سمامی: باید نظرات کانون‌های وکلا را در سند تحول قضایی می‌آوردند

یک حقوقدان گفت: در مورد بحث وکالت در سند تحول  باید از دست اندرکاران و متصدیان کانون‌های وکلای دادگستری  دعوت بعمل می آمد و باید حتما  بزرگان کانون وکلا در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کردند و  نظرات کانون‌های وکلا را در این زمینه در سند تحول می‌آوردند.  

عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سند تحول  قضایی گفت: سند تحول قضایی که به وسیله ریاست محترم قوه قضاییه چندی قبل ابلاغ  و اطلاع رسانی شد؛   در چند فصل به مسایل مهم و اساسی پرداخته  است؛   فصل هایی که هر کدام نشان دهنده عمق نگاه و تفکر عزیزانی است که در قوه قضاییه  روی این سند تحول کار کردند و سعی شده تمامی معایب، چالش‌ها و مشکلات وگرفتاری‌ها و نواقص را پیدا کنند و در جهت پوشش و بهبود آن نواقص تحول ایجاد کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین و بهترین کاری که  در سند تحول صورت گرفته؛ مشخص کردن  چالش ها و مشکلات و  ابهامات است و بعد از آن در مورد راهکارهای رفع این نواقص بصورت علمی اعلام نظر کرده اند.  

وی افزود: ماموریت های مهمی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده در سند تحول قید شده و اکثرا بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در سند تحول قید شده که جزو وظایف ذاتی  قوه قضاییه است.

 سمامی تاکید کرد: در مورد بحث وکالت در سند تحول  باید از دست اندرکاران و متصدیان کانونهای وکلای دادگستری  دعوت بعمل می آمد. باید حتما  بزرگان کانون وکلا در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کردند و  نظرات کانون‌های وکلا را در این زمینه در سند تحول می‌آوردند.

وی در پایان گفت: شکی وجود ندارد که کانون‌های وکلا و اهمیت کانون های وکلا و اهمیت موضوع وکالت را در سیستم قوه قضاییه نمی‌توانیم کمرنگ کنیم و نادیده بگیریم؛ باید این زمینه پررنگ تر می شد و نظرات کانون‌ها اخذ می‌شد تا آنها بتوانند در این مبحث بسیار  مهم نقطه‌ نظرات خوبی ارائه دهند و نقش موثر تری داشته باشند که مطمئنا با توجه به ستاد تشکیل شده در  سند تحول، در بسیاری از رفع نقائص‌ها، کانون های وکلا می‌توانند موثر باشند.