حضور بازرس کانون وکلای دادگستری گیلان در اولین نشست علمی، تخصصی بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

امیر تقی پور بازرس کانون وکلای دادگستری گیلان، در اولین نشست علمی، تخصصی یک روزه بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور که روز پنجشنبه هفتم شهریور ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری البرز برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری گیلان، در اولین نشست علمی - تخصصی بازرسان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور که با حضور 26 نفر از بازرسان کانون های وکلای دادگستری کشور، بازرسان اتحادیه و صندوق حمایت برگزار شد، موضوعاتی چون چالش های ساختاری نهاد بازرسی در کانون های وکلا، اصول و شاخصه های بازرسی، تبیین و احصای وظایف مالی، اداری و انتظامی بازرس کانون، تشریح فلسفه وضع ماده ۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بازرس سنتی یا مبتنی بر مدیریت روزآمد، نقش بازرس در قبال مدیران، وکلا، مراجعین به کانون، دادسرا و دادگاه انتظامی، نقش بازرس در قوانین جدید مرتبط با سلامت اداری، مطالعه تطبیقی نهاد بازرسی در کانون‌های وکلای ایران و سایر کشورها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.