آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در جلسه  قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، آیا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده است؟ گفت:  همانطور که اعلام شد پرونده‌ای تشکیل شده و این پرونده در ارتباط با دو فرزند ایشان مطرح است.

پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به محض اینکه این پرونده اقتضای اطلاع رسانی پیدا کند، اطلاع رسانی می شود.

خدمات الکترونیک