نشست فوق العاده روسای كانون های وكلای دادگستری سراسر كشور


نشست فوق العاده روسای کانون  های وکلای دادگستری سراسر کشور و جمعی از معمرین با دعوت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مورخ۹۹/۲/۱۸_سالن جلال نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز

 

IMG20200508001004180