اطلاعیه کمیسیون رفاه در خصوص ایجاد کانال اختصاصی

قابل توجه همکاران محترم

 برای اطلاع و آگاهی از اقدامات و نیز دسترسی بهتر به اخبار و اطلاعات کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان، و همچنین آگاهی از شرایط ویژه وام بانک رفاه و  نیز نرخ بیمه ایران راجع به بیمه درمان تکمیلی اعضای کانون وکلای دادگستری گیلان با کانال اطلاع رسانی اختصاصی این کمیسیون همراه شوید.

https://t.me/guilanbarwelfare