آغاز همکاری‌های مشترک کانون وکلای دادگستری گیلان و خانه فرهنگ گیلان


جلسه کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان با اعضای خانه فرهنگ گیلان در سالن کنفرانس کانون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، اعضای حاضر در این جلسه بر ضرورت توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی و هنری و هم‌اندیشی و هم‌کنشی نهادهای اجتماعی در حوزه فرهنگ وهنر تاکید، و به ترسیم چشم انداز فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی دو نهاد کانون وکلای دادگستری و خانه فرهنگ پرداختند.

همچنین در این جلسه مقررشد؛ پیش نویس تفاهم نامه‌ای جهت هم‌افزایی این دو نهاد در امور فرهنگی و هنری تهیه و پس از توافقات اولیه و تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان و هیات مدیره خانه فرهنگ، بطور رسمی امضا و مبادله شود.

خدمات الکترونیک