سی و چهارمین اجلاس هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

سی و چهارمین جلسه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۹ با حضور اعضای هیأت عمومی بصورت online (برخط) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان در این جلسه که رئیس، اعضای محترم هیأت مدیره و نیز نماینده محترم کانون وکلای دادگستری گیلان در شورای اجرایی اسکودا حضور داشتند،  ابتدا با رای هیات عمومی، آقایان دکتر جلیل مالکی به عنوان رئیس، دکتر تفویضی و دکتر وطن خواه به عنوان ناظر و خانم برومند به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس گزارش مالی اتحادیه توسط بازرس محترم اتحادیه به سمع و نظر هیأت عمومی رسید و ترازنامه مالی سال ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

این خبر در حال تکمیل است...(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))