نامه معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت به ریاست اداره اماکن فرماندهی انتظامی گیلان

پیرو مکاتبات رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان؛

نامه معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت به ریاست اداره اماکن فرماندهی انتظامی گیلان مبنی بر برخورد با مؤسسات حقوقی غیر مجاز و متظاهران به حرفه وکالت