آخرین تغییرات در تقویم رسمی کشور؛ روزی به نام وکیل در دولت حسن روحانی ثبت نشد

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور در دولت حسن روحانی، علیرغم وعده ۴ سال پیش رییس جمهور روزی به نام وکیل در تقویم رسمی کشور اضافه نشد.

بر اساس متن منتشر شده از جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آخرین تغییرات در بخش مناسبت های تقویم رسمی کشور در دولت حسن روحانی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین مناسبت های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۴۲۴۹ /دش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.

علیرغم آن که بر اساس تصویر این مصوبه روز ۸ اسفند هر سال به عنوان روز «حمایت از بیماران نادر» نامگذاری شده است، لیکن در این مصوبه خبری از نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز «وکیل» یا «استقلال وکیل» نیست.

لازم به ذکر است دکتر حسن روحانی که دارای پروانه وکالت از کانون وکلای مرکز می باشد، در جشن استقلال کانون وکلای مرکز در سال ۹۶ وعده داده بود تا نسبت به درج روز هفت اسفند به عنوان روز وکیل اقدام کند؛ وعده ای که بیش از ۴ سال از عمر آن گذشته و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می دهد قرار نیست دولت دوازدهم در این زمینه اقدامی انجام دهد.

وکلاپرس

خدمات الکترونیک