداری زندان‌ ی از امور مالی و رفاهی و ارفاق‌های قانونی، با رعایت اصل شفافیت، عدالت و با اجتناب از هرگونه زمینه­های تبانی، تبعیض و فساد، ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه توسط «معاونت سلامت،اصلاح و تربیت» تهیه و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

ماده۸۱ ـ رئیس مؤسسه در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برای زندان‌ یان، دوره­های مذهبی در رشته­هایی از قبیل آموزش نماز، ترویج و اقامه آن، آموزش­های قرآنی (با ترجیح رویکرد درک مفاهیم و تفسیر)، اخلاق، احکام، اعتقادات و معارف اسلامی، نهج­البلاغه و سبک زندگی اسلامی و دوره­های مهارت‌های اساسی زندگی از قبیل پیش­ گیری از آسیب­های اجتماعی(از جمله اعتیاد)، برنامه‌های روان­شناسی و مشاوره (به‌ویژه در حوزه مهارت­های اجتماعی وخانوادگی ) را در اولویت قرار می‌دهد. اجرای سیاست برون­سپاری و استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره، مؤسسات و کلینیک­های تخصصی بخش خصوصی و نهادهای مردمی در این راستا بلامانع است. روحانیون، مدرسان و مربیان معرفی­شده از سوی این نهادها پس از تایید صلاحیت توسط واحدهای اصلاح و تربیت و حفاظت و اطلاعات مؤسسه، با نظر رئیس مؤسسه پذیرفته می‌شوند.

ماده۸۲ ـ در هر مؤسسه، ائمه جماعات و مربیان مذهبی جهت اقامه نماز جماعت و برگزاری دوره‌های آموزش مذهبی، با همکاری نهادهای فرهنگی از قبیل حوزه­های علمیه، مراکز تربیت مربی و اعزام روحانی، حضور می‌یابند.

ماده۸۳ ـ دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان فهرست نشریه­ها و مجله­ها و محصولات آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی مجاز جهت استفاده زندان‌ یان را سالانه تهیه و ابلاغ می‌کند. مسؤول واحد اصلاح و تربیت مؤسسه ضمن نظارت بر این موضوع، اقلام مذکور را تهیه و به صورت رایگان در اختیار زندان‌ یان قرار می‌دهد.

ماده۸۴ ـ رئیس مؤسسه مکلف است نسبت به راه‌اندازی سیمای زندان‌ یا واحد سمعی و بصری تحت نظر واحد اصلاح و تربیت یا واحد فرهنگی اقدام و از این طریق نسبت به تولید برنامه و نمایش فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و هنری زندان‌ یان و تهیه و نمایش انواع فیلم‌های آموزنده و اخلاقی در همه بخش‌ها و بندهای مؤسسه اقدام کند.

ماده۸۵ ـ اجرای برنامه‌های علمی، ورزشی، هنری و ادبی توسط زندان‌ یان با رعایت مقررات حاکم و با نظارت و هماهنگی واحد اصلاح و تربیت یا واحد فرهنگی مؤسسه، مجاز است.

ماده۸۶ ـ به پیشنهاد رئیس مؤسسه و پس از موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان، شرکت گروهی زندان‌ یان داوطلبی که دارای درجه اعتباری لازم باشند، در برنامه اصلاحی و تربیتی معین در خارج از مؤسسه، از جمله سفرهای زیارتی، آموزشی، ورزشی و یا اردوهای جهادی و عام­المنفعه، در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی و تودیع تامین نزد قاضی اجرا، حداکثر به مدت یک ماه بلامانع است.

ماده۸۷ ـ زندان‌ یان اقلیت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند. حضور نماینده اقلیت­های دینی و مذهبی در مؤسسه جهت هدایت و ارشاد، به درخواست زندان‌ ی و موافقت رئیس و مسؤول حفاظت و اطلاعات مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات سازمان امکان‌پذیر است.

ماده۸۸ ـ سازمان مکلف است زمینه سوادآموزی و ادامه تحصیل زندان‌ یان حسب مورد در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را مطابق قوانین جاری کشور و امکانات سازمان­ها و وزارت­خانه­های مربوط فراهم کند. شرکت افراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی در مقاطع تحصیلی متوسطه و پایین­تر و همچنین افراد بی­سواد کمتر از شصت سال سن در آموزش­های رسمی کلاس­های نهضت سوادآموزی الزامی است. عدم مشارکت در این دوره­ها موجب محرومیت از کسب امتیازهای مقرر در این آیین‌نـامه می‌شود.

ماده۸۹ ـ مطابق اصل سی­ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نـامه اجرایی آن، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور، امکانات لازم را جهت سواد­آموزی و ادامه تحصیل و حرفه­آموزی، همانند دیگر افراد جامعه برای زندان‌ یان و مددجویان فراهم می‌کند. مدرسان و مربیان مدارس، آموزشگاه­های علمی، فنی و حرفه­ای، کار و دانش و کلاس­های نهضت سوادآموزی توسط مراجع مربوط، جهت تدریس به مؤسسه معرفی می‌شوند. پس از تایید واحد اصلاح و تربیت و حفاظت و اطلاعات مؤسسه، تردد این افراد و عوامل اجرایی مراجع مذکور به داخل مؤسسه جهت تدریس مجاز است.

ماده۹۰ـ وزارتخانه­های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس برنامه رسمی خود و با هماهنگی و همکاری مسؤولان مؤسسه، آزمون‌های مقطعی و سالانه مربوط را در مؤسسه برگزار می‌کنند و در صورت موفقیت، گواهی­نامه رسمی بدون ذکر محل تشکیل دوره و زندان‌ ی بودن فرد صادر و به وی اعطا می‌شود. تردد عوامل اجرایی برگزاری آزمون‌های مصوب به داخل مؤسسه پس از تایید واحد اصلاح و تربیت و حفاظت و اطلاعات آن مؤسسه مجاز است.

ماده۹۱ـ چنانچه زندان‌ ی مایل به شرکت در آزمونی است که امکان برگزاری آن­ در داخل مؤسسه وجود ندارد، تنها می­تواند در محدوده ضوابط مرخصی و یا اعزام تحت­الحفظ با دستور مرجع قضایی اقدام کند .

ماده۹۲ـ سازمان در تمام مؤسسه‌های تابعه، با رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی، مکان مناسب قابل دسترس، جاذب و درخور شانی را به عنوان نمازخانه احداث می‌نماید.

ماده۹۳ـ تامین هزینه­های مربوط به تحصیلات عالی، فعالیت‌‌های ورزشی یا هنری فوق‌العاده و اشتغال خویش‌فرما بر عهده زندان‌ ی است. مدیرکل زندان‌ ‌های استان و رئیس مؤسسه می­توانند زندان‌ یان نیازمند را در راستای تامین ملزومات، تجهیزات و هزینه‌‌های متعلقه، حمایت کنند.

ماده۹۴ـ رئیس مؤسسه با جذب کمک و همکاری وزارت­خانه‌ها، سازمان­ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و تشکل‌های مردم­نهاد با رعایت استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به تعداد زندان‌ یان، کتابخانه مجهزی حاوی کتاب­های حقوقی، مجموعه قوانین، علمی، مذهبی، اخلاقی، داستانی، ادبی، هنری، ورزشی و فنی را جهت استفاده زندان‌ یان و مددجویان تاسیس می‌کند. زندان‌ یان می‌توانند در ساعات مقرر در کتابخانه مطالعه کنند و یا کتاب به امانت گیرند. تعامل با نهاد کتابخانه­های عمومی جهت تحت پوشش قرار دادن کتابخانه مؤسسه اصلاح وتربیت و انجام کتابداری، به­روزرسانی و تهیه کتاب­های جدید برای کتابخانه یا نسخ الکترونیکی آن‌ها را بر عهده واحد اصلاح و تربیت مؤسسه است.

ماده۹۵ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون­های ورزشی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط و در صورت امکان با جذب کمک نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیر دولتی، نهادهای مردمی یا خیرین، سالن‌های ورزشی را راه‌اندازی و گسترش دهد و امکانات، تجهیزات و ملزومات ضروری ورزشی را تهیه و مربیان ورزشی را به‌کار گیرد.

ماده۹۶ـ اعزام زندان‌ یان برای شرکت در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی خارج از مؤسسه در چارچوب سیاست­های ابلاغی سازمان با تایید شورای طبقه‌بندی و قاضی اجرا و نیز اخذ تامین مناسب انجام می‌گیرد و در صورت عجز محکوم از تودیع تامین مناسب، اعزام با موافقت قاضی اجرا و تحت الحفظ مامورین یگان حفاظت مؤسسه به عمل می­آید‌. اعزام زندان‌ یان تحت قرار مستلزم اخذ موافقت مقام قضایی مربوط است.

فصل چهارم ـ بازرسی و بازدید

ماده۹۷ـ مقام‌های مجاز برای ورود به مؤسسه عبارتند از: رئیس قوه قضاییه و معاونان وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و معاونان وی در مورد متهمان و محکومان مربوط به آن سازمان، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات و معاونان و دادیاران انتظامی، رئیس و بازرسان دفتر حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه،رئیس کل دادگستری استان و معاونان وی، رئیس سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و معاونان وی، مدیران کل سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و معاونان ایشان، فرمانده یگان حفاظت، ماموران بازرسی، حفاظت و اطلاعات و یگان سازمان، بازرسان اعزامی رئیس قوه قضاییه، دادستان و معاونان وی، رئیس و دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان­ها، بازرسان اعزامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ابلاغ صادر شده و با هماهنگی مدیر کل زندان‌ ‌های استان، مسؤولان دفتر صیانت از حقوق زندان‌ یان سازمان و مسؤولان واحدهای استانی این دفتر در حوزه قضایی استان محل خدمت، رؤسای دادگستری، قاضی اجرا و قضات دادگاه‌ها و دادسراها در مواردی که پرونده زندان‌ ی نزد آنان مفتوح است و هم­چنین بازرسان و کارشناسان اعزامی از سوی سازمان و یا اداره کل استان.

ماده۹۸ـ بازدید مقام­های دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه از مؤسسه با موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان و سایر افراد با هماهنگی و اجازه از رئیس سازمان امکان‌پذیر است.

ماده۹۹ـ بازدید هیات‌های خارجی از مؤسسه پس از هماهنگی­های لازم و اخذ مجوز از رئیس سازمان امکان‌پذیر است.

ماده۱۰۰ـ ورود نمایندگان و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی کشور به مؤسسه با معرفی مدیر کل تعزیرات استان و تنها برای بازرسی از فروشگاه‌‌های مؤسسه و رسیدگی به امور زندان‌ یان آن مرجع امکان‌پذیر است .

ماده۱۰۱ـ غیر از مقام­های مذکور در ماده ۹۷ این آیین‌نـامه و مسؤولان مؤسسه مشتمل بر رئیس و معاونان، فرمانده یگان حفاظت، رئیس حفاظت و اطلاعات، نماینده بازرسی و نمایندگان اعزامی سازمان که برای نظارت و سرکشی اجازه ورود به بند زنان را دارند، ورود دیگر کارکنان مرد به این بند ممنوع است مگر در صورت ضرورت و تنها با مجوز صادرشده از سوی رئیس مؤسسه و با حضور کارکنان زن.

ماده۱۰۲ـ مدیران و نمایندگان انجمن، ستاد دیه، بنیاد و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند با اجازه رئیس مؤسسه و رعایت مقررات این آیین‌نـامه برای انجام وظایف خود وارد مؤسسه شوند و همچنین کار آفرینان، خیرین و گروه‌‌های مردم نهاد در راستای اجرای تفاهم نامه‌‌ها و تحقق سیاست‌‌ها و برنامه‌های سازمان، با هماهنگی و تایید واحد حفاظت و اطلاعات و رئیس مؤسسه، می‌توانند از بخش‌های ذی‌ربط در مؤسسه بازدید نمایند.

ماده۱۰۳ـ ورود و خروج ماموران اطلاعاتی و امنیتی به مؤسسه به منظور انجام امور محول­شده با مجوز صادرشده از سوی دادستان یا قاضی رسیدگی­کننده و پس از هماهنگی با رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات این آیین‌نـامه و ثبت مشخصات در دفتر مؤسسه امکان‌پذیر است. تردد وسیله نقلیه آنان نیز مشمول مقررات این آیین‌نـامه است.

تبصره ـ به منظور احراز هویت صحیح ماموران مراجعه‌کننده به مؤسسه جهت تحویل زندان‌ ی به مراجع انتظامی یا امنیتی، ضروری است علاوه بر احراز هویت متداول و بررسی اصالت نامه‌‌های ارسالی در سامانه، نسبت به ارسال پیامک تایید به تلفن اعلامی مراجعه‌کننده (ثبت شده در سامانه ثنا) اقدام و پس از درج کد تایید در سامانه سجازا و تایید سامانه نسبت به تحویل زندان‌ ی به وی اقدام شود. تا زمانی که زیرساخت‌های فنی لازم تامین نگردیده است، حتی‌المقدور از طریق تماس تلفنی با مقام مـافوق ضابطان مربوط، احتیاط و اطمینان لازم بابت احراز هویت ماموران به‌عمل می­آید.

ماده۱۰۴ـ همراه داشتن سلاح گرم یا سرد هنگام ورود مقام­ها و اشخاص بازدید‌کننده از مؤسسه ممنوع است. همچنین بازدیدکنندگان نمی­توانند اشیای ممنوع از قبیل تلفن همراه و تجهیزات ضبط صوتی و تصویری به همراه داشته باشند یا مبادرت به تصویربرداری و یا مبادله هر گونه اشیاء و نوشته­جات با زندان‌ ی نمایند.

تبصره ـ مبادله نوشته­جات از سوی مقامات ذی­صلاح و همچنین همراه داشتن گوشی تلفن توسط مقام­ها و اشخاص مذکور در مواد ۹۷ و ۹۸ این آیین‌نـامه در موارد ضروری بلامانع است. تهیه و انتشار فیلم­ یا عکس از زندان‌ ی و یا انتشار شرح احوال وی به گونه­ای که باعث شناسایی، هتک حیثیت او نشود، با رضایت کتبی زندان‌ ی و مجوز مدیر کل زندان‌ ‌های استان و دفتر حفاظت و اطلاعات سازمان مجاز است.

ماده۱۰۵ـ پژوهشگران رشته­های حقوق جزا و جرم­شناسی، جامعه­شناسی، روان­ شناسی، روان پزشکی، علوم تربیتی و دیگر رشته­های مرتبط با زندان‌ و امور زندان‌ یان که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌نمایند و افراد دارای مدرک تحصیلی در همین مقاطع که در رشته­های پیش­گفته تدریس یا تحقیق علمی می­کنند، تنها با ارائه معرفی­ نامه از رئیس دانشگاه محل تحصیل یا مرجع علمی اعم از دانشگاه، حوزه علمیه یا پژوهشگاه سفارش­دهنده تحقیق و همچنین اعلام نظر کتبی مدیرکل زندان‌ ‌های استان می­توانند از مؤسسه بازدید کنند. در پژوهش‌هایی که با تایید پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال می‌شود، تهیه فیلم، تصویر و گزارش از زندان‌ ی، انجام مصاحبه با وی یا مطالعه پرونده‌های شخصیت تنها در صورت ذکر در معرفی­نامه و مشروط به رضایت زندان‌ ی و اعلام نظر مدیرکل زندان‌ ‌های استان و موافقت سازمان و با تایید و نظارت واحد حفاظت و اطلاعات امکان‌پذیر است. به هر حال افشای هویت زندان‌ ی ممنوع است.

ماده۱۰۶ـ بازدیدکنندگان باید به هنگام ورود احراز هویت شوند و مجوز کتبی آنان، ساعات ورود و خروج، مشخصات کامل و علت بازدید در دفتر وقایع و دفتر مخصوص بازدیدکنندگان ثبت شود. نظرات اصلاحی، انتقادی و یا نتیجه مشاهدات و استنباط بازدیدکننده در دفتر مذکور منعکس و از طریق ادارات کل زندان‌ ‌ها به سازمان گزارش می‌شود تا در جهت بهبود وضعیت مؤسسه مورد استفاده قرار گیرد.

بخش سوم ـ حقوق زندان‌ یان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق‌های قانونی

فصل اول ـ حقوق زندان‌ یان

ماده۱۰۷ـ به منظور اجرای کامل اصول مندرج در مواد ۲ و ۲۶۲ این آیین‌نامه، هرگونه اتخاذ تصمیم، اعمال تکلیف و یا بهره‌مندی زندان‌ ی، مددجو و متهم بازداشتی از حقوق مصرح در مقررات، در پرتو اصول مذکور تفسیر و اجرا می‌شود.

ماده۱۰۸ـ ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندان‌ یان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد می­تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.

ماده۱۰۹ـ به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندان‌ یان، معاونت سلامت اصلاح و تربیت در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندان‌ یان و بازداشت شدگان در مؤسسه‌های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال می‌کند. این گزارش حاوی موارد زیر است:

الف ـ کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندان‌ یان در مؤسسه‌های کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعلام نتیجه به رییس سازمان؛

ب ـ همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه ‌قضاییه و دیگر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان؛

پ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در موارد مربوط به حقوق شهروندی و انجام دیگر امور محول شده به این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم؛

ت ـ تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زندان‌ ی و قراردادن آن در اختیار زندان‌ ی ؛

ث ـ راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت شدگان، زندان‌ یان، خانواده­ و یا وکلای آنان.

ماده۱۱۰ـ سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱/۲/۱۳۹۷ و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندان‌ ی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب­سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارک وسایل مورد نیاز فراهم کند به نحوی که آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی، تفریحی همانند دیگر زندان‌ یان بهره­مند شوند. تصمیماتی که در مؤسسه نسبت به افراد توان‌خواه اتخاذ می‌شود، باید بر اساس «اصل بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات آنها» باشد.

ماده۱۱۱ـ مؤسسه باید زمینه دسترسی زندان‌ یان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای زندان‌ یان ناشنوا یا زندان‌ یانی که قادر به تکلم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است.

ماده۱۱۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان به منظور تضمین رعایت حقوق زندان‌ یان و متهمان بازداشت شده، سامانه‌های سجازا، مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و دیگر سامانه‌های مرتبط را به نحوی طراحی و اصلاح می‌نمایند که به صورت برخط و با کمترین مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و مقررات را برای هر یک از زندان‌ یان و بازداشت‌شدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهداری، بهداشت، امنیت، اشتغال، اجرای صحیح و به موقع آرای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از مرخصی و دیگر نهادهای ارفاقی داشته باشند به نحوی که این سامانه‌ها دارای قابلیت گزارش‌گیری و آمارگیری هوشمند و سترسی سلسله مراتبی برای عوامل اجرایی، مسؤولین سازمانی و دیگر مراجع قضایی و نظارتی مربوط و همچنین امکان اطلاع‌رسانی به زندان‌ ی، وکیل وی و کلیه اشخاص ذی‌صلاح در خصوص موضوعات مطرح‌شده باشند.

ماده۱۱۳ـ سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه­های اطلاع­رسانی و خدمات الکترونیکی زندان‌ یان، در داخل مؤسسه‌ها اقدام می­نماید به گونه‌ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق زندان‌ ی و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای زندان‌ ی و متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشد.

ماده۱۱۴ـ سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به منظور رعایت و تضمین حقوق زندان‌ یان و توسعه نظارت‌های غیرمتمرکز عمومی و تسهیل در گزارش‌دهی تخلفات درون و مرتبط با مؤسسه‌های تابعه، سامانه گزارش‌دهی مردمی را با امکان دسترسی برای همه زندان‌ یان و خانواده آنان، کارکنان مؤسسه، وکلا و عموم مردم، برای ارسال اعتراضات و گزارش­های محرمانه با قابلیت حفظ محرمانگی و مخفی بودن هویت گزارش دهنده و امکان پیگیری و اطلاع از فرایند رسیدگی و نتیجه گزارش، راه اندازی می‌کند. در این سامانه باید امکان ارجاع گزارش به هر یک از نهادها و اشخاص مربوط از جمله قاضی اجرای احکام، اداره کل زندان‌ ‌های استان مربوط، دفاتر حفاظت و اطلاعات، صیانت از حقوق زندان‌ یان و بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همچنین به بخش­های نظارتی قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حمایت از حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مربوط وجود داشته باشد. دستورالعمل مربوط، با رعایت مواردی مانند تمهید نظام انگیزشی و انواع حمایت‌‌های مادی، معنوی و قضایی از گزارش دهندگان، حفظ محرمانگی هویت آنان را ظرف شش­ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط سازمان تهیه می­گردد.

تبصره ـ علاوه بر موارد مندرج در ماده فوق، نماینده واحد بازرسی اداره­ کل زندان‌ ‌های استان مکلف­ است، به تعداد لازم صندوق پیشنهادها، انتقادات، شکایات و اعتراض­های زندان‌ یان را در تمامی اندرزگاه­ها و سالن‌ها نصب و حداقل هفته‌ای یک بار شکایات و نامه­های واصل ­شده را صورت­مجلس کند و تحویل رئیس مؤسسه دهد. درخواست زندان‌ ی و نتیجه اقدام­ها و پیگیری­های صورت گرفته در سامانه‌ای که به‌این‌منظور راه‌اندازی می­گردد، ثبت و ضبط می‌شود. به گزارش‌های غیر مرتبط یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نمی‌شود مگر آن­که دلالت بر امر مهمی کند و قراینی دال بر صحت مفاد آن موجود باشد. مدیر کل زندان‌ ‌های استان در پایان هر ماه گزارش اقدام­ها و پیگیری­های صورت گرفته پیرامون پیشنهادها، انتقادها و شکایت­های زندان‌ یان را به صورت آمار تحلیلی تهیه و به رئیس سازمان اعلام می‌کند.

ماده۱۱۵ـ هر گونه اعتصاب و اعتراض دسته‌­جمعی زندان‌ یان ممنوع است. آنان می‌توانند به طور شفاهی یا کتبی درخواست ملاقات با قاضی اجرا یا رئیس مؤسسه را نمایند یا شکایت و اعتراض خود را با ذکر دلیل به مقام‌های مربوط تحویل یا از طریق ایستگاه‌‌های رایانه‌ای در سامانه مربوط، ثبت و یا در صندوق پیشنهادها، انتقادها و شکایت­های زندان‌ یان قرار دهند. رئیس مؤسسه مکلف است پس از بررسی درخواست­ها، اقدام لازم را به عمل آورد و ضمن اعلام نتیجه به زندان‌ ی، علل و عوامل شکایت­ها و اعتراض­ها را به همراه پیشنهادها به صورت ماهانه به مدیر کل زندان‌ ‌های استان اعلام کند. مدیر کل مربوط نیز مکلف است نتیجه اقدام‌های خود را به رئیس سازمان اعلام ­کند.

ماده۱۱۶ـ استفاده از دست­بند و پابند در داخل مؤسسه ممنوع است مگر آن­که زندان‌ ی دارای حالت خطرناکی باشد که بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. در این صورت ضمن رعایت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئیس مؤسسه بلافاصله و حداکثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌شود. به هر حال، استفاده از این تجهیزات برای زندان‌ ی برای بیش از بیست و چهار ساعت مجاز نیست و به منظور رفع حالت خطرناک باید اقدام لازم از طریق بهره‌گیری از خدمات مشاوره و روان­پزشکی و نظایر آن صورت گیرد.

فصل دوم ـ بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک

ماده۱۱۷ـ در اجرای تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نامه آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هماهنگی سازمان، مؤسسه‌‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. سازمان پیگیری لازم را برای تحقق این امر به عمل می‌ آورد.

ماده۱۱۸ ـ سازمان به منظور حفظ و بهبود سلامت زندان‌ یان، برنامه جامع خدمات بهداشتی و درمانی را به گونه‌ای که مداخلات زودرس درمانی، توان ­ بخشی، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتی را تامین ­ کند، با رویکرد مشارکت زندان‌ ی و خانواده وی در تصمیم­گیری ­ های مربوط به درمان و سلامت و دسترسی زندان‌ ی به خدمات بهداشتی و درمانی تدوین و در مؤسسه اجرا می‌کند.

ماده۱۱۹ـ دستورالعمل ­ های مربوط به استانداردهای ایمنی، بهداشت عمومی، محیط و حرفه­ای و دیگر استانداردهای ناظر بر تامین حق حیات، آموزش، کار و محیط ایمن و سالم، توسط سازمان و منطبق بر استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع ­ صلاحیت‌دار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و هر سال به مؤسسه ابلاغ می‌شود.

ماده۱۲۰ ـ کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ­ ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی مؤسسه حسب مورد فهرست بازبینی (چک­لیست) مربوط به هر بخش مؤسسه به­ویژه اماکن شغلی را ماهانه تکمیل، اسناد آن را در مرکز نگهداری و مشکلات موجود را به رئیس مؤسسه اعلام می‌کند.

تبصره ـ در مؤسسه هایی که کارشناسان موضوع این ماده را در اختیار ندارند، رئیس مؤسسه با بهره‌گیری از خدمات مشاوره­ای هفتگی و ماهانه از کارشناسان خارج از سازمان استفاده می‌کند.

ماده۱۲۱ـ به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری­های مسری و آفت­های بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی)، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندان‌ یان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل­های بهداشتی از عملیات سم­پاشی به عنوان روش مکمل مبارزه بهره می‌گیرد.

ماده۱۲۲ـ واحد بهداشت و درمان مؤسسه مطابق مقررات و دستورالعمل­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان در محیط­های درمانی و دیگر اماکن مؤسسه، عملیات گندزدایی سطوح را با استفاده از گندزداهای مؤثر و مجاز انجام می‌دهد. گندزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاق‌های عمل، آسایشگاه، آشپزخانه، آرایشگاه، سرویس­های بهداشتی و ابزار مورد استفاده در آن‌ها باید در فواصل زمانی منظم، طبق دستورالعمل­های بهداشتی انجام شود.

ماده۱۲۳ـ واحد بهداشت و درمان مؤسسه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و یا دانشگاه علوم پزشکی ، برنامه‌های ایمن سازی و واکسیناسیون زندان‌ یان و کارکنان را برابر دستورالعمل­ها و برنامه‌های ابلاغی از طریق مراکز مربوط پیگیری و اجرا می‌کند و در راستای پیش ­ گیری از سرایت بیمارهای واگیر و ابتلای زندان‌ یان به بیمارهای­های غیر واگیر و همچنین پیش ­ گیری و درمان سوء­ مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، محرک و الکل و کاهش آسیب­های ناشی از آن، تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی می‌کند. امر واکسیناسیون کارکنان مؤسسه به ­ویژه کارکنانی که در تماس مستقیم با زندان‌ یان هستند باید به نحو مستمر در اولویت کاری واحد بهداشت و درمان مؤسسه قرار گیرد.

ماده۱۲۴ـ تراشیدن و کوتاه کردن بیش از حد متعارف موی سر و صورت زندان‌ ی بدون رضایت وی ممنوع است لیکن در جهت حفظ آراستگی و شؤون متعارف و رعایت مسائل بهداشتی، اصلاح وضع ظاهری آنان در حد متعارف با اجتناب از مدل­های هنجارشکن الزامی است. زندان‌ یان زن نیز وسایل پیرایش را به نحو متعارف در اختیار خواهند داشت.

ماده۱۲۵ ـ رئیس مؤسسه بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی وسایل لازم را برای اصلاح سر و صورت زندان‌ یان تهیه می‌کند .

ماده۱۲۶ ـ در هر مؤسسه باید حمام و سرویس بهداشتی مناسب و به تعداد کافی و همچنین محلی مناسب برای شست و شوی ظروف و البسه وجود داشته باشد. در همین راستا پیش‌بینی امکانات لازم برای پیش ‌ گیری از وقوع حوادث و رعایت مقررات ملی و دستورالعمل­های بهداشتی ساختمان در خصوص تعداد واحدهای حمام، توالت و دستشویی در طراحی و ساخت مؤسسه‌‌ها ضروری است.

ماده۱۲۷ـ نظافت روزانه آشپزخانه، سالن غذاخوری، نمازخانه، کارگاه ­ ها، بخش ­ های فرهنگی، حمام، سرویس ‌ های بهداشتی، آرایشگاه، کف و دیوار راهروها، اتاق ­ ها و حیاط، هواخوری زندان‌ یان و دیگر قسمت ‌ های داخل اندرزگاه ­ ها و سالن‌ها و زیر تخت ­ ها و شست و شو و خشک کردن ظروف و لوازم با برنامه‌ریزی و نظارت منظم مسؤولان و بدون هر گونه تبعیض، بر عهده زندان‌ یان است.

تبصره ـ به منظور رعایت نکات بهداشتی استفاده از کفه تخت بصورت چوبی و نئوپانی ممنوع می‌باشد و صرفاً استفاده از تخت‌‌های کاملاً فلزی و قابل شست­و شو مجاز است.

ماده۱۲۸ ـ دسترسی به آب شرب سالم برابر استانداردهای بهداشتی حق زندان‌ ی بوده و سازمان مکلف به تامین آن در هر مؤسسه است. آب شرب مؤسسه‌هایی که در محدوده دسترسی به شبکه‌های توزیع آب شهری قرار دارد باید از این طریق تامین شود. در مؤسسه‌‌های برخوردار از منابع اختصاصی تامین آب، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به صورت دوره­ای و مستمر آزمایش­های لازم را در خصوص سلامت آب مصرفی طبق دستورالعمل سازمانی و از طریق مراکز بهداشتی مربوط انجام می‌دهد و بر این امر نظارت و تایید یه‌های قانونی را اخذ می‌کند.

ماده۱۲۹ـ در مؤسسه باید آب گرم کافی جهت استحمام و شست و شو در اختیار زندان‌ یان قرار گیرد.

ماده۱۳۰ ـ در شهرهایی که شبکه جمع­آوری فاضلاب شهری برقرار شده است، فاضلاب مؤسسه باید با تمهیدات لازم به فاضلاب شهری متصل شود. در صورت عدم اتصال مؤسسه به شبکه جمع­آوری فاضلاب شهری، رئیس مؤسسه مکلف است برای دفع بهداشتی فاضلاب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانین و مقررات حاکم، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.

ماده۱۳۱ـ در کارگاه‌ها و اماکنی که زندان‌ یان در آن به کار اشتغال دارند، باید ملاحظات ایمنی و بهداشت حرفه ‌ ای مطابق با قوانین و مقررات به عمل آید.

ماده۱۳۲ـ در مؤسسه‌ها واحد رخت­شویی (خشک­شویی) با ظرفیت مناسب برای شست و شوی پتو، ملحفه و لباس زندان‌ یان راه‌اندازی می‌شود و در غیر این ­صورت، با انعقاد قرارداد مطابق مقررات حاکم، این امر به بخش خصوصی معتمد واگذار می‌شود. ملحفه زندان‌ یان حداقل هر پانزده روز یک بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یک بار شست و شو و تحویل می‌شود. در واحد تشخیص، پتو و ملحفه در هر بار تحویل و عودت شست­و شو خواهد شد.

ماده۱۳۳ـ گرما و خنکی مورد نیاز محیط سالن‌ها و اتاق­ها از طریق سیستم­های مرکزی دارای استاندارد و ایمن و مطابق با اصول بهداشتی، تامین و متناسب با فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی هر یک از این سیستم­ها به کار گرفته می‌شود.

ماده۱۳۴ـ با هدف حفظ بهداشت و پیش ­ گیری از ابتلای به بیماری­ها، با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در قسمت­های مورد نیاز مؤسسه دستگاه تهویه هوا بر اساس استانداردها و مقررات ملی ساختمان نصب می‌شود.

ماده۱۳۵ ـ زباله­های جمع­آوری­شده از اندرزگاه­ها، سالن‌ها، کارگاه­ها و محوطه مؤسسه باید به فوریت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت، تفکیک و زباله‌‌های غیر قابل بازیافت، جهت دفع نهایی به خارج از مؤسسه انتقال داده شود. زباله­های عفونی مراکز درمانی مؤسسه‌ها با رعایت اصول بهداشت و احتیاط­های لازم مطابق با دستورالعمل­های بهداشتی دفتر بهداشت و درمان سازمان و آیین‌نـامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴ به صورت جداگانه جمع­آوری و دفع می‌شود.

ماده۱۳۶ ـ نیازمندی­های درمانی و بهداشتی زندان‌ یان بیمار تا حد امکان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه تامین می‌شود تا ضرورتی به انتقال زندان‌ یان به خارج از مؤسسه نباشد.

ماده۱۳۷ـ خروج زندان‌ ی از مؤسسه برای درمان و معالجه با تایید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرا و رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد. در موارد فوری (اورژانسی)، زندان‌ یان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن‌ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال می­یابند و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع بازداشت‌کننده اطلاع داده می‌شود تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

ماده۱۳۸ ـ واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندان‌ یان تازه­وارد در بخش تشخیص معاینه کامل به عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به درمان و یا معرفی زندان‌ ی به مراکز درمانی دیگر اقدام کند. تمام اقدام‌های درمانی و پزشکی باید در پرونده درمانی و پزشکی زندان‌ ی درج شود.

ماده۱۳۹ـ نیازسنجی و اعلام تجهیزات بهداشتی و پزشکی و نیروی انسانی متخصص مربوط، حداقل هر شش‌ماه یک­ نوبت بر اساس استانداردها و دستورالعمل­های وزارت بهداشت و برنامه‌های ابلاغی سازمان بر عهده واحد بهداشت و درمان مؤسسه است.

تبصره۱ـ در مؤسسه‌های دارای کمتر از پانصد نفر زندان‌ ی، حضور شبانه روزی یک نفر پرستار و یا بهیار الزامی است و حسب نیاز، یک نفر پزشک نیز به صورت ساعتی در ایامی از هفته حضور می‌یابد.

تبصره۲ـ در مؤسسه‌های دارای بیش از پانصد تا سه­هزار نفر زندان‌ ی، حضور روزانه پزشک مستقر، در ساعات اداری و در مؤسسه‌‌های دارای بیش از سه­هزار نفر زندان‌ ی، حضور پزشکان به صورت شبانه روزی در سه شیفت الزامی است‌.

تبصره۳ـ در تمام مؤسسه‌های کیفری، حسب نتایج نیازسنجی به عمل آمده، حضور پزشکان متخصص به صورت ساعتی در ایامی از هفته الزامی است.

ماده۱۴۰ـ زندان‌ ی به محض احساس کسالت، جریان را به مامور مراقب یا مسوول سالن اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری مؤسسه اعزام و پس از معاینه و با لحاظ کردن محتویات پرونده درمانی، دارو، خدمات و دستور‌های لازم پزشکی را دریافت می‌کند. شرح حال بیمار و دستور پزشک در سوابق مربوط ثبت و ضبط می‌شود و روند درمان وی و دسترسی به داروی مورد نیاز تا بهبودی از سوی بهداری پیگیری می‌شود.

ماده۱۴۱ـ مصرف دارو در مؤسسه تنها باید با تجویز پزشک و تحت نظارت پرستار و یا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه باشد. زندان‌ یانی که هنگام ورود دارو یا نسخه تجویز شده توسط پزشک به همراه دارند، ادامه مصرف و یا تهیه داروی آنان باید به تایید پزشک مؤسسه برسد. داروهای حیاتی همراه بیماران قلبی، دیابتی، فشار خون بالا و مبتلا به آسم و دیگر بیماری­های خطرناک به تشخیص پزشک مؤسسه باید بلافاصله هنگام ورود زندان‌ ی به مؤسسه در اختیار وی قرار گیرد.

تبصره ـ عدم تحویل داروهای مورد نیاز و بروز آسیب بدنی، حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی،کیفری و تخلف اداری مسؤولین مربوطه خواهد بود.

ماده۱۴۲ـ دفتر بهداشت و درمان سازمان مکلف است محدودیت داروهای خاص و حساس که تنها در واحد بهداشت و درمان مؤسسه مصرف می‌شود و در اختیار زندان‌ یان قرار می‌گیرد را مشخص و به مؤسسه‌‌ها ابلاغ کند.

ماده۱۴۳ـ نگهداری دارو در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد تجویز و تشخیص پزشک و تایید واحد بهداشت و درمان مؤسسه.

ماده۱۴۴ـ کارکنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مکلف­اند با همکاری پزشک، روان­پزشک یا روان­شناس، ضمن مطالعه و بررسی دقیق پرونده بالینی و شخصیتی زندان‌ یان و بررسی ناسازگاری و ناهنجاری­های روانی آنان، مراتب را از طریق رئیس واحد بهداشت و درمان به رئیس مؤسسه اعلام کنند تا در راستای درمان یا اتخاذ تصمیم قضایی، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود.

ماده۱۴۵ ـ زندان‌ یانی که اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئیس مؤسسه فوراً از سایر زندان‌ یان جداسازی گردیده و ضمن گزارش فوری مراتب به قاضی اجرا، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به منظور بررسی و حفظ وضعیت سلامت جسمی و روانی و اقدامات ضروری پزشکی و روانشناسی، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار می­دهند.

ماده۱۴۶ ـ زندان‌ ی مبتلا به بیماری­های روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و سیاست­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ تا بهبودی کامل و رفع حالت پرخطر به صورت جداگانه نگهداری و معالجه شود.

ماده۱۴۷ـ سازمان با انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مؤسسه‌های درمانی و بیمه‌ای دولتی یا خصوصی، زندان‌ یان را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌دهد. همچنین سازمان در اجرای تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه خدمات بیمه سلامت رایگان را برای زندان‌ یان و خانواده آن‌ها پیگیری و به انجام می­رساند.

ماده۱۴۸ ـ تامین هزینه معاینه و در صورت نیاز معالجه زندان‌ یان بیمار بر عهده مؤسسه است. هزینه درمان عوارض و بیماری­های سابق بر معرفی فرد به مؤسسه که مطابق نظر پزشک، ضرورت و فوریت درمان ندارد و یا در اثر تقصیر ناشی شده است، حسب مورد بر عهده زندان‌ ی یا مقصر است که مطابق حکم مقرر در ماده ۴۶ این آیین‌نـامه دریافت می‌شود. در هر حال، تامین هزینه درمان زندان‌ ی بی­بضاعت با احراز عسر و حرج وی در تامین هزینه درمان از سوی مددکاری اجتماعی بر عهده مؤسسه است.

ماده۱۴۹ـ واحد بهداشت و درمان موظف است به صورت دائمی و روزانه تمام متهمان بازداشتی و زندان‌ یان مؤسسه را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد. مسؤول این واحد که از میان پزشکان و در صورت عدم امکان، از میان پرستاران انتخاب می‌شود، مکلف است هر روز اول وقت اداری با تمام زندان‌ یان بیمار بستری در مراکز درمانی مؤسسه ملاقات کرده و پس از اطلاع از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر داشته باشد.

ماده۱۵۰ ـ مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه وضعیت زندان‌ یان بیمار که جهت ادامه درمان به مراکز درمانی خارج از مؤسسه اعزام و بستری شده‌اند را حسب نوع بیماری و وضعیت بیمار در مواعد زمانی مشخص رصد می‌کند و پس از حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، مراتب را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند تا در صورت لزوم اقدام مقتضی صورت گیرد.

ماده۱۵۱ـ سازمان باید تا حد امکان و با هدف بازتوانی و بازسازگاری و تغییر الگوی رفتار مجرمان و به­ ویژه مجرمان دارای سابقه‏ کیفری، به صورت تمام­وقت یا پاره­وقت خدمات مشاوره­ای و تخصصی روان­شناسی و روان‌پزشکی را به این زندان‌ یان ارائه کند.

ماده۱۵۲ـ رئیس مؤسسه از طریق مددکار اجتماعی، مراتب فوت زندان‌ ی را به خانواده وی اطلاع و به پزشکی قانونی، قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش می‌کند. جسد پس از انجام مراحل قانونی و دستور مرجع قضایی دارای­صلاحیت ، تحویل پزشکی قانونی می‌شود و فهرست لوازم شخصی متوفی صورت‌جلسه و به خانواده وی تحویل می‌شود. در صورت فقدان خانواده یا امتناع آن‌ها از تحویل، مراتب صورت‌جلسه و برابر دستور مرجع قضایی اقدام می‌شود.

تبصره ـ مدیرکل زندان‌ ‌های استان در اسرع وقت گزارش فوت اتباع خارجه را جهت انعکاس به وزارت امور خارجه، نزد معاونت قضایی و اجرای احکام سازمان ارسال می‌کند.

ماده۱۵۳ـ برنامه غذایی زندان‌ یان به تناسب فصل‌های سال، توسط مدیرکل هر استان و بر اساس دستورالعمل‌های تغذیه صادره از سوی دفتر بهداشت و درمان سازمان تصویب و به مؤسسه‌‌ها ابلاغ می‌شود. مؤسسه تحت نظارت مسؤول واحد بهداشت و درمان و بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به تامین اعتبار و تهیه و تحویل مواد اولیه مرغوب و دارای کیفیت اقدام می‌کند. مدیران کل استان‌ها باید با توجه به شرایط و اوضاع اقلیمی هر محل نسبت به تغییر برنامه غذایی در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اقدام کنند.

تبصره ـ تغذیه مددجویان کانون با جلب نظر کارشناس و متناسب با سن رشد، مورد توجه قرار می‌گیرد و برنامه غذایی علاوه بر سه وعده اصلی باید شامل دو میان­وعده در هر شبانه­روز متناسب با نیازهای خاص دوران رشد باشد.

ماده۱۵۴ـ نوع غذا برای تمام زندان‌ یان و کارکنان هر مؤسسه به صورت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع مصوب، طبخ و توزیع می‌شود. بر اساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوایی هر محل، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشد با چای و آب آشامیدنی سالم در اختیار زندان‌ یان گذاشته می‌شود. در هر هفته حداقل دو بار به زندان‌ یان میوه، سبزیجات، لبنیات و غذای با گوشت داده می‌شود. در این راستا وسایل و تجهیزات لازم برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه تهیه و تدارک می‌شود. زندان‌ ی بیمار طبق برنامه و نظر پزشک معالج با تایید بهداری مؤسسه در مدت تعیین­شده از رژیم غذایی خاص استفاده می‌کند.

ماده۱۵۵ ـ برنامه روزانه زندان‌ یان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک رمضان از سوی اداره کل زندان‌ ‌های استان و با هماهنگی سازمان اعلام می‌شود. مقررات مربوط به ماه مبارک رمضان حسب مورد با تایید واحد اصلاح و تربیت و یا پزشک مؤسسه شامل اقلیت­های دینی، افراد بیمار و افرادی که شرعاً مکلف به روزه­داری نیستند، نمی‌شود. رئیس مؤسسه در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند.

ماده۱۵۶ ـ نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات، ملزومات و مواد بهداشتی، پزشکی، دارویی و غذایی مؤسسه در تمام مراحل خرید، تهیه، نگهداری، توزیع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان یا کارشناس ذی­صلاح آن مؤسسه است. این نظارت نافی نظارت­های بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی محل نیست.

ماده۱۵۷ـ مدیر کل زندان‌ ‌های هر استان و رؤسای مؤسسه‌های تابعه مکلفند در اختصاص امکانات و امور رفاهی به زندان‌ یان از جمله تامین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات، کانون اصلاح و تربیت، بازداشتگاه‌ها، اندرزگاه‌های زنان، محکومان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و زندان‌ یان سالمند و یا بیمار را در اولویت قرار دهند.

ماده۱۵۸ ـ در نگهداری زندان‌ یان زن علاوه بر رعایت ضوابط طبقه­بندی، رعایت نکات زیر نیز الزامی است:

الف ـ مادران زندان‌ ی می­توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با نظر شورای طبقه­بندی امکان­پذیر است؛

ب ـ مددکاران اجتماعی مکلف­انـد با رعایت بند «الف» این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسه‌های ذی­ صلاح فراهم سازند؛

پ ـ مؤسسه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندان‌ یان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندان‌ ی و اطفال همراه آنان در مؤسسه است؛

ت ـ زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می­گیرند.

تبصره ـ رئیس مؤسسه با همکاری سازمان‌‌های ذی­صلاح، تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهد کودک در مؤسسه فراهم می‌کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال موضوع بند «الف» با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.

ماده۱۵۹ـ فروشگاه­های داخل مؤسسه، ضمن رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌‌های ابلاغی، ملزم به عرضه تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای اشتغال زندان‌ یان و تامین احتیاجات ضروری آنان با ارائه فاکتور فروش به قیمت مندرج بر روی کالا و ملزم به رعایت کلیه مقررات صنفی و بهداشتی مربوط هستند. صورت ریز کالا و لوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهیه و به اداره­ کل زندان‌ ‌های استان ابلاغ می‌شود. همچنین فهرست و قیمت اجناس فروشگاه باید در معرض دید همگان قرار گیرد.

تبصره ـ زندان‌ یان می­توانند شکایات خود را در خصوص قیمت اجناس، مستند به فاکتور فروش، به نماینده بازرسی یا حفاظت و اطلاعات مؤسسه یا رئیس اندرزگاه و همچنین در خصوص موضوعات بهداشتی به مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه ارائه کنند .رؤسای اداره­­های حفاظت و اطلاعات و بازرسی استان، رئیس مؤسسه، مسؤول واحد بهداشت و درمان و نماینده بازرسی و حفاظت و اطلاعات مؤسسه و رئیس اندرزگاه باید حسب مورد بر عملکرد فروشگاه و نوع، کیفیت و قیمت اجناس نظارت کافی و لازم را اعمال کنند و در پایان هر فصل نتیجه بازرسی ­ ها را به مدیرکل زندان‌ ‌های استان گزارش کنند. این نظارت نافی بازرسی و اعمال قانون از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

ماده۱۶۰ ـ دائر کردن فروشگاه‌‌های مؤسسه از طریق واگذاری به بنیاد و انجمن و یا از طریق واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی ها، با رعایت ضوابط مربوط و اصل شفافیت و عدم انحصار، انجام می‌گیرد.

فصل سوم ـ اقدام‌های حمایتی و معاضدت قضایی

ماده۱۶۱ـ به منظور جامعه­پذیری و بازاجتماعی شدن زندان‌ یان، رفع مشکلات قضایی و تسهیل آزادی آنان، رفع احتیاج­های ضروری زندان‌ یان و خانواده آن‌ها و نیز تحکیم خانواده، سازمان مکلف به ارائه خدمات مددکاری(اعم از مددکاری اجتماعی و قضایی) و مشاوره روان­شناسی به زندان‌ یان است و در این راستا می‌تواند از خدمات خیرین و مؤسسه‌های حمایتی دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد بهره­مند شود.

ماده۱۶۲ـ به منظور شناسایی و حل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و قضایی زندان‌ یان، از میان کارکنان مؤسسه، تنها مددکاران مؤسسه می­توانند با موافقت رئیس مؤسسه و در چارچوب مقررات حاکم، با خانواده زندان‌ ی و اصحاب پرونده ارتباط برقرار کنند. تخطی از حکم مقرر در این ماده حسب مورد موجب تعقیب اداری یا پیگرد قضایی متخلف است. انجمن، بنیاد و ستاد دیه مکلف به همکاری با مددکاران در چارچوب وظایف حمایتی آنان می‌باشند.

ماده۱۶۳ـ مددکاران می­توانند با موافقت رئیس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضایی، سازمان­ها و مؤسسه‌های دولتی و عمومی و همچنین تشکل‌های مردم­نهاد در جهت انجام امور زندان‌ یان نیازمند و خانواده آن‌ها اقدام کند. مراجع مذکور در حدود مقررات همکاری لازم را به عمل می‌آورند.

ماده۱۶۴ـ مددکار اجتماعی مؤسسه پس از اخذ اطلاعات لازم از زندان‌ ی و تشکیل پرونده، در صورت تقاضای زندان‌ ی و خانواده وی، به منظور حمایت مادی و معنوی از ایشان و کاهش آثار سوء ناشی از حبس، حسب مورد زندان‌ ی و خانواده او را به مرکز مراقبت، ستاد دیه و انجمن یا نهادهای حمایتی دیگر از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، هلال احمر، سازمان نظام روان­شناسی و تشکل‌های مردم­نهاد معرفی و موضوع را پیگیری می‌کند و نتیجه پیگیری را ضمن ابلاغ به زندان‌ ی، در سامانه مربوط ثبت می‌کند. اقدامات حمایتی حتی المقدور باید با حفظ احترام و محرمانگی هویت محکوم و خانواده وی انجام شود.

ماده۱۶۵ـ ستاد دیه، انجمن و بنیاد تعاون مطابق اساسنامه، آیین‌نـامه و دیگر ضوابط و مقررات حاکم، به زندان‌ یان و خانواده آن‌ها خدمات حمایتی ارائه می­کنند. سازمان با هدف پیش ­ گیری از انجام کارهای موازی و در راستای بهبود عملکرد مؤسسه‌های موضوع این ماده، بر عملکرد ستاد، انجمن و بنیاد نظارت می‌کند و هماهنگی لازم را به عمل می­آورد.

ماده۱۶۶ـ به منظور پیش ­ گیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدف­مندتر نمودن حمایت­ها، ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» مبادرت نماید. در این سامانه پس از شناسایی زندان‌ یان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی مؤسسه، بدون ذکر نام و مشخصات هویتی و صرفاً با یک کد یکتا، بخشی از اطلاعات پرونده‌ الکترونیکی آن‌ها نظیر خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغییر رفتار زندان‌ ی و حمایت­های مالی و معاضدت­های به عمل آمده، به همراه نوع و میزان حمایت‌هایی که زندان‌ ی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و به­روز رسانی می­گردد.

تبصره۱ـ پس از راه اندازی این سامانه، اقدامات حمایتی از زندان‌ ی و خانواده وی در آن ثبت می­گردد و تنها مسیر حمایت مالی از محکومان نیازمند، از طریق این سامانه خواهد بود و ستاد دیه، انجمن و بنیاد، خدمات حمایتی خود در بستر این سامانه ارائه می‌نمایند. کمیته امداد امام خمینی(ره) و دیگر نهادها و سازمان‌‌های حمایتی و خیریه که به صورت محلی یا کشوری اقدام به انجام امور فوق می­نمایند، پس از تفاهم و هماهنگی با سازمان به شیوه فوق عمل می‌کنند.

تبصره۲ـ در این سامانه باید اولویت­های حمایتی با ضوابط معین و شفاف مشخص و اعلام گردد و همچنین قابلیت جستجو و دسته‌بندی اطلاعات (بر اساس مواردی نظیر نوع و میزان محکومیت، موضوع پرونده، مدت زمان سپری شده و باقیمانده از حبس، میزان مبلغ مورد نیاز برای آزادی زندان‌ ی، سن، جنس، وضعیت تاهل، دارا بودن فرزند یا بارداری، سوءپیشینه فرد، محل تولد، مدرک تحصیلی، عنوان شغلی و…) وجود داشته باشد. و همچنین دارای درگاه پرداخت مشارکتهای مردمی به صورت مستقیم بوده و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مورد نیاز مربوط به هر زندان‌ ی فراهم باشد. پس از پرداخت هر میزان مبلغ، نتایج حمایت‌های انجام شده باید در سامانه نمایش داده شود به گونه‌ای که از دوباره کاری و بی‌عدالتی در تخصیص کمک‌ها اجتناب شود.

تبصره۳ـ بخش جداگانه‌ای در این سامانه را برای حمایت‌های مستقیم از خانواده زندان‌ یان طراحی و بروز رسانی می­گردد. حمایت­های مالی و پرداخت وجه جهت کمک به معیشت خانواده زندان‌ یان در این سامانه ثبت و از طریق این سامانه انجام می‌شود. در این بخش نیز بدون نام و مشخصات هویتی، اطلاعات مورد نیاز توسط مددکاران اجتماعی مؤسسه و مرکز مراقبت ثبت می­گردد.

ماده۱۶۷ـ ا نجمن در حدود امکانات، با مؤسسه در تهیه و تامین تجهیزات ضروری توانبخشی و مورد نیاز زندان‌ یان بی­بضاعت مانند دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخ­دار و عینک، همکاری می­نماید.

ماده۱۶۸ـ مرکز مراقبت علاوه بر نظارت بر فعالیت­های مددکاران اجتماعی و انجمن­ها، اقدامات حمایتی از زندان‌ یان آزاد شده و خانواده آن‌ها را از قبیل خدمات اشتغال و حرفه­آموزی، بهداشت و درمان، مشاوره روان­شناسی و راهنمایی، فرهنگی و تربیتی و مددکاری اجتماعی به عمل می­آورد. سازمان در جهت ثبت و نظارت برعملکرد این مرکز و در جهت رصد مستمر افراد تحت پوشش مرکز مراقبت و ارزیابی مستمر خدمات ارائه شده به این افراد به منظور اطمینان از بازگشت این محکومان به زندگی شرافتمندانه، سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج را راه اندازی می‌کند.

ماده۱۶۹ـ زندان‌ ی بیمارِ بی­بضاعت که در وضعیت بیماری آزاد می‌شود و همچنین زندان‌ ی مستمند باید تا سه ماه پس از آزادی مورد حمایت انجمن قرار گیرد و چنانچه از کار­افتاده یا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاکم و امکانات انجمن باید مورد حمایت قرار گیرد. انجمن و مرکز مراقبت در راستای برخورداری این افراد از خدمات سازمان­های حمایتی دولتی و عمومی، اقدام و پیگیری لازم را به عمل می­آورند.

ماده۱۷۰ـ مددکار اجتماعی مؤسسه در راستای پوشش حمایتی از زندان‌ یان، حداقل دو ماه پیش از آزادی آن‌ها اقدام‌های لازم نظیر آموزش‌های لازم به زندان‌ یان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندان‌ یان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی صلاحیت‌دار برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن‌ها با فعال‌سازی ظرفیت‌هایی نظیر دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع، را اجرا می‌کند. این واحد از زندان‌ یان بی­بضاعت آزاد ­شده که قصد بازگشت به محل زندگی خود را دارند حمایت می‌کند. انجمن به درخواست رئیس مؤسسه هزینه عزیمت این قبیل زندان‌ یان را به صورت تنخواه در اختیار مددکار قرار می‌دهد.

ماده۱۷۱ـ مرکز مراقبت در جهت بازاجتماعی شدن زندان‌ یان آزاد شده با استفاده از ظرفیت تشکل‌های حمایتی مردم­نهاد و سازمان­های دولتی از قبیل سازمان بهزیستی کشور، مکان­هایی را به منظور اقامت اختیاری زندان‌ یانی که دوره حبس آن‌ها پایان یافته است ، پیش‌بینی و تمهید می‌کند. در مدت حضور افراد در این مکان­ها در ادامه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مؤسسه، فنون و مهارت­های بازسازگاری با جامعه و خودداری از ارتکاب جرم به فرد متقاضی آموزش داده می‌شود و اقدامات حمایتی در راستای تسهیل در پیوند فرد با اجتماع و خانواده وی انجام می‌گیرد.

ماده۱۷۲ـ مددکاران قضایی مؤسسه با هماهنگی و تحت نظارت واحد امور قضایی، خدمات معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی را به طور رایگان به زندان‌ یان ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مواردی از قبیل ارائه مشاوره و ارشاد قضایی، همکاری با شورای حل اختلاف و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تحقق مذاکرات اصلاحی میان زندان‌ ی و شاکی، مراجعه به مراجع قضایی و مکاتبه با آنان در راستای رفع ابهامات مربوط به پرونده قضایی زندان‌ ی، آگاهی ‌ رسانی به زندان‌ ی از حقوق خود، تنظیم شکواییه، اعتراض، دادخواست و لوایح قضایی و پیگیری جهت بهره ‌ مندی زندان‌ ی از نهادهای ارفاقی و امتیازهای قانونی نظیر آزادی مشروط، نیمه­آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو، تعلیق اجرای مجازات و دیگر فرایندهای مربوط به دادرسی، صدور حکم و اجرای رای است.

ماده۱۷۳ـ مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان در مؤسسه‌‌ها به تعداد مورد نیاز شعب «شورای حل اختلاف ویژه امور زندان‌ یان» را تشکیل می‌دهد. اعضای این شورا با بهره­گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق صلح و سازش بین زندان‌ ی و شاکی یا مدعی خصوصی تلاش می‌کنند.

فصل چهارم ـ اشتغال و حرفه­آموزی

ماده۱۷۴ـ به منظور توسعه برنامه‌های بازسازگاری، کاهش آسیب‌های حبس، کمک به رفع نیازهای مادی و معنوی محکومان و خانواده آن‌ها و خودکفایی و خوداشتغالی زندان‌ یان، سازمان مکلف است با همکاری بنیاد تعاون، حتی‌المقدور امکان اشتغال تمامی زندان‌ یان حاضر در مؤسسه‌‌های کیفری را که متقاضی اشتغال هستند، فراهم کند. در این راستا سازمان می ­ تواند اعتبار مورد نیاز را از محل بودجه مصوب، کمک ­ های انجمن یا درآمدهای بنیاد تعاون، کمک‌های مردمی و مانند آن، در چارچوب مقررات قانونی، تامین کند و در جهت حرفه ­ آموزی و اشتغال زندان‌ یان به اموری که با اقتصاد بازار ارتباط مستقیم دارد (اشتغال مولد و پایدار)، متناسب با قابلیت ­ ها و استعدادهای فردی به کار گیرد و همچنین نسبت به فراهم کردن مشوق ­ های لازم با هدف به ­ کارگیری و اشتغال زندان‌ یان آزادشده و رفع موانع تولید و اشتغال برای کارآفرینانی که نسبت به ایجاد اشتغال و خودکفایی مؤسسه‌‌های کیفری سرمایه ‌ گذاری و مشارکت می ­ کنند و نیز کارآفرینانی که زندان‌ ی هستند اقدام کند. این اقدام ­ ها و همچنین قراردادهایی که در این راستا منعقد می‌شود، باید با رعایت ضوابط و مقررات و عاری از انحصار و در راستای صیانت از حقوق زندان‌ یان باشد.

تبصره۱ـ سازمان می ­ تواند در راستای تامین اعتبار برنامه‌های موضوع این ماده و در چارچوب مقررات حاکم، با بخش خصوصی یا دولتی مشارکت کند و همچنین زندان‌ ی را برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک معرفی نماید. همچنین بنیاد به تقاضای سازمان مکلف به تامین کمک ­ های مالی در راستای اجرای این ماده است.

تبصره۲ـ مستند به تبصره ماده ۲ اساسنامه بنیاد تعاون زندان‌ یان اصلاحی ۲۸/۳/۹۸ تمامی منافع، عواید و مازاد درآمدها نسبت به هزینه ­ های بنیاد در حال و آینده صرف اشتغال و حرفه ­ آموزی زندان‌ یان، ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به آنان و کمک به معیشت خانواده ­ هایشان و آزادی زندان‌ یان می‌شود. اولویت ­ ها جهت هزینه ­ کرد این وجوه توسط سازمان تعیین می‌شود.

ماده۱۷۵ ـ هر مؤسسه با هماهنگی مدیر کل زندان‌ ‌های آن استان، با لحاظ موارد امنیتی و حفاظتی، در سامانه اشتغال سازمان و تارنمای مؤسسه، امکانات و ظرفیت­های موجود و توانایی ‌ ها و مهارت ‌ های زندان‌ یان و امکان بکارگیری آنان در فرآیند اصلاحی رای باز (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال و خارج از مؤسسه) و یا در کارگاه­های واقع در زندان‌ ‌های بسته، نیمه­باز، اقدام به اعلام ظرفیت­های مؤسسه برای ایجاد زمینه اشتغال زندان‌ یان متقاضی می­نماید. دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت­های دولتی و عمومی، بنیاد، انجمن، مؤسسه‌‌های خیریه و بنگاه‌های اقتصادی می­توانند در محدوده شرایط اعلامی مؤسسه، درخواست خود را برای راه اندازی کارگاه‌‌های موردنظر خود و به­کارگیری گروهی یا انفرادی هر یک از زندان‌ یان، مشتمل بر نوع شغل و میزان حقوق مدنظر، در تارنمای مؤسسه ثبت نمایند. رئیس مؤسسه پس از بررسی، نسبت به رد یا تایید درخواست اقدام ‌می‌کند و دلایل آن باید در سامانه مربوط ثبت شود.

ماده۱۷۶ـ فهرست ظرفیت‌ها و عناوین شغلی موجود برای زندان‌ یان (اعم از مشاغل نشسته، کارگاهی، خویش فرما و کارفرمایی) در بخش­های مختلف مؤسسه یا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زندان‌ ی در بخش تشخیص مؤسسه و یا در طول مدت حبس، به اطلاع همه زندان‌ یان می‌رسد و زندان‌ یان متقاضی، اولویت‌های خود را اعلام می‌کنند. سپس سامانه با توجه به تشخیص استعداد و مهارت و اطلاعات پرونده وضعیت زندان‌ ی و با لحاظ برنامه اصلاح و تربیت و درجه اعتباری و امکان حضور محکوم و تحقق نظارت بر وی، در هر یک از بخش­ها، شغل متناسب برای زندان‌ ی را پیشنهاد می‌نماید. درخواست زندان‌ ی و پیشنهاد سامانه، در شورای طبقه‌بندی مؤسسه مطرح و زندان‌ ی بر اساس مصوبه شورای طبقه‌بندی و با رعایت مقررات، در یکی از کارگاه­های داخل زندان‌ نیمه باز، مراکز حرفه‏آموزی و اشتغال و یا هرگونه اشتغال (اعم از خویش فرمایی و کارفرمایی)، تحت نظارت سازمان در خارج از مؤسسه، به کار گمارده می‌شود. اتخاذ تصمیم در خصوص اشتغال در زندان‌ بسته، بدون نیاز به طرح در شورای طبقه‌بندی، برعهده رئیس مؤسسه است.

ماده۱۷۷ـ در صورتی که براساس پرونده وضعیت، مشخص گردد که زندان‌ ی متقاضی، مهارت لازم برای اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتیازات و درجه اعتباری زندان‌ ی، شرایط را برای حرفه آموزی وی فراهم می‌کند و پس از گذراندن دوره­های آموزشی و اخذ گواهی­نامه مهارت فنی در رشته­ها یا حرفه­های ابلاغی از سوی سازمان به کار گمارده می‌شود. این گواهی­نامه­ها بدون ذکر محل تشکیل کلاس و زندان‌ ی بودن فرد صادر می‌شود.

ماده۱۷۸ـ زندان‌ ی می­تواند با موافقت رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات حاکم از جمله احترام به حقوق دیگر زندان‌ یان، در اوقات فراغت در آسایشگاه به فعالیت­های علمی، هنری و صنایع دستی اشتغال داشته باشد. مواد اولیه این فعالیت­ها از طریق فروشگاه­های مؤسسه در اختیار زندان‌ ی قرار می‌گیرد.

ماده۱۷۹ـ هرگاه زندان‌ ی نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوط کند، این مواد و لوازم از طریق شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا انجمن و یا بنیاد و سایر شرکت­های خصوصی و خیریه‌ها، تهیه و در اختیار وی گذاشته می‌شود. در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه، درصدی از سود حاصل‌شده به عنوان سهم سرمایه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمایه گذار واریز و بقیه به حساب زندان‌ ی منظور می‌شود.

ماده۱۸۰ـ در جهت حمایت از فروش تولیدات زندان‌ یان و رونق­بخشی به این نوع فعالیت­ها، رئیس مؤسسه می­تواند با نظارت بنیاد در چارچوب دستورالعمل­ مربوط، با مشارکت شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا بخش خصوصی و خیریه‌‌ها و یا فروشگاه­‌‌های مؤسسه یا انجمن، مبادرت به فروش تولیدات کند.

تبصره ـ سازمان در راستای رعایت غبطه زندان‌ ی و اصول انصاف، شفافیت و عدم انحصار، سامانه‌ای را برای فروش محصولات مذکور ایجاد می‌نماید، به گونه‌ای که در دسترس عموم مردم باشد و جزئیات کالای تولیدی زندان‌ ی در آن ثبت و امکان فروش مستقیم آن به صورت شفاف فراهم گردد.

ماده۱۸۱ـ اشتغال زندان‌ ی در کارگاه­های بخش زندان‌ نیمه باز مؤسسه، منوط به تقاضای وی، کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه‌بندی است.کارگاه­های محل اشتغال این زندان‌ یان در داخل زندان‌ بسته یا زندان‌ نیمه باز همان مؤسسه و محل آسایشگاه آنان در بخش نیمه باز آن مؤسسه قرار دارد. محکوم شاغل در زندان‌ نیمه­باز پس از خروج از آسایشگاه باید در محل کار حضور یافته و به ­موقع مراجعت کند. وی در ساعات اشتغال حق خروج از محل کار را بدون اجازه مامور مراقب ندارد. مسؤولان مؤسسه باید بر عملکرد زندان‌ ی و زمان ورود و خروج وی در محل کار و آسایشگاه نظارت و مراتب را به نحو مکانیزه ثبت کنند.

ماده۱۸۲ـ اشتغال زندان‌ ی در «مرکز حرفه­آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان می‌باشد، منوط به کسب درجه اعتباری لازم و تصویب شورای طبقه‌بندی و اخذ تامین مناسب برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرا است. تعیین محل اشتغال، اقامت و استراحت و خوابگاه زندان‌ ی بر عهده شورای طبقه‌بندی است؛ عدم حضور در محل کار یا ترک آنجا و یا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه قانونی، غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان‌ می‌باشد.

تبصره ـ اشتغال محکومان در نظام نیمه ­ آزادی نیز می­تواند مطابق شرایط مقرر در دادنامه و تحت نظارت مراکز نیمه­آزادی در مراکز حرفه­آموزی و اشتغال و یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است اجرا شود.

ماده۱۸۳ـ برای اشتغال زندان‌ ی در «مرکز حرفه­آموزی و اشتغال» یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان می‌باشد، زندان‌ ی باید دارای محکومیت قطعی باشد و با لحاظ درجه اعتباری کسب شده، در محکومیت‌های حبس درجه ۳ و کمتر از آن، حداقل یک ششم حبس، و در محکومیت‌های حبس تعزیری بالاتر از ۱۵ سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل کرده باشد.

تبصره۱ـ ملاک محاسبه در میزان محکومیت برای لحاظ نصاب‌های پیش‌بینی شده در این ماده، مجموع محکومیت‌های قطعی و لازم‌الاجرایی است که جهت اجرا به مؤسسه ابلاغ شده است.

تبصره۲ـ محکومان جرایم غیر عمد و محکومان مالی و همچنین محکومانی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در مؤسسه به سر می‌برند از شرط تحمل اولیه حبس معاف می‌باشند.

ماده۱۸۴ـ زندان‌ یان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رای باز، (اشتغال در مراکز حرفه­آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند:

الف‌ ـ زندان‌ یان محکوم به مجازات سالب حیات؛

ب ـ زندان‌ یان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، آدم­ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آن‌ها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم، زندان‌ یان دارای حالت خطرناک و یا سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت.

پ‌ ـ زندان‌ یانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه­آموزی، مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) شوند، در نوبت اول شش ­ماه، در نوبت دوم، یک سال و در نوبت سوم دوسال از هرگونه حرفه­آموزی و اشتغال در خارج از زندان‌ محروم می‌شوند. این محرومیت با صدور حکم برائت از بین می‌رود و در مورد مرتکب غیبت غیر موجه نیز اعمال می­گردد.

تبصره ـ ممنوعیت این ماده، شامل محکومان نظام نیمه آزادی که مستلزم صدور رای از سوی دادگاه است، نمی‌شود.

ماده۱۸۵ـ ضوابط نظام انگیزشی برای مشارکت فعال محکومان در امر اشتغال و همچنین نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباری و به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می­دهند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید، تعیین می‌شود. مزد زندان‌ ی شاغل در پایان هر ماه به حساب بانکی وی واریز می‌شود. به درخواست زندان‌ ی بخش معینی از مزد وی به حساب بانکی عائله تحت تکفل یا سرپرست آن‌ها و یا دیگر افراد واجب النفقه با معرفی وی واریز می‌شود. رئیس مؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت مستمر دارد.

ماده۱۸۶ـ هنگام آزادی زندان‌ ی و پس از تصفیه حساب با مؤسسه، موجودی حساب زندان‌ ی به وی تحویل می‌شود. همچنین در صورت انتقال زندان‌ ی به مؤسسه دیگر، مطالبات او پس از تصفیه حساب کامل به محل مؤسسه جدید حواله و انتقال داده می‌شود.

ماده۱۸۷ـ متقاضیان به­کارگیری خدمات زندان‌ ی مکلف­اند اقدام‌های زیر را انجام دهند:

الف ـ بیمه کردن زندان‌ یان شاغل در قبال حوادث ناشی از کار؛

ب ـ رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات حاکم؛

پ ـ تنظیم صورت­حساب مالی متناسب با اصول حسابداری؛

ت ـ ثبت و اعلام مستمر گزارش عملکرد، حضور و غیاب زندان‌ ی شاغل در خارج از مؤسسه به رئیس آن مؤسسه.

ماده۱۸۸ـ مسئولیت نظارت بر امور کارگاه­ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و انعقاد دیگر قراردادها و مسائل فنی و تخصصی و دیگر موارد بر عهده رئیس کارگاه یا مؤسسه است.

ماده۱۸۹ـ ساعت­ کار و استراحت زندان‌ یان در کارگاه­ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج از مؤسسه با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار، از طرف مسؤول کارگاه یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با هماهنگی رئیس مؤسسه مطابق شیوه نامه مربوط، تعیین و اجرا می‌شود.

ماده۱۹۰ـ رئیس مؤسسه به صورت روزانه یا موردی، خود یا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با سرکشی به محل اشتغال زندان‌ یان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه کار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت می‌کند.کارکنان مؤسسه، بازرسان و ناظران نیز گزارش بازدید را نزد رئیس مؤسسه ارسال می­کنند. وقایع در پرونده زندان‌ ی ثبت و تخلفات زندان‌ یان در شورای انضباطی مطرح می­­گردد.

ماده۱۹۱ـ شورای طبقه‌بندی در صورت ضرورت و وجود امکانات لازم می­تواند با تایید قاضی اجرا نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه ­ آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است را به مرکز مراقبت الکترونیکی واگذار کند. آن مرکز وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند.

ماده۱۹۲ـ استفاده از تخصص زندان‌ یان مانند پزشکان در صورتی که پروانه و مجوزهای قانونی آنان به لحاظ ارتکاب جرم لغو نشده باشد و نیز استفاده از مهارت حرفه­ای و شغلی زندان‌ یان در صورت نیاز مؤسسه و درخواست زندان‌ ی مجاز است و زندان‌ ی به ازای آن از امتیاز، نمره اعتباری و تسهیلات رفاهی و در صورت امکان از دستمزد بهره مند می‌شود. رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی و بیمه حوادث در محیط کار زندان‌ یان الزامی است.

تبصره ـ به­کارگیری زندان‌ یان در امور نگهبانی، انتظامی و اداری مؤسسه یا دیگر دستگاه‌ها ممنوع است.

ماده۱۹۳ـ در اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این فصل حسب مورد نسبت به محبوسان موضوع ماده ۳ قانون پیش ­ گفته که متقاضی کار هستند با قید اولویت نسبت به دیگر زندان‌ یان اجرا می‌شود.

فصل پنجم ـ ارفاق‌های قانونی

مبحث اول ـ مرخصی

ماده۱۹۴ـ در اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه کیفری، مشارکت در برنامه­های اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل یکصد امتیاز از درجه اعتباری لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین‌نامه، پس از اعلام شورای طبقه­بندی ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار ‌شود؛ معیارهای درجه اعتباری در خصوص مرخصی به شرح زیر است:

الف ـ امور انضباطی:

۱ـ رعایت مقررات و امور انضباطی زندان‌ ، هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛

۲ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیش­گیری از تخلفات داخلی، هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛

۳ـ همکاری در کشف مواد مخدر و روان­گردان و اشیای ممنوع، هر ماه حداکثر بیست امتیاز.

ب ـ فعالیت­های مذهبی و قرآنی:

۱ـ شرکت مستمر در نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی، هر ماه حداکثر سی امتیاز؛

۲ـ شرکت در برنامه‌های مربوط به تواشیح، تلاوت، روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر ماه حداکثر سی امتیاز و قبولی در آزمون این دوره‌ها هر دوره سی امتیاز و حفظ قرآن به ازاء هر جزء یکصد امتیاز؛

۳ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام یکصد امتیاز؛

۴ـ شرکت در دوره احکام سطوح یک و دو، هر ماه حداکثر ده امتیاز و قبولی در آزمون به ازای هر سطح سی امتیاز.

پ ـ فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی:

۱ـ همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛

۲ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی و شعرخوانی، حداکثر بیست امتیاز؛

۳ـ شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، هر ماه حداکثر بیست امتیاز؛

۴ـ کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، سی امتیاز؛

۵ ـ شرکت در برنامه­ها و دوره­های تعزیه­خوانی و شاهنامه­خوانی، حداکثر بیست امتیاز.

ت ـ فعالیت­های علمی و تحصیلی:

۱ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی، هر ماه ده امتیاز؛

۲ـ قبولی در هر یک از مقاطع تحصیلی، یکصد امتیاز؛

۳ـ شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان‌ ، حداکثر بیست امتیاز؛

۴ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری، چهل امتیاز؛

۵ ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی، هر ماه سی امتیاز؛

۶ ـ پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه با آزمون یکصد امتیاز و بدون آزمون، پنجاه امتیاز؛

۷ـ فراگیری زبان­های خارجی، به ازای قبولی در هر سطح پنجاه امتیاز.

ث ـ مهارت­های فنی، حرفه­ای و اجتماعی:

۱ـ شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای، هر ماه حداکثر ده امتیاز؛

۲ـ اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای، به ازای هر رشته پنجاه امتیاز؛

۳ـ اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان‌ ، هر ماه حداکثر چهل امتیاز؛

۴ـ شرکت در دوره­ مهارت‌های زندگی، به ازای هر مهارت پنج امتیاز و حداکثر پنجاه امتیاز و اخذ گواهی­های مربوط به ازای هر مهارت ده امتیاز و حداکثر یکصد امتیاز؛

۵ ـ شرکت در جلسات و کلاس­های مشاوره و روان­درمانی، هر ماه حداکثر بیست امتیاز.

ج ـ ترک اعتیاد:

۱ـ حضور در برنامه­ها و دوره­های ترک اعتیاد مانند دوره درمان نگهدارنده با ام.ام.تی و مصرف داروهای آن، به ازای هر ماه ده امتیاز و حداکثر یکصد امتیاز؛

۲ـ همکاری به عنوان آموزش ­ دهنده برنامه آموزش همسانان با تایید بهداری، هر ماه ده امتیاز و حداکثر یکصد امتیاز؛

۳ـ ترک کامل سیگار، یکصد امتیاز؛

۴ـ ترک کامل اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان با تایید بهداری زندان‌ ، یکصد امتیاز.

چ ـ همکاری در اجرای حکم:

۱ـ پرداخت جزای نقدی به ازای هر یک ‌درصد از کل مبلغ ده امتیاز؛

۲ـ اخذ رضایت شاکی حداکثر یکصد امتیاز؛

ح ـ دیگر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این ماده به تشخیص شورای طبقه‌بندی، حداکثر پنجاه امتیاز.

تبصره۱ـ تحصیل امتیازات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای مربوط و تایید رئیس مؤسسه کیفری است.

تبصره۲ـ محکومان مرد دارای شصت سال سن و بالاتر و زن دارای بیش از پنجاه و پنج سال سن، زنان سرپرست خانوار بر اساس گواهی مستند، مادران دارای فرزند کمتر از پانزده سال سن، زندان‌ یان دارای بیماری­های مسری خطرناک یا صعب­العلاج و ایثارگران و ناتوانان با کسب حداقل پنجاه امتیاز با رعایت دیگر شرایط از مرخصی موضوع این ماده بهره­مند می­شوند.

تبصره۳ـ معیارهای مندرج در این ماده در چارچوب تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین‌نامه قابل تکمیل و ارتقا است.

ماده۱۹۵ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک­سوم از میزان مجازات، در صورت کسب درجه اعتباری لازم، با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین‌نامه و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

ماده۱۹۶ـ در موارد بیماری حاد یا فوت همسر یا بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول و یا ازدواج فرزندان‌ ، به تشخیص دادستان و بدون نیاز به کسب درجه اعتباری معین، زندان‌ ی می‌تواند حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده کند. در صورت عجز از فراهم کردن تامین کیفری، اعزام محکوم به مرخصی تحت مراقبت ماموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تعدد هر یک از وقایع فوق مانع از اعطای مجدد مرخصی موضوع این ماده نیست.

ماده۱۹۷ـ رئیس قوه قضاییه می­تواند به مناسبت­های ملی و مذهبی، حداکثر دو بار در سال به زندان‌ یان واجد شرایط مرخصی اعطا کند. سازمان حسب اقتضاء جهت اجرای این ماده، پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می­نماید.

ماده۱۹۸ـ در مواردی که محکوم­ دارای شاکی خصوصی است و به تشخیص دادستان یا قاضی اجرا، اعطای مرخصی ترمیمی می­تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندان‌ ی می­تواند علاوه بر مرخصی مذکور در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ پس از سپردن تامین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده کند. در صورتی که محکوم­ بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک­ نوبت دیگر به مدت هفت روز تمدید می­شود.

تبصره ـ در خصوص محکومان حقوقی که صرفاً در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس هستند، به ‌منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکومٌ‌به ، قاضی اجرا می‌تواند هر سه ‌ماه یک نوبت با اخذ تامین از محکوم‌، حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند. در این صورت مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومٌ­به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرا قابل تمدید است. همچنین برای حضور در جلسه­ دادگاه، به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی را دارند، با اخذ تامین مرخصی اعطا می‌شود تا لزومی به اعزام و بدرقه آن‌ها که موجب اطاله دادرسی است، نباشد.

ماده۱۹۹ـ در اعطای مرخصی، فاصله محل سکونت زندان‌ ی تا محل تحمل کیفر وی به تناسب راه، مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

ماده۲۰۰ـ چنانچه زندان‌ ی در طول دوره محکومیت و به شرط دارا بودن شرایط لازم برای اعطای مرخصی، از مرخصی مواد ۱۹۴و ۱۹۵ این آیین‌نامه بهره­مند نشده باشد، این مرخصی­ها ذخیره می‌شود و در طول دوران محکومیت قابل استفاده است. چنانچه با احتساب مرخصی­های ذخیره و مدت باقی­مانده از حبس، محکومیت خاتمه یافته تلقی شود، زندان‌ ی می­تواند با لحاظ درجه اعتباری مکتسبه و چنانچه به علت قانونی دیگری بازداشت نباشد، بدون تودیع تامین از مرخصی پایان حبس استفاده کند.

ماده۲۰۱ـ در مواردی که تعداد زندان‌ یان یک مؤسسه به حد غیر قابل قبول برسد (بیش از دو برابر ظرفیت اسمی) و همچنین در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه یا شیوع بیماری­های خطرناک مسری و مانند آن، مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی تا رفع حالت ضرورت از سوی رئیس سازمان به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

ماده۲۰۲ـ قاضی اجرا پس از اخذ نظر شورای طبقه‌بندی مبنی بر واجد شرایط بودن زندان‌ ی و با اخذ تامین مناسب، مرخصی اعطا می‌کند. در صورت تمدید مرخصی زندان‌ ی، مراتب با قید فوریت به مؤسسه منعکس می‌شود.

ماده۲۰۳ـ دادستان و قاضی اجرا می ­ توانند خود یا به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی برای زندان‌ یانی که به مرخصی اعزام می‌شوند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه ­ ای به مراجع انتظامی و یا عدم حضور در برخی از اماکن مقرر دارند.

ماده۲۰۴ـ مدت مرخصی زندان‌ ی جزء مدت محکومیت وی محسوب می‌شود.

ماده۲۰۵ـ روزهای غیبت داخل در مدت محکومیت محاسبه نخواهد شد. در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت راجع به اتهام غیبت از مرخصی، ایام غیبت، جزء مدت محکومیت محاسبه می‌شود‌.

ماده۲۰۶ـ چنانچه زندان‌ ی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس مؤسسه مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تامین، دستگیری زندان‌ ی و عودت وی به مؤسسه، به مقام صادرکننده مرخصی گزارش و هم­زمان نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام می‌کند. مقام قضایی نتیجه اقدام‌های مربوط به ضبط تامین و رسیدگی به پرونده غیبت را برای درج در پرونده به مؤسسه اعلام می‌کند.

ماده۲۰۷ـ غیبت زندان‌ ی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت­های اول و دوم و سوم به ترتیب موجب سه ماه و شش ماه و یک سال محرومیت از مرخصی است؛ مگر آن که شورای طبقه‌بندی تنبه وی را احراز کند و دادستان نیز با اعطای مرخصی موافقت نماید.

ماده۲۰۸ـ ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه­آموزی در خارج از مؤسسه، موجب شش­ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم است.

ماده ۲۰۹ـ مرخصی‌های پیش‌بینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست؛ در هر حال جمع مرخصی‌های زندان‌ ی در هر فصل، بیش از یک­ماه، نخواهد بود. اعطای مرخصی به زندان‌ یان شاغل در مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، نباید با توافق­نامه مؤسسه با بخش خصوصی، در تعارض باشد.

مبحث دوم ـ ملاقات

ماده۲۱۰ـ به منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صله‌رحم و رعایت حقوق زندان‌ ی و خانواده او، مؤسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندان‌ ی با همسر، فرزندان‌ ، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر فراهم می­آورد. ملاقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندان‌ ی، به صورت کابینی، به درخواست هر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان یا قاضی اجرا و یا رئیس مؤسسه امکان‌پذیر است.

تبصره۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان نسبت به ایجاد امکان دریافت نوبت ملاقات به صورت الکترونیکی و برابر ضوابط قانونی و برنامه اعلامی هر مؤسسه اقدام می‌نمایند.

تبصره۲ـ به منظور احراز هویت صحیح ضروری است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به امکان مشاهده تصویر و اطلاعات مهم مراجعان شامل سن، نام و نام خانوادگی و مندرج در سامانه ثنا اقدام نماید به نحوی که بدون نیاز به مشاهده اصل کارت شناسایی، امکان هویت سنجی سیستمی وجود داشته باشد.

ماده۲۱۱ـ در صورت ممنوع‏الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن به صورت کتبی توسط مقام قضایی به مؤسسه اعلام می‌شود. رئیس مؤسسه مکلف است اسامی زندان‌ یانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع‏الملاقات بوده‏اند را نزد مرجع قضایی رسیدگی­کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند.

ماده۲۱۲ـ مدت ملاقات زندان‌ یان به صورت ملاقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوری سی تا شصت دقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الکترونیکی (مجازی) پنج تا سی دقیقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئیس مؤسسه تا دو برابر قابل افزایش است.

تبصره ـ شیوه اجرای ملاقات الکترونیکی (مجازی ) بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.

ماده۲۱۳ـ ملاقات عمومی (کابینی) زندان‌ یان به صورت هفتگی است و برنامه زمان­ بندی آن اعم از روز و ساعت به صورت فصلی یا سالانه برای هر مؤسسه مشخص و به تصویب مدیرکل زندان‌ ‌های استان می­رسد.

تبصره۱ـ در صورتی که خانواده یا اقوام زندان‌ ی که از شهرستان­های دیگر به مؤسسه مراجعه می­کنند از برنامه زمانی ملاقات مطلع نباشند، رئیس مؤسسه می­تواند ملاقات خارج از برنامه را اجازه دهد.

تبصره۲ـ در صورت وجود بیماری مسری یا همه­­گیری بیماری‏های گوارشی یا تنفسی، رئیس مؤسسه می‌تواند با نظر واحد بهداشت و درمان و موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان ملاقات حضوری و خصوصی را به صورت موقت تا زمان عادی شدن شرایط متوقف کند.

ماده۲۱۴ـ به جز ملاقات عمومی که برای همه زندان‌ یان یکسان است، دیگر اقسام ملاقات در چارچوب این آیین‌نـامه به صورت تشویقی اعطا می‌شود و زندان‌ یانی که ضمن رعایت حسن اخلاق و رفتا ر، در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مؤسسه از جمله اشتغال، حرفه‏آموزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری لازم، از این امتیاز برخوردار می‌شوند.

ماده۲۱۵ـ به درخواست زندان‌ ی و موافقت همسر و خانواده وی و تایید مؤسسه، ملاقات خصوصی با خانواده شامل والدین یا همسر و فرزندان‌ با رعایت موازین شرعی و امنیتی در مکان خاصی انجام می‌گیرد که به این منظور اختصاص یافته و دارای امکانات لازم است.

ماده۲۱۶ـ ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندان‌ ی با ارائه وکالت­نامه رسمی به رئیس مؤسسه یا مسؤول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود. در صورت ممنوع‌الملاقات بودن زندان‌ ی، ملاقات با نظر و دستور مقام قضایی مربوط خواهد بود. همچنین تنظیم قرارداد وکالت به تقاضای زندان‌ ی با دستور رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد. سازمان مکلف است با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکانی فراهم آورد تا تنظیم و امضاء قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی، برای زندان‌ یان، از طریق سامانه خدمات الکترونیکی قضایی، انجام شود‌.

تبصره۱ـ ملاقات محکومان امنیتی و کلیه متهمان با وکلای خود، منوط به تایید قرارداد وکالت توسط مرجع قضایی مربوط است‌.

تبصره۲ـ در صورت موافقت مدیرکل زندان‌ ‌های استان و با نظر رئیس مؤسسه، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه می­توانند با هزینه خود دفتری جهت ملاقات وکلا با موکلان خود احداث و تجهیز کنند.

ماده۲۱۷ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ملاقات نماینده سیاسی کنسولی و یا حافظ منافع با زندان‌ یان دارای تابعیت خارجی، توسط وزارت امور خارجه به دادستانی کل کشور اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود.

ماده۲۱۸ـ ملاقات زندان‌ ی مربوط به جرایم علیه امنیت که دارای تابعیت خارجی است، با حضور یک نفر از کارکنان مؤسسه و آشنا به زبان زندان‌ ی صورت می­گیرد و در غیر این صورت ملاقات با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام می‌شود مگر آن­که مکالمه­ به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را بر خلاف مقررات تشخیص دهد، فوری به ملاقات پایان می‌دهد و موضوع را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند . در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی بر عهده سازمان است.

تبصره ـ اجرای حکم این ماده نسبت به تبعه خارجی که پرونده اتهامی وی منجر به صدور حکم قطعی نشده است، منوط به اخذ نظر قاضی رسیدگی­کننده است.

ماده۲۱۹ـ سالن انتظار برای‌ استقرار ملاقات‌کنندگان باید به دوربین مداربسته، محل تحویل امانات، سرویس بهداشتی، تجهیزات تهویه و گرمایشی و سرمایشی مناسب، فروشگاه و دیگر امکانات رفاهی مجهز باشد و ملاقات‌کنندگان از مسیر مخصوص به محل ملاقات هدایت شوند.

ماده۲۲۰ـ پرداخت وجه نقد به زندان‌ ی توسط ملاقات­کننده یا هر فرد دیگر تنها باید از طریق واریز به حساب وی انجام شود و کارکنان مؤسسه به هیچ وجه مجاز به دریافت وجه برای پرداخت آن به زندان‌ ی و یا واریز به حساب وی نیستند.

ماده۲۲۱ـ تبادل نامه یا هر شیء دیگر بین زندان‌ ی و ملاقات­کننده ممنوع است و در صورت عدم رعایت، مامور ملاقات به محض اطلاع، ضمن جلوگیری از ادامه ملاقات و توقیف اشیای مذکور، مراتب را با تنظیم صورت‌مجلس به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت مجرمانه بودن نگهداری، حمل یا تبادل اشیای مذکور، مراتب به مرجع قضایی گزارش می‌شود و در غیر این صورت، در پایان ملاقات به ملاقات­کننده مسترد می‌شود. وسایل یا اشیای مجاز برای تحویل به زندان‌ ی یا ملاقات­کننده، با تایید رئیس و نظارت کارکنان مؤسسه، در داخل مؤسسه و مکانی خارج از محل ملاقات تحویل و رسید اخذ می‌شود.

ماده۲۲۲ـ ر ئیس مؤسسه موجبات ملاقات حضوری اعضا ی خانواده با زندان‌ ی بستری­شده در مراکز درمانی مؤسسه یا خارج از آن را با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و با نظر مرکز درمانی و پزشک معالج فراهم می‌آورد. در جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه یک و حبس ابد حدی، جرایم اقتصادی دارای مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرایم علیه امنیت، آدم‏ربایی، سرقت­های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان­گردان و اسیدپاشی، ملاقات منوط به اخذ موافقت دادستان یا رئیس دادگاه بخش مربوط است . همچنین رعایت مقررات این فصل در خصوص تحویل وسایل یا اشیاء به زندان‌ ی موضوع این ماده یا ملاقات­کننده با وی الزامی است.

مبحث سوم ـ ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسلات و شکایات زندان‌ ی

ماده۲۲۳ـ رئیس مؤسسه با همکاری شرکت مخابرات و مرکز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگانی هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام می‌کند تا زندان‌ ی بتواند بر اساس میزان امتیاز رفاهی مکتسبه و با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه با خانواده، بستگان و وکیل خود تماس برقرار کند. این خطوط ارتباطی باید به نحوی تنظیم شود که در ابتدا و انتهای مکالمه تلفنی، مکان تماس به مخاطب اعلام شود.

ماده۲۲۴ـ ضوابط نحوه دسترسی، استفاده و برقراری تماس تلفنی زندان‌ یان بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود. مؤسسه موظف است دسترسی زندان‌ یان را از طریق تلفن به بخش­های نظارتی از قبیل مدیرکل، رؤسای ادارات بازرسی، حفاظت و اطلاعات زندان‌ ‌های استان، رئیس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمی سازمان برقرار کند.

ماده۲۲۵ـ چنانچه گزارش و شکایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی یا هر گونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن از داخل مؤسسه نسبت به شکات یا مقام­های قضایی و یا هر فرد دیگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آن، زندان‌ ی متخلف علاوه بر معرفی به مرجع قضایی، به مدت دو ماه از حق تماس تلفنی محروم می‌شود و در صورت تکرار، علاوه بر محرومیت از تماس تلفنی برای مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محرومیت نیز ارتباط وی با بیرون از طریق تماس تلفنی، به حداکثر دو خط تلفن از بستگان و یک نوبت در هفته محدود خواهد شد. تکرار تخلف برای نوبت سوم موجب محرومیت دائم از تماس تلفنی تا پایان مدت تحمل محکومیت است مگر آن که قاضی اجرا پس از گذشت حداقل یک سال از شروع محرومیت در نوبت سوم، با احراز تنبّه زندان‌ ی، تماس تلفنی با بستگان را با لحاظ محدودیت مقرر برای نوبت دوم تخلف، بلامانع تشخیص دهد.

ماده۲۲۶ـ ارتباط تلفنی زندان‌ ی تنها از طریق تلفن عمومی انجام می‌شود و زندان‌ ی مجاز به استفاده از تلفن همراه نیست. چنانچه ماموران و کارکنان مؤسسه تلفن همراه در اختیار زندان‌ ی قرار دهند، حسب مورد تحت پیگرد انضباطی، اداری یا قضایی قرار می­گیرند.

ماده۲۲۷ـ چنانچه زندان‌ ی از ملاقات ممنوع­ نشده باشد­ می‌تواند هر هفته دو نامه به بستگان، دوستان، وکیل خود و مقام­های قضایی و در هر ماه یک نامه به مقام­های رسمی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی بنویسد. نامه‌های مذکور با حضور مسؤول قسمت ارسال نامه‌ها، به امضاء و اثر انگشت زندان‌ ی رسیده و پس از گواهی مسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور و پس از ثبت ارسال می‌شود. در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه، ارسال نامه مازاد بر حد نصاب فوق بلامانع است. زندان‌ ی که از ملاقات ممنوع است می‌تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده، به خانواده و وکیل رسمی خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تایید مقام قضایی ارسال کند.

تبصره۱ـ لوایح و درخواست‌های مربوط به پرونده قضایی زندان‌ ی از شمول این محدودیت­ها خارج است و مؤسسه باید امکان ارسال این مکاتبات را به هر تعداد فراهم کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان شرایطی را فراهم می‌کند که لوایح و درخواست‌های زندان‌ ی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه هوشمند برخط به مراجع قضایی مربوط واصل و در سوابق زندان‌ ی ثبت شود. نحوه پاسخگویی و انعکاس نتیجه نیز با رعایت سلسله مراتب اداری مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

تبصره۲ـ رئیس مؤسسه نامه ­ های متضمن امر مهم که اطلاع مقام­های قضایی یا امنیتی از آن ضروری است را با قید فوریت و به منظور اقدام مقتضی برای مراجع قضایی یا امنیتی مربوط ارسال می‌کند و یا جهت اقدام نسبت به این نامه­ها هماهنگی لازم را با این مراجع به عمل می­آورد.

ماده۲۲۸ـ نامه‌های متضمن مطالب خلاف عفت عمومی یا اخلاق حسنه، الفاظ رکیک، مستهجن و همچنین عبارات متضمن عناوین مجرمانه از قبیل تهدید، توهین یا افترا و یا موجب هتک حرمت اشخاص، عرض حال‌‌های ناموجه و مکرر درباره موضوع­هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آن‌ها صرفاً به منظور مزاحمت باشد، به دستور رئیس مؤسسه توقیف و از ارسال آن‌ها خودداری می‌شود و نویسنده نامه حسب مورد تحت پیگرد انضباطی یا قضایی قرار می‌گیرد.

ماده۲۲۹ـ متن نامه‌ زندان‌ یان باید با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسی نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جریان پرونده مربوط به نویسنده نامه مرتبط باشد.

ماده۲۳۰ـ نامه‌های به زبان غیر فارسی اتباع خارجی به طریق مقتضی ترجمه و در صورت بلامانع بودن ارسال آن به مقصد، در این خصوص اقدام می‌شود. ترجمه این نامه­ها تحت مدیریت مدیرکل زندان‌ ‌های استان انجام و یک نسخه از تصویر نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداری می‌شود.

ماده۲۳۱ـ نامه­های زندان‌ یان تبعه بیگانه خطاب به نماینده سیاسی و کنسولی دولت خود یا حافظ منافع آن از طریق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلی و از طریق اداره کل زندان‌ ‌‌های استان ارسال می‌شود.

ماده۲۳۲ـ مرسوله‌هایی که توسط پست برای زندان‌ یان ارسال می‌شود، به وسیله ماموران مجرب و مورد وثوق مؤسسه تحویل گرفته و در مکانی مجهز به دوربین، بازدید و در صورت عدم ممنوعیت به زندان‌ ی تحویل می‌شود. چنانچه مرسوله‌ از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب می‌شود، مرسوله ارسالی توقیف و مراتب به مرجع قضایی صلاحیت‌دار گزارش می‌شود و چنانچه نگهداری آن جرم نیست، ولی نگهداری آن‌ها در داخل مؤسسه ممنوع باشد، نزد فرستنده عودت می‌شود و یا جزء اموال زندان‌ ی محسوب و تا زمان آزادی وی نگهداری می‌شود.

بخش چهارم ـ اجرای حکم

فصل اول ـ نحوه اجرای مجازات

ماده۲۳۳ـ در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرا باید نوع جرم یا جرایم ارتکابی، میزان محکومیت حبس و سایر مجازات­ها، نوع و ارزش مال موضوع محکومیت مالی یا رد مال ناشی از جرم، میزان دقیق مبلغ دیه، دستور صریح مبنی بر بازداشت محکوم مالی، دستور صریح مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس و مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، میزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ایام بازداشت قبلی، و تاریخ آزادی را به طور دقیق به مؤسسه اعلام کند. چنانچه رئیس مؤسسه به هر طریقی از مواردی مانند عدم احتساب ایام بازداشت قبلی اطلاع حاصل کند، بلافاصله مراتب را به قاضی اجرا اعلام می‌کند.

