دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه در هفته های اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضایی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.

دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تقدیر از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه در هفته های اخیر، این سند را «رنسانس دستگاه قضایی» توصیف کرد و بر لزوم همفکری برای ارتقا آن تاکید کرد.

«تقدیر از تحولات ملموس در دستگاه قضایی»، «کاهش چشمگیر تخلفات در دستگاه قضایی»، «لزوم برخورد با فساد در شهرداری ها»، «یافتن راهکاری برای کاهش آسیب های موازی کاری در نهاد وکالت»، «نگرانی از افزایش تعداد وکلا و آسیب به این حرفه»، «ایجاد شرایط برای افزایش نظارت درون سازمانی نهاد وکالت»، «موافقت با تقویت سیستم های داخلی نهاد وکالت»، «درخواست از دادگاه انتظامی قضات برای برخورد شدیدتر با وکلای متخلف و فاسد»، «توجه به اقدامات اصلاحی و ضد فساد کانون وکلا»، «تقدیر از انطباق دستورالعمل ها و بخش نامه های قوه قضاییه با قوانین موضوعه کشور» و «تاکید بر پایبندی اعضا کانون وکلا به مبانی جمهوری اسلامی» مهمترین محورهای طرح شده از سوی سخنرانان در حضور رئیس قوه قضاییه بود.