تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در این جلسه خبر داد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح حمایت مالی از افشاگران فساد با حضور نمایندگانی از دستگاه های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از اینکه دیدگاه های مختلف حاضرین در جلسه مطرح شد و مباحث مربوط به این طرح مورد بررسی قرار گرفت کلیات آن به تصویب رسید، اما در خصوص جزئیات بحث های مفصلی طرح وجود دارد، بر همین اساس مقرر شد بر اساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس به مرکز پژوهش ها برود مورد کارشناسی قرار بگیرد و سپس برای بررسی اعضای کمیسیون بازگردد.

ایسنا