رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان خبرداد؛ تعیین ظرفیت برای متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت موضوع بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۴ جلسه ای تحت عنوان «بررسی وضعیت اشخاص مشمول بند “د” ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در دفتر رئیس کل دادگستری استان گیلان، برگزار شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری گیلان هر ساله و به ویژه در سالهای اخیر شاهد تعدد مراجعات اشخاص مشمول بند “د” ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.
وی افزود: بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اجازه صدور پروانه کارآموزی وکالت را به اشخاصی که با ۳۰سال خدمت بازنشسته می‌شوند داده است، مشروط بر آنکه با داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق، در ادارات و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، به مدت ۵ سال متوالی یا ۱۰سال متناوب در سمت‌های حقوقی فعالیت نموده باشند.
دکتر محمدرضا نظری نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه از یک سو دانشگاه‌هایی با سطوح آموزشی متفاوت، مدارک حقوق اعطا می‌کنند و از سوی دیگر موسسات و نهادهایی که کارکنان آن مشمول بند مذکور می‌شوند متعدد و متکثر است، مراجعه متقاضیان مشمول این مقرره قانونی هر ساله روبه افزایش است.
ایشان با اشاره به این نکته که بسیاری از مراجعان در سالهای اخیر، مبادرت به اخذ مدرک کارشناسی حقوق کرده و با ورود به اداره حقوقی دستگاه خود تلاش نموده اند مشمول این بند قرار گیرند خاطرنشان کرد: تقاضای بازنشستگان مشمول قانون مذکور و کثرت آنان، با سیاست تعیین ظرفیت افراد در آزمون ورودی وکالت ونیز قبول شدن در آزمونی دشوار برای پذیرفته شدن سازگاری ندارد.
این استاد حقوق گفت: از یک‌سو هر ساله ظرفیت مورد نیاز هر کانون در کمیسیون تعیین ظرفیت مشخص و فارغ التحصیلان حقوق پس از قبولی در آزمون ورودی و با تحمل مشقت بسیار، به دریافت پروانه کارآموزی وکالت نائل می‌شوند. اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که به‌موجب بند «د» ماده ۸ قانون مرقوم و با نادیده گرفتن ظرفیت و نیز آزمون ورودی، عده ای به سهولت موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند.
وکیل نظری نژاد اضافه کرد: با استناد به ماده ۳۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که صدور پروانه وکالت در هر کانون را مشروط به" قدر احتیاج" دانسته است، برخی از کانون‌های وکلا با تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت، قدر احتیاج وکیل مشمول بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال را هرساله مشخص می نمایند.
بنا به ملاحظات پیش گفته، کانون وکلای دادگستری گیلان با توجه به مجموعه مشکلات و مسائلی که صدور بی قاعده پروانه وکالت برای بازنشستگان ادارات ایجاد میکند، ساماندهی این موضوع را خواستار شد.
دکتر نظری نژاد با تأکید بر اراده قوی رئیس کل دادگستری استان گیلان در مقابله با فساد افزود: با نگاه
مدبرانه ایشان که انسانی اهل فکر و اندیشه هستند، پیشنهاد کانون وکلای دادگستری گیلان مبنی بر ساماندهی صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان مشمول بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مورد موافقت اعضای کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، قرار گرفت و منتهی به صورت‌جلسه ای در این رابطه شد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: برابر صورت‌جلسه مذکور، مقرر شد صدور پروانه وکالت، وفق ماده مرقوم، مشروط به احتیاج کانون وکلا در هرسال باشد و همچنین تعیین میزان مورد نیاز، منوط به تشخیص اعضای کمیسیون تعیین ظرفیت باشد و در صورت تقاضای بیش از حد نیاز، از سوی کانون وکلای دادگستری، برای متقاضیان آزمون ورودی برگزار شود. نفرات برتر این آزمون، با رعایت حدنصاب به اخذ پروانه وکالت نائل خواهند شد. بنابراین رقابتی سالم و علمی، با تکیه بر شایسته سالاری، میان متقاضیان شکل خواهد گرفت.