ماده۲۳۴ـ به منظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایت­ها و ارفاق‌های قانونی، مراجع قضایی در برگ بازداشت یا برگ اعلام محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هر گونه تغییرات در وضعیت قضایی زندان‌ یان را به مؤسسه منعکس می‌کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تامین زیرساخت­های فنی لازم، امکان دسترسی به آراء و تغییرات ایجاد شده در پرونده زندان‌ یان را برای مؤسسه‌‌های کیفری فراهم می‌کند. سازمان نیز با به­روز رسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندان‌ یان، خطای انسانی را به حداقل می‌رساند و امکان گزارش­گیری لازم جهت اعمال تاسیسات حقوقی و شناسایی زندان‌ یان واجد شرایط بهره‌مندی از ارفاق‌های قانونی را به نحو هوشمند فراهم می‌کند.

ماده۲۳۵ـ چنانچه محکوم­ پیش از صدور حکم قطعی به جزای نقدی یا شلاق تعزیری به دلیل اتهام یا اتهام‌های مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، این مدت بر اساس مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر می‌شود. در صورت متعدد بودن مجازات‌ها، روزهای بازداشت قبلی به ترتیب در مورد حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود.

ماده۲۳۶ـ چنانچه در اعلام محکومیت قطعی به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محکومیت دیگری مانند رد مال، دیه، جزای نقدی یا شلاق نیز ذکر شده باشد، واحد امور قضایی در اجرای ماده ۲۵۶ این آیین نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صریح قضایی مؤسسه پس از اتمام حبس مکلف به آزاد کردن محکوم است مگر آن که مقام قضایی مربوط دستور صریح بر ادامه بازداشت یا تحویل زندان‌ ی به دیگر مراجع را صادر کند.

ماده۲۳۷ـ در اجرای مجازات جزای نقدی، قاضی اجرا مکلف است ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرای مجازات اعمال کند و هرگاه اجرای این مجازات به طرق مذکور ممکن نشود، در صورت تبدیل این مجازات به حبس، مراتب را جهت اجرا به مؤسسه اعلام کند. در این صورت هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازت حبس باشد، بازداشت مذکور از تاریخ اتمام حبس آغاز می‌شود.

ماده۲۳۸ـ چنانچه زندان‌ ی به صورت توامان دارای دو محکومیت به حبس حدی و تعزیری لازم­الاجرا باشد، ابتدا حبس حدی اجرا می‌شود و چنانچه اجرای حبس حدی با مانعی مانند پذیرش اعاده دادرسی مواجه شود و یا به هر علت دیگر اعم از صدور قرار یا حکم برائت، اجرای آن منتفی شود، از تاریخ ابلاغ محکومیت لازم‌الاجرای تعزیری به زندان‌ ، اجرای حبس تعزیری آغاز می‌شود. در صورت رفع مانع موقت، اجرای حبس تعزیری متوقف و حبس حدی اجرا می‌شود.

تبصره ـ موضوع فوق در خصوص محکومیت‌های تعزیری متعدد (که قابل ادغام نباشد) نیز قابل تسری است؛ لیکن در صورت رفع مانع موقت حبس تعزیری اول، موجبی برای توقف محکومیت تعزیری در حال اجرا، نمی‌باشد.

ماده۲۳۹ـ در صورت اعلام محکومیت‌های کیفری متعدد، رئیس مؤسسه ضمن اعلام به قاضی اجرا، محکومیت‌های حبس را به ترتیب تاریخ ابلاغ اجرا می‌کند و تا پیش از اجرای کامل حکم اولیه، محکومیت بعدی قابل اجرا نیست. چنانچه در اجرای قانون محکومیت‌های متعدد تجمیع شود، مطابق همان حکم اقدام می‌شود. روزهای بازداشت قبلی مربوط به هر قرار تامین کیفری فقط در محکومیت ناظر به همان پرونده لحاظ می‌شود.

ماده۲۴۰ـ هرگاه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب روزهای بازداشت قبلی مراتب را به بازداشتگاه اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. در هر حال با اتمام یا استهلاک مجازات مذکور، رئیس مؤسسه مکلف است چنانچه فرد به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری نسبت به آزادی وی اقدام و نتیجه را به مقام قضایی مربوط اعلام ­ کند. در خصوص دیگر محکومیت‌های غیر قطعی به مجازات­های حد، قصاص، دیه، تبعید، اقامت اجباری و طرد از کشور و همچنین محکومیت به رد مال ناشی از جرم که با ادامه بازداشت مستهلک نمی‌شود، در صورتی که متهم همچنان به لحاظ قرار تامین کیفری در بازداشت باشد، در بازداشت باقی می­ماند و مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه طبق ماده ۲۴۵ این آیین‌نـامه اقدام می‌کند.

تبصره ـ چنانچه مقام قضایی که پرونده متهم تحت نظر اوست، حکم غیر قطعی متهم را به مؤسسه، اعلام ننماید و دسترسی به این حکم از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی دادگستری نیز برای رئیس مؤسسه امکان‌پذیر نباشد، رئیس مؤسسه مکلف است پس از اطلاع، در اسرع وقت در این خصوص از مرجع قضایی مربوط استعلام نموده و نسبت به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده۲۴۱ـ چنانچه محکوم در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مؤسسه باشد و محکومیت جدید وی شامل حبس یا جزای نقدی که قابلیت اجرا دارد به مؤسسه ابلاغ شود، از زمان ابلاغ ابتدا محکومیت حبس و جزای نقدی بدل از حبس اجرا می‌شود و پس از پایان این محکومیت، زندان‌ ی بابت رد مال یا اجرای محکومیت مالی در حبس باقی می­ماند.

ماده۲۴۲ـ از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و هر روز بیست و چهار ساعت است لیکن هر یک از روزهای ورود و آزادی محکوم، یک روز حبس کامل محسوب می‌شود.

ماده۲۴۳ـ مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه در پایان هر ماه اسامی زندان‌ یانی را که تحت قرار تامین کیفری و یا تنها به علت محکومیت مالی به طور غیر متعارف و برای مدت طولانی در مؤسسه به سر می‌برند را در سامانه برخط مربوط به وضعیت زندان‌ یان بارگذاری می‌کند و ضمن اعلام مراتب به قاضی اجرا، به منظور ارائه مساعدت لازم به زندان‌ ی و جلب رضایت شاکی یا محکومٌ­له، از طریق مددکاران قضایی و اجتماعی پیگیری لازم را حسب مورد برای معرفی آنان به تشکل‌های مردم­نهاد، مراکز صلح و سازش و خیرین به عمل می‌آورد. همچنین مسؤول واحد مذکور در صورت مشاهده هرگونه حکم یا قرار نامتناسب منجر به بازداشت غیر ضروری و یا هر گونه دستور قضایی مغایر با سیاست‌‌های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی و یا مصوبات شورای طبقه‌بندی مؤسسه، مراتب را فوراً از طریق سلسله مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان منعکس می‌کند.

فصل دوم ـ انتقال، جابه­جایی، اعزام و بدرقه زندان‌ ی

ماده۲۴۴ـ در صورتی که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی از سوی قاضی اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطای نیابت قضایی جداگانه برای هر پرونده یا یک نیابت که کلیه محکومیت‌ها ذکر شده باشد، محکوم برای تحمل حبس یا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل می‌شود مگر آن­که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی و اطلاع قاضی اجرا، به نزدیک­ترین مؤسسه به محل اقامت خود منتقل می‌شود. چنانچه رئیس مؤسسه نیز پس از بررسی و صحت سنجی ادعای زندان‌ ی تشخیص دهد که محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم است، پس از اطلاع رسانی به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضی اجرا ارسال می‌کند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضایی مقصد یا رئیس مؤسسه مقصد، محل اقامت زندان‌ ی را حوزه قضایی دیگری تشخیص دهد، ملزم به پذیرش زندان‌ ی و انجام فرایند انتقال مجدد وی است.

تبصره ـ چنانچه محکومِ متقاضی انتقال، در مرخصی باشد، ضرورتی به انتقال تحت­الحفظ نیست و صدور نیابت قضایی و ارسال تصویر اوراق پرونده زندان‌ ی به محل اجرای حکم و مؤسسه مقصد از طریق سامانه کفایت می‌کند. در این حالت مؤسسه مقصد باید وصول سوابق و پذیرش محکوم را به مؤسسه مبدا گزارش کند.

ماده۲۴۵ـ مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمی­تواند به دلیل نبود ظرفیت، از پذیرش زندان‌ ی در محل اقامتش امتناع کند. چنانچه ظرفیت نگهداری مؤسسه بیش از حد اضطرار باشد و یا در موارد اضطراری نظیر زلزله، آتش‌سوزی، ابتلای زندان‌ ی به بیماری­ واگیردار و حاد که پذیرش زندان‌ ی در آن مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخیص رئیس مؤسسه و با تایید دادگاه صادر‌کننده حکم، زندان‌ ی در نزدیک­ترین مؤسسه به محل اقامتش نگهداری می‌شود.

ماده۲۴۶ـ در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با انتقال محکوم به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضایی دیگر، تمامی اختیارات قاضی اجرا به شرح مقرر در ماده ۴۸۹ قانون یادشده و دیگر مقررات مربوط، بر عهده قاضی اجرای محل اجرای حکم است.

ماده۲۴۷ـ اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکومان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع ذی‌ربط و مرخصی ­ های تحت ­ الحفظ در صورت امکان در داخل حوزه­های قضایی شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضایی تا تامین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده ناحیه انتظامی شهرستان و دیگر ضابطان مربوط باید در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به موقع زندان‌ یان با مسؤولان مؤسسه هماهنگی لازم را داشته باشند.

تبصره ـ اعزام زندان‌ یان دارای حالت خطرناک و مرتکبان جرایم مهم از قبیل جرایم علیه امنیت کشور، مرتکبان جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس تعزیری درجه یک یا حبس ابد حدی است و مرتکبان سرقت‌های مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم­ربایی، قاچاق عمده مواد مخدر که از اهمیت و حساسیت ویژه ‌ ای برخوردار است با رعایت ملاحظات امنیتی و با همکاری نیروی انتظامی و دیگر ضابطان انجام می‌شود.

ماده۲۴۸ـ در صورت اعزام یا انتقال زندان‌ ی به خارج از حوزه قضایی، دستور مذکور نزد مرجع انتظامی یا دیگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نیز برای مؤسسه ارسال می‌شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زندان‌ ی کنند. هزینه انتقال توسط دادگستری مبدا پرداخت می‌شود. انتقال و اعزام زندان‌ یان بین دو حوزه قضایی توسط ماموران نیروی انتظامی انجام می‌شود. اعزام و بدرقه زندان‌ ی زن در داخل حوزه یا خارج از آن باید با همراهی حداقل یک مامور زن انجام شود.

ماده۲۴۹ـ رئیس سازمان و فرمانده نیروی انتظامی توافق­ها و هماهنگی­های لازم را برای اعزام و بدرقه به‌موقع زندان‌ یان به عمل خواهند آورد و هر یک نماینده­ای با اختیارات تام­ را برای هماهنگی در این امور و دیگر امور مشترک مانند تشخیص هویت و انگشت­نگاری تعیین خواهند کرد.

ماده۲۵۰ـ رئیس مؤسسه هر گونه انتقال یا اعزام زندان‌ ی به مؤسسه یا حوزه­های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد به قاضی اجرا یا مرجع قضایی مربوط اطلاع می‌دهد. مرجع قضایی احضارکننده پس از رفع نیاز باید زندان‌ ی را به مؤسسه عودت نماید و در غیر این صورت مراتب از طریق مؤسسه به مرجع بازداشت‌کننده اعلام می‌شود.

تبصره ـ احضار و اعزام زندان‌ یان جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه یک یا حبس ابد حدی، جرایم امنیتی، جرایم اقتصادی، آدم‏ربایی، سرقت­های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان­گردان و اسیدپاشی از سوی مراجع قضایی، منوط به هماهنگی با دادستان یا مرجع قضایی بازداشت­کننده است.

ماده۲۵۱ـ در راستای افزایش ضریب امنیتی و جلوگیری از فرار زندان‌ ی حین اعزام و انتقال وی به خارج از مؤسسه، اقدام­ها و تدابیر حفاظتی لازم حسب مورد توسط ماموران اعزام و بدرقه یگان حفاظت مؤسسه یا دیگر ضابطین انجام می‌گیرد. استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال به بیرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروری و یا برای متهمان و زندان‌ یان مربوط به جرایم خشن به تشخیص توامان رئیس یا معاون مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت. مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پایان هر ماه به نظر قاضی اجرا (ناظر زندان‌ ) می‌رسد.

ماده۲۵۲ـ در مواقع حضور زندان‌ ی نزد مرجع قضایی یا دیگر مراجع، مامور اعزام و بدرقه نیز حضور خواهد داشت مگر آن­که مقام قضایی دستور دیگری در این خصوص صادر کند. همچنین باز کردن دستبند زندان‌ ی به دستور مقام قضایی است و در صورتی که دستور خروج مامور از اتاق صادر شود مراتب در صورت‌جلسه درج می‌شود.

ماده۲۵۳ـ انتقال و اعزام زندان‌ ی توسط مامور بدرقه به محلی غیر از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانین و مقررات حاکم می­تواند به پیگرد کیفری، انضباطی یا انتظامی مامور مراقب منجر شود.

ماده۲۵۴ـ سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت بهره­مندی از ظرفیت­های قانونی در برقراری ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس، با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی هماهنگی و همکاری لازم را به عمل می­آورند. مدیران کل زندان‌ ‌ها، مؤسسه‌های مجهز به امکانات ویدئوکنفرانس را به رئیس کل دادگستری اعلام می­کنند. مقام­های قضایی در مواردی که حضور زندان‌ ی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندان‌ ی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام می‌کنند. در این موارد صورت­جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندان‌ ی، توسط مؤسسه تایید و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.

فصل سوم ـ آزادی زندان‌ ی

ماده۲۵۵ـ نامه آزادی زندان‌ ی باید از سوی مرجع قضایی ­صلاحیت‌دار صادر شود و متضمن مشخصات کامل زندان‌ ی، شماره و تاریخ قرار بازداشت و برگ اعلام محکومیت، مشخصات دادنامه قطعی و امضاء و مهر مقام مؤسسه ارسال شود. با وصول این نامه، مؤسسه باید بدون فاصله زمانی نسبت به انجام مراحل اداری از جمله تصفیه حساب زندان‌ ی با بخش­های مختلف اقدام و وی را در موعد مقرر آزاد کند مگر آن­که موجب قانونی دیگری برای نگه­داشتن فرد وجود داشته باشد. زندان‌ ی تا حد امکان باید پیش از غروب آفتاب آزاد شود.

تبصره ـ چنانچه در هنگام آزادی، زندان‌ ی بنابر دلایلی مانند مرخصی، بستری در مرکز درمانی خارج از مؤسسه یا تحویل سایر مراجع بوده و در مؤسسه حضور نداشته باشد، مؤسسه مکلف به آزاد نمودن وی در سامانه بوده و مراتب به مرجع مربوط اعلام می‌شود‌.

ماده۲۵۶ـ واحد امور قضایی مؤسسه ده روز پیش از پایان مدت محکومیت زندان‌ ی، پرونده را به دقت بررسی و در صورت نیاز، با استعلام از مرجع قضایی مربوط، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند تا محکوم بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. برگ آزادی زندان‌ ی توسط رئیس مؤسسه یا مسؤول واجد صلاحیت در واحد امور قضایی امضا می‌شود.

ماده۲۵۷ـ در خصوص زندان‌ ی دارای تابعیت خارجی که به اخراج از کشور محکوم شده است و همچنین در مورد کسانی که به تبعید یا اقامت اجباری در محل یا محل­های معین محکوم شده‌اند، قاضی اجرا ضمن اعلام محکومیت، دستور قضایی لازم را به صراحت صادر می‌کند و ذکر عبارات کلی نظیر «تبعید» یا «طرد از کشور» در دستور قضایی، تکلیفی را متوجه مؤسسه نمی‌کند. مؤسسه باید حداقل ده روز پیش از پایان مدت حبس، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام کند. نیروی انتظامی مکلف است مطابق دستور مرجع قضایی، محکوم را تحویل گرفته و بدرقه کند. مقام قضایی رونوشتی از دستور خود را نزد مؤسسه ارسال می‌کند. چنانچه ضابطان دادگستری در موعد مقرر جهت تحویل محکوم مراجعه نکنند، مؤسسه بلافاصله موضوع را حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌کند. در هر صورت ادامه بازداشت فرد بدون دستور مقام قضایی ممنوع است و زندان‌ ی باید آزاد شود.

ماده۲۵۸ـ مراتب آزادی زندان‌ ی با درج ساعت و تاریخ آن باید با امضای رئیس مؤسسه حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت حسب مورد نزد قاضی اجرا یا مرجع قضایی بازداشت­کننده ارسال شود.

ماده۲۵۹ـ مؤسسه مکلف است هنگام آزادی زندان‌ ی تمام وسایل، لوازم شخصی، اشیای قیمتی، اسناد مالی و غیر مالی وی را با اخذ رسید یا صورت­جلسه تحویل دهد. زندان‌ ی نیز مکلف است وسایل و لوازم متعلق به مؤسسه را مسترد کند.

ماده۲۶۰ـ رئیس مؤسسه در صورت عدم دسترسی به زندان‌ ی، اموال به جا مانده از وی را با اخذ رسید به بستگان وی تحویل می‌دهد و در صورت عدم امکان تحویل، مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادستان اعلام می‌کند.

بخش پنجم ـ کانون­های اصلاح و تربیت

ماده ۲۶۱ـ در اجرای مواد ۵۲۵ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و به منظور اصلاح، تربیت، آماده ‌ سازی جهت بازگشت به جامعه، جامعه ­ پذیری، رشد فردی، توانمندسازی و حمایت از افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته و مطابق قانون و بر اساس تصمیم، قرار یا حکم مقام قضایی باید به کانون اصلاح و تربیت سپرده شوند، در مراکز استان ­ ها و به تناسب نیاز و ضرورت در دیگر مناطق کشور، کانون اصلاح و تربیت به پیشنهاد رئیس سازمان و با تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده۲۶۲ـ علاوه بر رعایت اصول مذکور در ماده ۲ این آیین‌نـامه، به ویژه اصل عدم تبعیض، رعایت اصل مصالح و منافع عالی و اصل بقاء و رشد افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در تمام تصمیمات و اقدام‌های مربوط به آن‌ها در سازمان و کانون الزامی است. کانون نیز مکلف است در راستای اصل مشارکت، ضمن توجه به دیدگاه­های مددجویان، زمینه مشارکت آن‌ها را در تصمیمات و برنامه‌های مرتبط فراهم کند.

تبصره ـ در اجرای اصل رعایت مصالح و منافع عالی، تمام تصمیمات و اقدامات تنبیهی و محدود‌کننده باید قابلیت بازبینی و تعدیل داشته باشد.

