محسن خاکزاد وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان : قانون اساسی و کرامت انسانی در مسلخ ارضای احساسات هیجانی!!

 

۱- به موجب اصل سی و نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شود به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات است .

۲- بر خلاف اصل واضح و صریح قانون اساسی در روزهای اخیر مواجه با صحنه هایی از شهرگردانی و هتک حیثیت متهمین یا محکومین به جرایم شده ایم .

۳- این شهرگردانی احساسات پرشور عده ای را برانگیخته و زبان جمع زیادی از خردمندان را به انتقاد گشوده است .

بدیهی است منتقدین مدافع اعمال زشت و مجرمانه نیستند بلکه دل در گرو آن دارند که بنای مستحکم و خردمندانه حاکمیت قانون نباید بازیچه احساسات و شور مجریان قانون شود.

۴- راه حل صحیح برخورد با مجرمان اجرای دقیق و بدون تعارف قانون ، به کیفر رساندن مجرمان و اطلاع رسانی دقیق در خصوص نحوه اجرای کامل احکام کیفری و بهره مندی از ظرفیتهای متنوع قانونی که کم هم نیستند در جلوگیری از ارتکاب بعدی جرایم توسط مجرمان است.

تجارب قبلی نشان داده که اقدامات اینچنینی تاثیر چندانی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بعدی نداشته و جز برند سازی و انداختن مدال افتخار متوهمانه بر گردن مجرمان کمتر فایده ای داشته است.
برای مقابله با جرایم و پیشگیری از وقوع مجدد آن در وانفسای مشکلات اقتصادی بجای تحقیر غیر قانونی مجرمان و آفتابه اندازی بر گردنشان می بایست که از دانش دانشمندان جرم شناس ، کیفرشناس و مفاهیم عدالت ترمیمی و حوزه های مرتبط استفاده شود وگرنه کماکان در بر همین پاشنه می چرخد و لاغیر ....