پیام رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان به مناسبت گرامی‌داشت روز خبرنگار

 به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، به مناسبت روز خبرنگار، پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

 
۱۷مرداد، روز خبرنگار است. تبریک و گرامی‌داشت این روز از آن‌روست که صداقت را اساس خبرنگاری و آگاهی بخشی می دانند؛و در مقابل، تخریب و تحریف خبر را منافی این شغل شریف می خوانند. خبرنگار صادق و مطلع از روند امور، ضمن اطلاع رسانی به جامعه، به مثابه نگهبانی‌ست که رفتار و اعمال خلاف قاعده را برای صاحبان زر و زور پرهزینه کرده و از این رو، زمینه ی حاکمیت قانون و اخلاق را فراهم می آورد. از همین منظر است که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می انگارند. ناگفته پیداست که عمل به رسالت خبرنگاری، مستلزم "آزادی" ازیک سو و "آزادگی" ازسوی دیگر است. آزادگی خبرنگاران و عمل بر مبنای صداقت و درستی، اگر چه در شرایط و اوضاع و احوال خاص پرهزینه است و کار خبرنگاری را همپایه ی کارهای سخت و زیان آور می نماید، اما کیست که نداند اصلاح امور، مستلزم ایثار و فداکاری‌ست. تقدیس و تحسین تاریخی بزرگانی مانند ملک المتکلمین، بهار، صور اسرافیل، اشرف الدین حسینی(نسیم شمال)افراشته و... نشانگر قدر شناسی جامعه ای ست که آزادگی و صداقت این قشر فرهیخته را قدر می داند.
این روز بر خبرنگاران شریف و آزاده تهنیت باد.

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان