معرفی وکلای باسابقه گیلان؛ این هفته: احمد بزرگ نیا، رییس و نایب رییس ادوار مختلف هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

"در این موقع که می‌خواهم به شغل وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم."

متن پیش رو، سوگندنامه وکالت است و به بیان خود وکلا، عبور از آن، عدول از مرزهای انسانیت و شرافت به شمار می اید، و واژه واژه های این سوگندنامه، خط قرمزی است که چراغ سربلندی وکلای جوان در مسیر پرتلاطم راه گذشتگانی چون دکتر بهمن کشاورز و دیگران است.

حال با سرلوحه قرار دادن این قسم مایه؛ انسانهای شریف و وکلای بزرگی تحویل جامعه ما شدند که بنا داریم هر هفته به معرفی یکی از آنان در این مجال اندک بپردازیم.

به گزارش پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری گیلان، اگرچه سابقه و تاریخ حرفه وکالت، معادل قدمت تاریخ بشریت است و قدمت تاریخ وکالت در امور مدنی در حقوق اسلام نیز به قریب ۱۴۰۰ سال می رسد اما وکالت دعاوی در ایران را نمی توان سابقه ای طولانی و کهن تلقی کرد و شاید به زحمت آثارش به یک قرن برسد.

این را احمد بزرگ نیا به خوبی می داند و سعی کرده است همیشه به وکلای جوان توصیه کند؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی؛ از نجابت، شرافت و شهامت دور نشوند تا در صده اول تاریخ وکالت ایران، نامی نیکو از خود برجای بگذارند.

بزرگ نیا 68 سال دارد و اهل لنگرود است و در رشت زندگی می کند، اما چهار دهه وکالت از وی نهال تنومندی ساخته است که مورد اتکا و مراجعه کارآموزان وکالت و وکلای جوان قرار می گیرد.

نام وی در لیست شصت نفره وکلایی است که مرداد ماه سال 1378، اولین نطفه راه اندازی کانون وکلای دادگستری گیلان را زده اند، قرار دارد و حتی بعد از اینکه در دوره اول بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان بوده است دو دوره در ادوار دوم و چهارم سمت نایب رییس داشته و حتی در دوره پنجم، ریاست هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان را هم برعهده داشته است. کاری بس دشوار که تنها از دست مردان بزرگ برمی آید.

وی در گفتگویی کوتاه از اولین پرونده ای که وکالت آن را بر عهده گرفت یاد می کند و به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری گیلان می گوید: اولین پرونده ی من؛ دعوای تعدیل اجاره بها بوکالت از مستاجر بمنظور کاهش مال الاجاره بطرفیت موجر بود که البته نتیجه هم گرفتم. ذوق و شوق فراوانی برای حل مشکل آن پرونده داشتم و هیچوقت از ذهنم نمی رود.

البته احمد بزرگ نیا تا به امروز پرونده های بزرگ زیادی داشته است، اما وقتی از وی خواستیم یکی از مهمترین آنها را برای مخاطبان نقل کند کمی ابروهایش را درهم کرد و گفت: تاکنون پرونده ی غیرمهم نداشته ام، با همه این احوال، اشاره به پرونده ی خاص؛ در این مجال کوتاه؛ نمی گنجد. ضمن آنکه هر پرونده ی یک وکیل دادگستری از آنجا که در مسیر احقاق یک حق ضایع شده است؛ قطعا پرونده ی مهمی است.

احمد بزرگ نیا در پایان این گفتگو ضمن احترام ویژه ای که برای شان قضا و شخصیت قضات شریف و پاکدامن قایل بود یک جمله در خصوص علت انتخاب شغل وکالت گفت: داشتن استقلال رای!