ماده۲۶۳ـ کانون از دو قسمت دختران و پسران تشکیل می‌شود و هر قسمت شامل بخش پذیرش و تشخیص و بخش خوابگاه برای اطفال، نوجوانان و جوانان (افراد بالای هجده سال تمام شمسی) است.

ماده۲۶۴ـ در جذب و تامین نیرو برای کانون، علاوه بر شرایط عمومی استخدام، در نظر گرفتن موارد زیر نیز ضروری است:

الف ـ هوش، سرعت عمل، توان تصمیم ­ گیری و حل مساله، مهارت ­ های ارتباطی؛

ب ـ دارا بودن حداقل سی سال سن و الزاماً متاهل؛

پ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی؛

ت ـ علاقه به کار با کودک و نوجوان؛

ث ـ برخورداری از توانایی‌های جسمی و روانی لازم؛

ج ـ ویژگی ­ های شخصیتی متناسب مانند آستانه تحمل بالا.

ماده۲۶۵ـ کارکنان داوطلب اشتغال در کانون پس از تایید صلاحیت و موفقیت در گذراندن دوره خدمت آزمایشی زیر نظر مقام مسؤول، حداقل پنج سال به صورت ثابت در کانون به کارگمارده خواهند شد.

ماده۲۶۶ـ تعداد کارکنان کانون متناسب با تعداد مددجویان و به تشخیص سازمان است و تخصص و رشته تحصیلی آنان بر اساس وظایف شغلی­شان تعیین می‌شود. استفاده از نیروهای وظیفه در رابطه با امور مددجویان ممنوع است.

ماده۲۶۷ـ با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان و رفع نیازهای حرفه ­ ای آنان، سازمان دوره ­ های آموزشی مناسب از قبیل روان­شناسی و مهارت­های ارتباط با کودک و نوجوان، حقوق کودک و نوجوان و مقررات مرتبط را برای کارکنان کانون در ابتدا و ضمن خدمت طراحی و اجرا می‌کند.

ماده۲۶۸ـ سازمان باید با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات به مددجویان، انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، بهبود ساختار، مدیریت و بودجه، نظارت و ارزیابی در کانون‌‌های اصلاح وتربیت، برنامه ریزی و اقدام کند.

ماده۲۶۹ـ رئیس کانون با مشارکت خانواده، متخصصان، مقام­های قضایی و در صورت ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم ­ نهاد، خیرین، وکلای داوطلب و دیگر اشخاصی که به تشخیص رئیس کانون می ‌ توانند در حل و فصل مشکلات و ارتقاء سلامت جسمی و روانی مددجویان مؤثر باشند، زمینه حل و فصل مشکلات مددجو از قبیل امور رفتاری، قضایی، تحصیلی و درمانی و همچنین زمینه اخذ رضایت شاکی و آزادی مددجو را فراهم می‌کند.

فصل اول ـ طبقه‌بندی و نگهداری

ماده۲۷۰ـ افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی دارند، حتی اگر در زمان رسیدگی و صدور حکم بیش از این میزان سن داشته باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تنها در کانون پذیرش و نگهداری می‌شوند و به هر حال افراد بالای هجده سال در بخش جوانان کانون نگهداری خواهند شد.

تبصره ـ مددجویان دارای بیش از بیست و سه سال سن، به جز در مواردی که به نگهداری در کانون محکوم شده‌اند، در هر حال باید حسب مورد به اندرزگاه جوانان در بازداشتگاه یا ندامتگاه عمومی منتقل شوند.

ماده۲۷۱ـ در مواردی که طبق قوانین و مقررات حاکم، نگهداری فرد در کانون مجاز نباشد، رئیس کانون حسب مورد مراتب را کتبی به قاضی صادرکننده قرار یا قاضی اجرا اعلام می‌کند. در صورت عدم تجدید نظر در تصمیم قضایی، رئیس کانون ضمن اجرای حکم، با قید فوریت و از طریق اداره کل زندان‌ ‌های استان، مراتب را برای پیگیری به رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان اعلام می‌کند.

ماده۲۷۲ـ مددجو پس از ورود بدون فاصله زمانی به بخش پذیرش و تشخیص منتقل و برای وی پرونده‌‌های لازم تشکیل می‌شود. انتقال مددجو به خوابگاه با تائید پزشک و موافقت رئیس کانون است و در صورت عدم تائید پزشک، مددجو در همان بخش پذیرش و تشخیص حداکثر به مدت پانزده روز نگهداری می‌شود و سپس به خوابگاه عمومی منتقل می‌شود. در مواردی که تنها یک مددجو در بخش تشخیص باشد، حداکثر مدت نگهداری در این بخش پنج روز است‌. در موارد خاص، نگهداری مددجو در بخش‌‌های دیگر با تشخیص پزشک و موافقت رئیس کانون بدون مانع است.

ماده۲۷۳ـ بخش خوابگاه، محل استقرار، استراحت و نگهداری مددجویان است و به چهار قسمت نگهداری کودکان زیر پانزده سال تمام شمسی، نوجوانان دارای سن پانزده تا هجده سال تمام شمسی، جوانان دارای سن بیش از هجده سال تمام شمسی و اتاق‌های امن تفکیک می‌شود.

تبصره۱ـ اتاق‌‌های امن، به‌منظور نگهداری مددجو جدا از دیگران در مواقع اضطراری و بروز حالت خطرناک در هر کانون ایجاد می‌گردد‌. اتاق امن محلی مناسب و ایمن در کانون با پوشش نرم و فاقد شیشه و اشیای خطرناک و در نزدیک ­ ترین فاصله با دفتر مسؤول امور خوابگاه ­ ها است که تحت نظارت مستقیم و مداوم مربیان است.

تبصره۲ـ مددجویان در صورت امکان بر اساس منشاء یا علت اصلی ارتکاب جرم نیز تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.

ماده۲۷۴ـ نگهداری مددجویان در بخش ­ های مختلف کانون باید به نحوی باشد که افراد دارای سن بیش از هجده سال تمام شمسی، در ساعات هواخوری یا در زمان استفاده از امکانات آموزشی و ورزشی با دیگر گروه‌های سنی ارتباط نداشته باشند.

ماده۲۷۵ ـ مددجوی دارای سن کمتر از پانزده سال تمام شمسی، پس از پذیرش به خوابگاه منتقل و در مواردی که بخش کودکان فاقد خوابگاه است، در محل جداگانه به نحو ویژه و مطلوب نگهداری می‌شود.

ماده۲۷۶ـ مددجوی متهم تا زمان صدور حکم قطعی از مددجویان محکوم تفکیک و حسب مورد در بخش مربوط، به نحو جدا نگهداری می‌شود.

ماده۲۷۷ـ مسؤول واحد امور قضایی طی سه روز اول اقامت مددجو در بخش تشخیص، وی را با حقوق و وظایف خود در کانون بر اساس قوانین، مقررات و آیین‌نـامه آشنا می‌کند. حقوق و وظایف مددجویان دارای شرایط خاص مانند افراد کم­توان، بی ­ سواد، غیر ایرانی و یا افرادی که به زبانی غیر از زبان رسمی یا محلی تکلم می ­ کنند، به روش مناسب تفهیم می‌شود.

ماده۲۷۸ـ در بخش تشخیص از کلیه مددجویان با استفاده از روش­های نوین و مناسب و شیوه­های مدرن مانند روش­های الکترونیک و زیست­سنجی (بیومتریک) با حفظ کرامت آنان عکس­برداری و ثبت مشخصات به عمل می­آید. این اطلاعات فقط در سامانه‌های سازمان و قوه قضاییه ذخیره و استفاده می‌شود.

ماده۲۷۹ـ در صورت وجود سابقه یا زمینه بیماری، کانون سوابق پزشکی مددجو را از خانواده یا مراکز پزشکی درخواست می‌کند. بر اساس تشخیص پزشک کانون، مددجو به ­ صورت مجزا (ایزوله) در درمانگاه تحت درمان قرار می‌گیرد و یا با رعایت مقررات این آیین‌نـامه به مراکز درمانی خارج از کانون منتقل می‌شود.

ماده۲۸۰ـ مددجو توسط روان ­ شناس کانون از حیث وضعیت سلامت روان، هوش، ویژگی ­ های شخصیتی و اختلالات احتمالی مورد مصاحبه، ارزیابی و آزمون قرار می‌گیرد و نتایج حاصل، در پرونده شخصیت وی ثبت می‌شود تا در برنامه‌ریزی و مدیریت رفتار وی لحاظ شود. آزمون ­ های روان ­ شناختی مناسب از قبیل آزمون ‌ های شخصیتی، سلامت روان، سنجش هوش، رغبت­سنجی و ارزیابی خطر، توسط سازمان تهیه و به کانون­ها ارائه می‌شود.

ماده۲۸۱ـ مددکار اجتماعی ظرف بیست و چهار ساعت از ورود مددجو، وی را مورد ارزیابی و مصاحبه قرار می‌دهد و او را برای سازگاری در شرایط جدید و استفاده از امکانات کانون آماده می ­ سازد. نتایج ارزیابی در پرونده شخصیت ثبت می‌شود. در این مدت مددکار اجتماعی ارتباط مددجو با والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی وی را برقرار و اطلاعات لازم از جمله علت دستگیری، نحوه، تاریخ، مکان، زمان ملاقات و نحوه تماس را به آنان ارائه می‌کند. در صورت عدم حضور مددکار، وظیفه اطلاع رسانی به خانواده بر عهده مسؤول واحد امور قضایی است.

ماده۲۸۲ـ کارشناس اصلاح و تربیت پس از بررسی پرونده شخصیت مددجو و در صورت ضرورت مصاحبه با وی و مشاوره با روان­شناس و مددکار، برنامه‌های مناسب آموزشی، تحصیلی، فرهنگی، ورزشی، فنی و حرفه ‌ ای و غیره را به رئیس کانون پیشنهاد می‌دهد.

ماده۲۸۳ـ سازمان در صورت امکان، کانون­های اصلاح و تربیت را به نحوی طراحی می‌کند که هر مددجو خوابگاه مستقل با امکانات لازم در اختیار داشته باشد و در هر صورت حداکثر تعداد مددجو در خوابگاه ‌ های جمعی بیست نفر است. این تعداد به تشخیص رئیس کانون و در نظر گرفتن شرایط، قابل تغییر است.

ماده۲۸۴ـ مسؤول امور خوابگاه­ها بر اساس اطلاعات پرونده مددجو و تصمیم­های شورای طبقه‌بندی، خوابگاه هر مددجو را تعیین می‌کند. در خصوص مددجویان ناتوان و با شرایط خاص از قبیل مبتلایان به اختلال‌های هویت جنسیتی، روانی یا رشدی، شورای طبقه‌بندی محل اسکان را تعیین می‌کند.

ماده۲۸۵ـ چنانچه بخشی از مؤسسه به کانون و یا نگهداری برای افراد زیر هجده سال تمام شمسی اختصاص داده شده باشد و یا در موردی که کانون در مجاورت مؤسسه مستقر باشد، علاوه بر رعایت الزام‌ها و تکالیف مربوط به کانون، شرایط زیر نیز باید رعایت شود:

الف ـ مجزا بودن کامل افراد زیر هجده سال از بزرگسالان با استفاده از روش­هایی مانند طراحی ساختمان، زمان‌بندی فعالیت­ها و بهره­گیری از مکان­های مشترک به نحوی که ارتباط کلامی یا دیداری میان آنان امکان‌پذیر نباشد؛

ب ـ تفکیک برنامه‌های بازاجتماعی شدن افراد زیر هجده سال از بزرگسالان؛

پ ـ تفکیک کارکنان بخش نگهداری افراد زیر هجده سال از بزرگسالان.

ماده۲۸۶ـ استفاده از سیم­خاردار، سلاح، برجک و مراقبت نظامی باید محدود و غیر محسوس باشد. حمل، نگهداری و استفاده از سلاح توسط کارکنان در داخل کانون ممنوع است.

فصل دوم ـ مدیریت رفتار و رسیدگی به تخلفات

مبحث اول ـ مدیریت رفتار

ماده۲۸۷ـ به منظور تقویت رفتارهای متعارف اجتماعی مددجویان، رئیس کانون با تهیه و اجرای طرح ‌ های مناسب و استاندارد بر مبنای نظام تشویق و پاداش، فرصت ­ های لازم را برای تصمیم ­ گیری در امور شخصی، مشارکت و مسؤولیت ­ پذیری فراهم می­آورد و جزوه­ها و راهنمایی­هایی که مفهوم و چگونگی اجرای برنامه‌های موضوع این ماده را توضیح می‌دهد تهیه و در اختیار مددجویان و کارکنان قرار می‌دهد.

ماده۲۸۸ـ رئیس کانون به منظور کاهش و حذف رفتارهای نامناسب مددجویان، باید از روش ­ های ارتباط مؤثر مانند مذاکره و حل تعارض استفاده کند.

ماده۲۸۹ـ علاوه بر ایجاد امکان تحصیل رسمی، کانون باید امکان آموزش ­ های فنی و حرفه ­ ای و کارآموزی را برای مددجویان فراهم سازد. برنامه‌های آموزش فنی و حرفه ­ ای باید مطابق استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توسط گروه ­ های آن سازمان اجرا و گواهی ‌ نامه ‌ های مربوط نیز از سوی این مراجع و بدون ذکر عنوان کانون صادر شود. نوع رشته ­ های فنی و حرفه‌ای باید به گونه‌ای انتخاب شود که در هنگام بازگشت به جامعه کاریابی آنان را با حداقل سرمایه ­ گذاری و در کوتاه ‌ ترین مدت فراهم آورد و تا حد امکان با ویژگی ­ های شغلی رایج در جامعه متناسب باشد تا مددجو بتواند برای موقعیت ‌ های شغلی در جامعه آماده شود.

ماده۲۹۰ـ در مواردی که مددجو در میانه سال تحصیلی از کانون خارج می‌شود، آموزش و پرورش مکلف به پذیرش دانش ­ آموز در واحد آموزشی نزدیک محل اقامت وی است و کانون پیگیری لازم را در این خصوص به عمل می ‌ آورد.

ماده۲۹۱ـ کارآموزی باید در کارگاه ­ های آموزشی و حرفه ­ آموزی کانون و در محیطی ایمن و متناسب با شرایط سنی و جسمی مددجو انجام گیرد. این کارگاه ­ ها با رعایت قوانین و مقررات کار و استانداردهای بهداشت حرفه ­ ای اداره می‌شود.

مبحث دوم ـ رسیدگی به تخلفات

ماده۲۹۲ـ در صورت ارتکاب تخلفات مقرر در این آیین‌نـامه از سوی مددجویان کانون، موضوع در شورای انضباطی مطرح می‌شود و در صورت لزوم یکی از اقدامات اصلاحی و تربیتی یا تنبیهات انضباطی زیر اعمال می‌گردد.

الف ـ تذکر؛

ب ـ ارجاع به مشاور؛

پ ـ توبیخ شفاهی؛

ت ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

ث ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

ج ـ الزام به مشارکت در خدمات و نظافت عمومی در کانون؛

چ ـ محدودیت در استفاده از تلویزیون حداکثر به مدت سه روز؛

ح ـ محدودیت در فعالیت ­ های تفریحی یا ورزشی از قبیل استفاده از سینما، استخر، سالن‌های ورزشی یا اعزام به اردو حداکثر سه نوبت؛

خ ـ محدودیت در ملاقات خصوصی و حضوری حداکثر به مدت یک هفته؛

د ـ محدودیت در تماس تلفنی حداکثر تا یک هفته؛

ذ ـ تعویق اعطای مرخصی حداکثر تا یک ماه؛

ر ـ عدم پیشنهاد عفو یا آزادی مشروط حداکثر تا دو ماه؛

ز ـ در صورت شمول ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد به دادگاه اطفال و نوجوانان برای جابه ­ جایی محل نگهداری در همان قسمت کانون؛

ماده۲۹۳ـ در صورتی که هر یک از رفتارهای مددجو علاوه بر تخلف انضباطی دارای وصف کیفری باشد، ضمن تصمیم ­ گیری در خصوص اقدام انضباطی، مراتب توسط رئیس کانون به قاضی اجرا، به منظور اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود.

ماده۲۹۴ـ در صورت ارتکاب تخلف در روزهای تعطیل و عدم دسترسی به قاضی اجرا، رئیس کانون تدبیر لازم را اتخاذ می‌کند.

ماده۲۹۵ـ استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به شرح مقرر در این آیین‌نـامه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود. کارکنان کانون باید برای کنترل مددجویان و به­کارگیری ابزارهای محدودکننده، آموزش­های لازم را دیده باشند و رئیس کانون باید از کم خطر بودن این ابزارها و مهارت کارکنان در استفاده از آن‌ها اطمینان حاصل کند.

فصل سوم ـ برنامه‌های بازاجتماعی

مبحث اول ـ بهداشت، درمان و سلامت روان

ماده۲۹۶ـ واحد بهداشت و درمان باید با ارزیابی و معاینه دوره ­ ای سلامت، نیازهای بالقوه و بالفعل بهداشتی و درمانی مددجویان را مشخص و فرایند رشد آنان را پایش کند و در صورت تشخیص هر گونه بیماری جسمی یا روانی، سوء مصرف مواد یا دیگر وضعیت ­ هایی که ممکن است مانع پذیرش مددجو در جامعه شود یا آن را به تاخیر اندازد، برای درمان آن اقدام کند.

ماده۲۹۷ـ چنانچه از نظر پزشک کانون، اقدام‌های تشخیصی و درمانی در واحد بهداشت و درمان امکان‌پذیر نباشد، مددجو به مرکز مناسب خارج از کانون منتقل می‌شود. در این صورت پزشک کانون مکلف است مراتب را به رئیس بخش گزارش کند و رئیس بخش نیز موظف به پیگیری موضوع از زمان اعزام تا بازگشت مددجو است. ترتیب و چگونگی اعزام، اعلام موضوع به مقام قضایی، اخذ و ارائه مجوزها و مراقبت از مددجو در دوره انتقال بر عهده رئیس کانون است.

تبصره ـ در موارد فوریت، به درخواست پزشک و دستور رئیس کانون یا جانشین وی، مددجو بلافاصله به مراکز خارج از کانون اعزام و مراتب به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.

ماده۲۹۸ـ والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی و یا هر فرد تعیین شده توسط مددجو حق دارد به شیوه مطمئن و در هر زمان از سلامت مددجو مطلع شود و رئیس کانون موارد بیماری، انتقال، بستری در مراکز درمانی یا هر گونه تغییری در وضعیت مددجو را حداکثر ظرف دوازده ساعت به افراد مذکور اطلاع می‌دهد.

ماده۲۹۹ـ مددجوی بی ­ سواد، کم­توان، مبتلا به اختلال­های شناختی یا مشکلات یادگیری باید از آموزش ‌ های ویژه و متناسب برخوردار باشد.

ماده۳۰۰ـ واحد بهداشت و درمان با بهره­گیری از خدمات تخصصی روان ­ شناسی و روان ­ پزشکی ارزیابی اولیه و نظام‌یافته، تشخیص و درمان مسائل مربوط به سلامت روان و ثبت تغییرات رفتاری مددجویان را در مدت اقامت آنان بر عهده دارد و موظف است مددجو را پس از ترخیص و از طریق مرکز مراقبت­ به مراکز خدمات اجتماعی خارج از مؤسسه یا دیگر مراکز درمانی مرتبط ارجاع ­دهد و ادامه درمان را پیگیری کند.

