حکم دادگاه درباره یک دهیار در ماسال: کل روستا رو تمیز کن

 رامین زراعتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال اظهار کرد: دهیاری در ماسال به چهار ماه حبس تعزیری و پاکسازی کامل روستا محکوم شد.

به گزارش دیارمیرزا، دهیاری در ماسال به چهار ماه حبس تعزیری و پاکسازی کامل روستا محکوم شد.

رامین زراعتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از دهیاران روستای شهرستان ماسال به اخطاریه و توصیه های زیست محیطی کارشناسان این اداره در خصوص ساماندهی پسماند روستا و رعایت بهداشت محیط تمکین نمی‌کرد که حسب پیگیرهای قضائی منجر به صدور حکم محکومیت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پاکسازی کامل روستا شد.