در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شد؛ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف

نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود عنوان کرد: در جلسه امروز برخی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف رفع و چندین مورد فعلا مراعا ماند.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز کمیسیون ایرادات لایحه شوراهای حل اختلاف اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع شد، تنها سه مورد از ایرادات مراعا ماند چراکه مربوط به حضور قاضی در جلسات شورا است و این مسئله باید در جلسه قوه قضاییه که امروز برگزار می‌شود تعیین تکلیف شود.

وی افزود: یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون درباره استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف بود و آن را دارای بار مالی دانسته بود که این ایراد در کمیسیون اصلاح  و مقرر شد اعتبارات مربوط به جذب کارکنان شوراهای حل اختلاف به صورت پیمانی و قرارداد کار معین از محل هزینه رسیدگی به ۵۰ درصد از پرونده‌های مدنی و حقوقی شوراهای حل اختلاف، تامین شود.