ماده ۳۰۱ـ در مواردی که درمان مددجوی مبتلا به اختلال شدید روانی در خارج از کانون امکان‌پذیر باشد، در صورت لزوم و پس از گزارش روان­شناس یا روان­پزشک به بخش ­ های درمانی خارج از کانون منتقل می‌شود.

ماده۳۰۲ـ گزارش­های متضمن رفتارهای پرخاش­گرانه، خودزنی، اقدام یا تهدید به خودکشی بلافاصله توسط روان‌شناس یا روان­پزشک کانون بررسی می‌شود و اقدام و مداخله لازم به عمل می­آید و نتیجه ضمن ثبت در سامانه الکترونیکی سلامت، به مدیرکل زندان‌ ‌های استان اعلام می‌شود. مدیر کل زندان‌ ‌های استان به صورت فصلی گزارش تحلیلی اقدام‌های موضوع این ماده را به معاونت سلامت و اصلاح و تربیت سازمان اعلام می‌کند.

ماده۳۰۳ـ مدیر کانون امکان برقراری جلسات مشاوره فردی، گروهی، خانوادگی، گروه­درمانی و هر نوع مداخله مورد نیاز روان­شناسان مجرب را با رویکرد حمایتی و هدایتی و برای حل تعارض‌های فردی و خانوادگی فراهم می‌آورد.

ماده۳۰۴ـ مدیر کانون گزارش ­ های روان­شناسی و روان­پزشکی واحد بهداشت و درمان را که ممکن است در فرایند تصمیم ‌ گیری قضایی مددجویان مؤثر باشد، برای مرجع قضایی مربوط ارسال می‌کند.

ماده۳۰۵ـ مدیر کانون و مسؤول واحد امور قضایی مکلفند در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی از تمام ظرفیت­های قانونی برای تقلیل مدت نگهداری مددجو در کانون و یا خروج او از کانون و همچنین برخورداری مددجو از دیگر ارفاق‌های قانونی استفاده کنند.

ماده۳۰۶ـ مدیر کانون می ­ تواند به منظور پیش ­ گیری و درمان اعتیاد از گروه ­ ها و سازمان ­ های غیر دولتی داوطلب از جمله گروه ­ های خودیار و همسان با رعایت شرایط و ارزیابی صلاحیت کمک گیرد.

ماده۳۰۷ـ مدیر کانون مکلف است از طریق مراجع مربوط برای اخذ اوراق سجلی و هویتی مددجویان یا کودکان فاقد اوراق هویتی اقدام کند.

مبحث دوم ـ حریم خصوصی و ارتباط با جامعه

ماده۳۰۸ـ محل و نحوه ملاقات مددجو متناسب با سن آن‌ها و در صورت اقتضا ممکن است متفاوت از بزرگسالان باشد.

ماده۳۰۹ـ به منظور تسهیل ارتباط مددجو با خانواده یا در مواردی که مصالح وی اقتضا کند، انتقال وی از یک کانون به کانون دیگر مطابق مقررات انجام می‌شود.

ماده۳۱۰ـ احترام به حریم خصوصی مددجو و حمایت از وی در کانون الزامی است و اطلاعات مددجو باید محرمانه بماند.

مبحث سوم ـ خدمات پس از خروج

ماده۳۱۱ـ واحد امور قضایی کانون هر هفته فهرست مددجویان در معرض ترخیص را استخراج و به مرکز مراقبت­ ارسال می‌کند.

ماده۳۱۲ـ مرکز مراقبت به منظور تسهیل و تکمیل فرایند بازپروری، جامعه­پذیری، تثبیت وضعیت مددجو و رفع مشکلات وی از قبیل ارتباط با خانواده و جامعه، ادامه تحصیل و تکمیل آموزش، ادامه درمان اعتیاد و خدمات سلامت روان، اسکان، تامین هزینه ­ های سفر، تهیه اسناد سجلی و هویتی، تامین هزینه ­ ها و امکانات زندگی و اشتغال مددجو اقدام‌های زیر را به عمل می­آورد:

الف ـ معرفی به سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل‌های مردم­نهاد جهت رفع نیازهای مددجو و خانواده وی و ارائه خدمات و بسته­های حمایتی؛

ب ـ هم ­ فکری و همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی مربوط جهت رفع مشکلات مددجو و آماده ‌ سازی وی برای زندگی در جامعه؛

پ ـ اطلاع از وضعیت مددجو پس از آزادی، از طریق ارتباط مستقیم و منظم مددکاران اجتماعی مرکز مراقبت با وی یا خانواده وی؛

ت ـ پیگیری و مشارکت در ایجاد و راه‌اندازی مراکز اسکان موقت با همکاری سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف، شهرداری­ها و دیگر نهادهای حمایت­کننده؛

ث ـ مشارکت در ارزیابی اولیه و طراحی برنامه بازپروری و اجرای آن از ابتدای ورود مددجو به کانون؛

ج ـ پیگیری از نهادهای دولتی و صنفی جهت اخذ اسناد سجلی و هویتی و دیگر مجوزها.

تبصره ـ در مورد مددجویانی که بدون برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی ترخیص می‌شوند، خدمات مذکور در این ماده در اولین فرصت و با رعایت اولویت ارائه می‌شود.

ماده۳۱۳ـ مددکار مسؤول پرونده مددجو پیش از ترخیص، خانواده را مطلع و از آنان دعوت می‌کند به هنگام ترخیص در کانون حاضر باشند. چنانچه به هر دلیل خانواده به هنگام ترخیص حضور نداشت، مددکار از طریق مرکز مراقبت برای انتقال مطمئن و سالم مددجو به منزل و خانواده وی اقدام می‌کند.

تبصره ـ مرکز مراقبت باید برای چنین مواردی امکانات و بودجه­هایی را آماده و در دسترس داشته باشد.

فصل چهارم ـ بازرسی، پایش و رسیدگی به شکایات

ماده۳۱۴ـ هر مددجو باید فرصت و امکان ارائه درخواست، شکایت و اعتراض خود را بدون محدودیت و در صورت امکان به صورت محرمانه و الکترونیکی به رئیس کانون، نمایندگان وی، مدیر کل زندان‌ ‌های استان، بازرسان کانون و مقام­های قضایی و نظارتی مربوط، داشته باشد و از نتایج آن ظرف بیست روز کاری مطلع شود. مددجویان باید به طریق مقتضی از این فرایند آگاه شوند.

ماده۳۱۵ـ واحدهای امور قضایی و بازرسی مؤسسه، باید همه وقت و به روش ­ های مختلف از جمله از طریق کیوسک الکترونیکی و تماس تلفنی، شکایات شفاهی و کتبی مددجویان را جمع ­ آوری، رسیدگی و نتیجه را منعکس کنند. شکایت شفاهی در صورت­مجلس درج می‌شود.

ماده۳۱۶ـ مددجو می­تواند در تنظیم و پیگیری درخواست یا شکایت خود، از اعضای خانواده، مشاور حقوقی و سازمان ‌ های غیر دولتی مرتبط که در دسترس باشند، به نحو مقتضی کمک بخواهد.

ماده۳۱۷ـ مددجو می­تواند آزادانه و بدون هر گونه مانعی با بازرسان و مقام­هایی که برای بازدید مراجعه می ‌ کنند، صحبت کند.

ماده۳۱۸ـ رئیس کانون باید روزانه از تمامی بخش ­ های کانون بازدید کند و حداقل هفته‌ای یک بار با مددجویان متقاضی و خانواده­های آنان ملاقات حضوری داشته باشد و به درخواست‌های آنان رسیدگی کند.

ماده۳۱۹ـ کارکنان کانون هر گونه سوء استفاده، آزار، تخلف یا تعدی نسبت به مددجویان را بلافاصله و به صورت کتبی به مقام مافوق خود یا مقام­های ذی ­ صلاح گزارش می­کنند و رئیس کانون در صورت احراز مورد، مراتب را به مراجع قضایی گزارش می‌کند.

ماده۳۲۰ـ اعزام و انتقال مددجو به مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوط، مراکز درمانی، تربیتی و آموزشی و مرخصی‌های تحت‌الحفظ بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام می‌شود، به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان است. مامور اعزام و بدرقه دختران باید از بین بانوان باشد و یا حداقل یکی از کارکنان زن آنان را همراهی کند. به هنگام اعزام، مددجو باید پوشش مناسبی داشته باشد به نحوی که سلامت و شخصیت آنان را تامین کند. استفاده از دستبند در موارد یاد شده برای مددجو، به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس کانون، مجاز نیست‌.

ماده۳۲۱ـ اطلاعات، سوابق و آمار جرایم، ویژگی ­ های جمعیت­شناختی، روان­ شناختی و پزشکی مددجویان به صورت مرتب جمع ­ آوری و توسط واحد آمار و رایانه دسته­بندی، نگهداری و به نهادهای مربوط گزارش می‌شود و در صورت نیاز، بدون افشای هویت آنان در اختیار مراکز علمی و پژوهشی قرار می‌گیرد.

ماده۳۲۲ـ کانون حقوق و وظایف مددجویان را در قالب کتابچه­ای تدوین و در بدو ورود در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در صورت لزوم، این حقوق به نحو مقتضی به مددجو­ تفهیم می‌شود.

ماده۳۲۳ـ معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان، دستورالعمل ویژه مراقبت از مددجویان را با رویکرد ارتقای سطح اخلاقی، حفظ کرامت و سلامت آنان و نیز اتخاذ تدابیر پیش ­ گیرانه از انحراف­ مددجویان و آزاررسانی به آن‌ها را تدوین و جهت اجرای آن اقدام می‌کند.

ماده۳۲۴ـ در موارد سکوت این بخش از آیین‌نـامه، قواعد کلی آیین‌نامه حاکم است.

بخش ششم ـ متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه­های نظامی

ماده۳۲۵ـ وظایف و اختیاراتی که برای دادستان یا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مقرر شده است، در مورد مؤسسه‌‌های کیفری نظامی بر عهده دادستان نظامی یا قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی است.

تبصره ـ منظور از نظامی، افراد مصرح در بندهای «الف» تا «ح» ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است.

ماده۳۲۶ـ متهم و محکوم نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان در مؤسسه‌‌های کیفری، جدای از دیگر زندان‌ یان نگهداری می‌شوند.

ماده۳۲۷ـ در مراکز استان‌هایی که فاقد مؤسسه‌‌های کیفری نظامی هستند و یا ظرفیت پذیرش مناسب و کافی ندارند، متهمان و محکومان در بند اختصاصی نظامیان و جدای از دیگر زندان‌ یان نگهداری می‌شوند.

ماده۳۲۸ـ محکومان غیر نظامی دادگاه­های نظامی جهت تحمل محکومیت حبس به مؤسسه‌‌های کیفری عمومی معرفی می‌شوند.

ماده۳۲۹ـ افرادی که محکومیت حبس آنان به اخراج از خدمت منجر شود یا به تبع احکام دادگاه ­ ها و یا تصمیم کمیسیون ­ های داخلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج شوند، به دستور قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی برای تحمل کیفر حبس به مؤسسه عمومی معرفی می‌شوند.

ماده۳۳۰ـ متهمان و محکومان بر اساس جنس، نوع عضویت شامل پایور و وظیفه، درجه و رتبه شامل کارمند، درجه­دار و افسر تا حد امکان سابقه، نوع جرم، شخصیت و میزان محکومیت، تفکیک و طبقه‌بندی می‌شوند.

ماده۳۳۱ـ برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در مؤسسه‌‌های کیفری ویژه نظامیان علاوه بر برنامه‌های عمومی، شامل برنامه‌های آموزشی نظری در جهت بالا بردن توان رزمی و روحیه سربازی و دانش نظامی متهمان و محکومان نیز می‌باشد. یگان­های نظامی و انتظامی در اجرای برنامه‌های آموزشی با مؤسسه مربوط همکاری می‌کنند.

ماده۳۳۲ـ در صورت ضرورت مداوای متهمان و محکومان نظامی در مراکز درمانی خارج از مؤسسه، اولویت با مراکز درمانی نظامی و انتظامی است. این مراکز مکلف به درمان رایگان افراد معرفی شده می‌باشند.

ماده۳۳۳ـ محصلان مراکز نظامی و انتظامی با کمتر از هجده سال سن که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند، در صورت داشتن قرار منجر به بازداشت یا حکم محکومیت، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

ماده۳۳۴ـ متهمان و محکومان نظامی دیگر مراجع قضایی که به مؤسسه منتقل می‌شوند، تابع مقررات این فصل هستند.

ماده۳۳۵ـ نحوه نگهداری متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه­های نظامی به موجب مواد این فصل است. در موارد سکوت، مطابق دیگر مقررات این آیین‌نـامه اقدام می‌شود.

بخش هفتم ـ دیگر مقررات

ماده۳۳۶ـ رعایت مفاد آیین‌نـامه برای تمام کارکنان سازمان و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان الزامی است و در صورت وجود دلیل و شواهدی بر نقض مقررات آن یا احتمال تخلف از این مقررات، موضوع باید به مقام­های مافوق یا سازمان و دیگر مراجع دارای­صلاحیت گزارش شود.

ماده۳۳۷ـ سازمان در راستای کاهش وابستگی به بودجه عمومی و جبران خسارات وارده به بیت المال در اثر ارتکاب جرم و اجرای مجازات حبس و به منظور افزایش کمیت و کیفیت خدمات زندان‌ ‌بانی و ایجاد زیرساخت­های جدید، با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، امکان اخذ هزینه­های جاری مؤسسه‌‌های کیفری را از دیگر بخش‌ها و منابع مالی از جمله جبران قسمتی از هزینه‌ها توسط محکومان پس از آزادی، فراهم می‌کند.

ماده۳۳۸ـ سازمان آمارها و اطلاعات زیر را به نحو توصیفی و تحلیلی تهیه و در فواصل زمانی تعیین‌شده به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور گزارش می‌کند:

الف ـ گزارش سالانه شامل:

۱ـ آمار مقایسه­ای وضعیت بخش­های مختلف سازمان از حیث سرانه­ها و شاخص­های استاندارد زندان‌ و زندان‌ ‌بانی؛

۲ـ فراوانی مربوط به انواع جرایم، قرارها، احکام و آمار تعداد متهمان و محکومان از حیث تعداد، سن، جنس، تابعیت، اقامتگاه، سوء سابقه و دیگر مشخصه­ها؛

۳ـ آمار مربوط به وضعیت محکومان به قصاص و اعدام؛

۴ـ عملکرد مؤسسه‌‌های کیفری از حیث حرفه­آموزی، اشتغال، مراقبت­های پس از خروج، بهداشت و درمان و تعامل و بهره­مندی از ظرفیت شورای حل اختلاف، تشکل‌های مردم نهاد و کارآفرینان بخش خصوصی؛

۵ ـ آمار رتبه‌بندی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور از حیث شاخص‌های مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ ‌ها.

ب ـ گزارش­ فصلی شامل:

۱ـ فراوانی مربوط به انواع جرایم، قرارها، احکام، و آمار تعداد متهمان و محکومان از حیث تعداد، سن، جنس، تابعیت، اقامتگاه و سوء سابقه و دیگر مشخصه ­ ها؛

۲ـ آمار محکومان بهره­مند از مرخصی و مرتکبان غیبت از مرخصی؛

۳ـ آمار وضعیت محکومان مالی؛

۴ـ آمار محکومان بهره­مند از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، پذیرش توبه، آزادی مشروط، آزادی تحت سامانه الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات و بهره­مندی از نظام نیمه آزادی؛

۵ ـ آمار وضعیت متهمان تحت قرار؛

۶ ـ عملکرد شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ ؛

۷ـ آمار بازدید قضات از مؤسسه‌‌های کیفری؛

۸ ـ آمار زندان‌ یان مربوط به جرایم علیه امنیت و زندان‌ یان نظامی و وضعیت بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی و تعداد متهمان و محکومان مربوط؛

۹ـ آمار عملکرد و مصوبات شوراهای طبقه‌بندی و نتایج حاصل­شده در مراجع قضایی؛

۱۰ـ آمار مربوط به ظرفیت پذیرش مؤسسه‌‌های کیفری.

پ ـ گزارش­ ماهانه شامل:

۱ـ آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت زندان‌ یان دارای بیماری­های مسری یا صعب‌العلاج و آمار خودکشی، خود‌زنی، فوت و قتل در موسسه کیفری؛

۲ـ آمار قرارها و احکام نامتناسب منجر به بازداشت­های غیر ضروری؛

۳ـ آمار ورودی و خروجی انواع مؤسسه‌‌های کیفری و مدت ماندگاری متهمان؛

۴ـ بازداشت‌های منتهی به برائت یا منع تعقیب.

ماده۳۳۹ـ در راستای رسالت ملی پیش­گیری از وقوع جرم، سازمان حداقل به طور سالانه، اطلاعات و آمارهای توصیفی و تحلیلی متناسب را تهیه و در اختیار حوزه ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی پیش­گیری از وقوع جرم، وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.

ماده۳۴۰ـ سازمان به منظور ارزیابی عملکرد مسؤولان و کارکنان مؤسسه‌‌های تابعه، مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندان‌ یان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، تفهیم حقوق و تکالیف زندان‌ یان، نتایج اعلام نظر برخط زندان‌ یان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه، نسبت به راه‌اندازی«سامانه جامع ارزیابی عملکرد مسؤولان و کارکنان» اقدام می‌ نماید. این سامانه باید قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی را برای کارکنان داشته و امکان دسترسی سلسله مراتب سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه را فراهم آورد. نتایج ارزیابی این سامانه باید در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد، محوریت داشته باشد. دستورالعمل اجرای این ماده ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه توسط «معاونت توسعه، مدیریت و منابع سازمان» تهیه و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

ماده۳۴۱ـ دستورالعمل­های موضوع این آیین‌نـامه به شرح زیر، ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن آن، تدوین و به تصویب رئیس سازمان می­رسد:

الف ـ دستورالعمل «تشکیل و به‌کارگیری سامانه اقدامات حمایتی و نحوه استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی» به پیشنهاد معاونت­ سلامت، اصلاح و تربیت و معاونت توسعه مدیریت و منابع با همکاری دفتر حفاظت و اطلاعات سازمان؛

ب ـ دستورالعمل «نحوه محاسبه و اعمال امتیاز رفاهی و نمره اعتباری بر اساس پرونده رفتاری زندان‌ یان» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان؛

پ ـ دستورالعمل «اشتغال زندان‌ یان و نظام انگیزشی برای مشارکت فعال بخش خصوصی و کارکنان مؤسسه» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان؛

ت ـ دستورالعمل «ارتقاء سامانه‌های نظارتی، مخابراتی و الکترونیکی مؤسسه‌های کیفری» به پیشنهاد دفتر حفاظت و اطلاعات و دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان؛

ث ـ دستورالعمل« سامانه جامع ارزیابی عملکرد مسؤولان و کارکنان سازمان » به پیشنهاد معاونت توسعه، مدیریت و منابع و دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان ؛

ماده۳۴۲ـ این آیین‌نـامه مشتمل بر سیصد و چهل و دو ماده، در تاریخ‌ ۲۰/۲/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و آیین‌نـامه اجرایی سازمان زندان‌ ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷ و دیگر آیین‌نـامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر ملغی است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

خدمات الکترونیک