تغییر جنسیت از دریچه قانون و قضا

 ابراهیم ایوبی (وکیل دادگستری)

شاید مهم ترین عنصر تشکیل دهنده هویت هر انسان جنسیت او باشد. در یک تقسیم بندی ساده افراد به زن یا مرد طبقه بندی می شوند؛ اما گاهی وضعیت جسمی و روحیات فرد در مغایرت با هم قرار دارد که این افراد به عنوان «تراجنسی» (به زبان انگلیسی transgender) شناخته می شوند. مرسوم است که تراجنسی ها برای رهایی از این بحران جسمی-روحی دست به عمل تغییر جنسیت یا به بیان درست تر «تطبیق جنسیت» می زنند. برای اولین بار در انگلستان در سال ۱۹۴۸ دختری به نام لورا تغییر جنسیت داد و نام مارک را برای خود برگزید.

از آنجایی که نظام حقوقی کنونی ایران برگرفته از فقه است و اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را مکلف کرده است در صورت عدم یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کند، دانستن دیدگاه فقها ضروری است. در آیات و روایات نص خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ در نتیجه فقها به سه گروه مخالف، موافق مشروط و موافق مطلق تقسیم شده اند. مخالفان معتقدند تغییر جنسیت مستلزم ازبین بردن اعضای بدن و تغییر در خلقت الهی بوده که هر دو حرام است. گروهی موافقت خود را مشروط به داشتن مشکل جنسی در فرد و مفید تشخیص دادن تغییر هویت توسط پزشک می دانند. دسته سوم بر مبنای اصل حلیت هر کار و قاعده تسلیط (مردم بر نفس و مال خود مسلط اند) تغییر جنسیت را به طور مطلق مجاز می دانند.

آیت الله خمینی در کتاب فقهی خود بیان داشته اند: «ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام نیست» (تحریرالوسیله/ جلد دوم/ ص ۶۶۳) که همین نظر منجر به پذیرش عملی تغییر جنسیت در ایران امروز شده است. همچنین آیت الله خامنه ای در پاسخ به پرسشی موافقت خود را اعلام کرده اند. سوال از این قرار است: «برخی افراد در ظاهر مذکر هستند، ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس مونث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند، به فساد می افتند. آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است؟» پاسخ داده شده است: «عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده ای نباشد». (رساله اجوبه الاستفتائات/ ص ۲۸۳/ سوال ۱۲۷۹). در واقع ایشان موافقت مشروط خود را اعلام کرده اند.

کشورهای جهان از نظر تصویب قوانین و مقررات خاص در این زمینه به سه گروه دسته بندی می شوند: اول، کشورهایی که قانون مصوب دارند مانند ژاپن و ترکیه. دوم، کشورهایی که قانون خاصی ندارند، اما رویه قضائی در این زمینه راه گشا بوده است مانند انگلستان و استرالیا و سوم، کشورهایی که صریح عمل تغییر جنسیت را منع کرده اند مانند آلبانی.

در قانون مدنی (۱۳۰۷) به تبعیت از فقه، اصطلاحی به نام «خنثی» به کار رفته است که درباره افراد فاقد هویت جنسی معین استفاده می شود. از آنجایی که جنس فرد اثر مستقیمی در میزان سهم الارث دارد، برای تعیین تکلیف افراد خنثی در ماده ۹۳۹ آمده است: «در تمام موارد مذکور در این مبحث و دو مبحث قبل، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث ارث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود: اگر علائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد، سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد، نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد». این روش تدبیری برای خروج از بن بست و مشخص کردن سهم الارث فرد خنثی است.

در نتیجه با توجه به نظر مساعد بنیان گذار جمهوری اسلامی و فقدان منع قانونی، سال هاست عمل تغییر جنسیت در کشور ما رایج است. جالب اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۶۶ محاکم عمومی دادگستری را برای صدور حکم نسبت به تغییر نام از جنسی به جنس دیگر صالح می داند؛ در بخشی از این رای می خوانیم: «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است...». همچنین ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده می داند.

 روزنامه شرق