نامه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به ریاست محترم قوه قضاییه در واکنش به تاسیس اداره نظارت بر وکلا

 

 

((روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))