«طرح پژوهشی بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان»

از آذرماه سال ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری گیلان تصمیم بر انجام پژوهشی پیرامون «بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان» گرفت که به دلیل پیدایش و اشاعه ویروس کرونا، این پژوهش به مدت چند ماه به تعویق افتاد.
پروسه عملیاتی این پژوهش از بهار ۹۹ آغاز و از چند روش جهت جمع آوری پرسشنامه این کار پژوهشی استفاده شد.
ابتدا با اخذ لیست وکلا و کارآموزان از کانون وکلای دادگستری گیلان و مراجعه حضوری پرسشگران به وکلا این پژوهش عملیاتی شد و تعدادی از پرسشنامه ها از این طریق تکمیل شد.
به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین سهولت دسترسی به وکلا، از ظرفیت فضای مجازی نیز استفاده شد که بسیاری از پرسشنامه ها از طریق شبکه های مجازی از سوی وکلای کانون وکلا تکمیل و ارسال شد.
یکی از روش های مؤثر در تکمیل این پرسشنامه ها ارسال پیامک از طریق پنل پیامکی کانون وکلای دادگستری به وکلا بود که در نهایت با استفاده از تمامی ظرفیت های مذکور، تعداد ۵۸۷ پرسشنامه از سوی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان تکمیل شد.
پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی وضعیت رضایتمندی شغلی وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان» بانمونه ۵۸۷ نفری در سطح استان گیلان در بهار و تابستان ۱۳۹۹ انجام پذیرفت.

دانلود فایل پژوهش 🔽🔽🔽

New category

pdf

Document (1)ن

Size: 217.93 KB
Hits : 27
Date added: 1399-12-22