متن پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)   متن پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» ارسالی به قوه قضائیه  را منتشر کرد.