آنچه در نوبت بعداز ظهر سی و هفتمین نشست هیات عمومی گذشت


سی و هفتمین نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور شروع به کار کرد. در ابتدا انتخاب هیات رییسه جلسه انجام و دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای اصفهان به عنوان رئیس، دکتر حسین تفویضی و دکتر یوسف رضایی مفرد به عنوان نظار،
و وکیل زهرا برومند به عنوان منشی در جایگاه قرار گرفتند.
در این نشست عملکرد شش ماهه اتحادیه توسط رئیس اسکودا دکتر جعفر کوشا مطرح و به استماع حاضرین رسید. همچنین پیشنهاد ایجاد کلینیک سلامت توسط المیرا گرشاسبی مطرح شد. در پایان دقایقی به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
ادامه دستور کار نشست به روز پنج شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۰ موکول شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

خدمات الکترونیک