جلسه معارفه اعضای کمیسیون حقوق کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه اعضای محترم کمیسیون حقوقی کانون مرکب از آقایان محمدعلی رادمنش، داود وکیل‌پور، جعفر کاملی، احمدرضا امین ناصری، یوسف فروتن، احمد بزرگ نیا، مجتبی مرزبان با حضور اعضای محترم هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ در مقَّر کانون برگزار گردید . ‌(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ))