گام موثر ریاست قوه قضاییه در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری

گفت‌وگو

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید، گفت: اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گامی موثر در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم است.

 

جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید عنوان کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای تبعیض آمیز برای وکلای دادگستری بود که متاسفانه با توسعه دامنه شمول آن به دادگاه‌های ویژه اقتصادی قبح آن بود.

 

New category

mp4

2745569_878

Size: 10.74 MB
Hits : 6
Date added: 1399-06-20
 

وی تصریح کرد: اقدام اخیر ریاست قوه قضاییه در خروج دادگاه‌های ویژه اقتصادی از شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گامی موثر در راستای رفع تبعیض بین وکلای دادگستری و اعاده حق آزادی انتخاب وکیل توسط مردم و احترام به اصل ۳۵ قانون اساسی که اصل تضمین کننده حق دفاع مردم در مراجع قضایی است، تلقی می‌شود.

مالکی افزود: امیدوارم که با حذف تبصره مذکور از ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی همان گونه که بار‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری و مقامات عالی رتبه قضایی هم تاکید شده است، شاهد تحکیم پایه‌های دادرسی منصفانه در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این گونه دعاوی باشیم.

خبرگزاری میزان